دانلود طرح تولید مخازن پلی اتیلنی

دانلود طرح تولید مخازن پلی اتیلنی

طرح تولید مخازن پلی اتیلنی

-معرفی محصول ١- نام و کد محصول -١ محصول مورد بررسی در این گزارش مخازن ساخته شده از پلی اتیلن است . مخازن پلی اتیلنی عمد تا در و (Horizontal) ابعاد ٣٠٠ تا ١٠٠٠٠ لیتر در اشکال مختلف نظیر استوانه ای به صورت های خوابیده و نیز مخروطی تولید می شوند. مخازن پلی اتیلنی در بعضی موارد به صورت دوجداره (Vertical) ایستاده نیز تولید می گردند. ساخته (XLPE) و بعضا از پلی اتیلن شبکه ای (HDPE) این مخازن عمدتا از پلی اتیلن سنگین می شوند. از جمله ویژگیهای مخازن پلی اتیلنی می توان به موارد زیر اشاره نمود: مقاومت خوب در برابر اسید ها، بازها و مواد خورنده · مقاومت خوب در برابر ضربه · انتقال حرارت نسبتا پایین · قابلیت حمل و نقل آسان · قابلیت تولید در اشکال و ابعاد مختلف · قابلیت رنگ پذیری · مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی و نشت · خواص ضدخوردگی حتی در دماهای بالا · نصب سریع، آسان و کم هزینه · ٢ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مخازن پلی اتیلنی شکل ١-شمای کلی مخازن پلی اتیلنی به طور کلی مخازن پلی اتیلنی در مقایسه با مخازن بتی و فایبرگلاس مقاومت بیشتری در برابر نشتی و ترک خوردگی دارند. بستر نشیمن مخازن ایستاده می بایست کاملا صاف و عاری از هرگونه ذره ای که سبب تمرکز تنش می شود، باشد. معمولا حجم مخازن ایستاده بیشتر از حجم مخازن خوابیده است . مخازن پلی اتیلنی که به صورت مخروطی شکل تولید می شوند، نسبت به دو نوع ایستاده و خوابیده معمولا حجم کمتری دارند. در ادامه مشخصات و ابعاد مخازن تولیدی شرکت طبرستان به عنوان نمونه ارائه شده است. ٣ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مخازن پلی اتیلنی شکل ٢-برش مخازن ایستاده [ جدول ١-مشخصات مخازن ایستاده پلی اتیلنی[ ١٣ ابعاد بر حسب میلیمتر ظرفیت بر حسب لیتر D H H١ D١ T ٣٠٠ ٦٦٠ ٩٨٥ ٩١٥ ٤٠٠ ٦ ٤٠٠ ٧٥٠ ٩٨٠ ٩١٠ ٤٠٠ ٦ ٥٠٠ ٨٢٠ ١٠٤٥ ٩٧٥ ٤٠٠ ٦ ١٠٠٠ ١٠٥٠ ١٣٥٠ ١٢٨٠ ٤٠٠ ٨ ٢٠٠٠ ١٣٤٠ ١٦٠٠ ١٥٠٠ ٤٠٠ ٩ ٣٠٠٠ ١٥٢٠ ١٨٢٠ ١٧٢٠ ٤٠٠ ١٠ ٤٠٠٠ ١٥٢٠ ٢٣٧٠ ٢٢٧٠ ٤٠٠ ١٠ ٥٠٠٠ ١٨٠٠ ٢٢٥٠ ٢١٥٠ ٤٠٠ ١٢ ١٠٠٠٠ ٢٠٥٠ ٣١٥٠ ٣٠٥٠ ٤٠٠ ١٥ مخازن خوایبده عمدتا با درب های پیچی و رینگی در ابعادی کوچکتر از مخازن ایستاده (حداکثر ٥٠٠٠ لیتر) تولید می شود. شکل و مشخصات این مخازن به عنوان نمونه در ادامه ارائه شده است. ٤ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مخازن پلی اتیلنی شکل ٣-برش مخازن خوابیده [ جدول ٢-مشخصات مخازن خوابیده پلی اتیلنی[ ١٣ ابعاد بر حسب میلیمتر ظرفیت بر حسب لیتر L D H d T ٦٠٠ ١٥٥٠ ٧٥٠ ٨٥٠ ٤٠٠ ٦ ١٠٠٠ ١٥٥٠ ٩٤٠ ١٠٤٠ ٤٠٠ ٨ ١٥٠٠ ١٩٠٠ ١٠٤٠ ١١٦٠ ٤٠٠ ٨ ٢٠٠٠ ١٨٠٠ ١٦٠٠ ١٠٦٠ ٤٠٠ ٨ ٥٠٠٠ ٢٧٠٠ ١٦٠٠ ١٧٠٠ ٤٠٠ ١٠ مخازن پلی اتیلنی در بعضی موارد به صورت روباز نیز تولید می گردند. کدآیسیک این محصول ٢٥٢٠١٣٦٢ می باشد. ١-شماره تعرفه گمرکی -٢ ٣٩٢٥ تحت عنوان مخزن، انباره و خمره از / واردات و صادرات این محصولات از طریق تعرفه گمرکی ١٠ مواد پلاستیکی انجام می گیرد. ٥ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مخازن پلی اتیلنی ١- شرایط واردات -٣ حقوق پایه طبق ماده ( ٢) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی میباشد و معادل ٤% ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود، حقوق ورودی اطلاق میشود. حقوق ورودی برای مخازن پلی اتیلنی ٣٠ % میباشد. ١ - بررسی و ارائه استاندارد -٤ ١-استانداردهای بین المللی -٤-١ اسامی برخی از استانداردهای بین المللی موجود برای مخازن پلی اتیلنی در زیر ارائه شده است. ویژگیهای مخازن پلی اتیلنی : ASTM ١٩٩٨, ASTM ٣٢٩٩ · تست ها و روش های آزمون مخازن پلاستیکی : ASTM WK١٤٤١٠ · ویژگی مخازن آب پلاستیکی : ASTM D٤٠٩٧-٩٥ · مشخصات و ویژگی های مخازن پلی اتیلنی : BS EN ١٢٥٧٣ · روش های آزمون مخازن پلاستیکی با حجم کم : BSI ٤٤٩٤:٨٧. ٥ · مشخصات و روشهای آزمون مخازن پلی اتیلنی : DIN ١٥١٥٥, DIN ١٦٩٦١, DIN ١٦ ٨٣٣ · مورد استفاده در نگهداری مایعات خورنده ١-استانداردهای ملی -٤-٢ استانداردهای ملی تدوین شده در موسسه استاندارد و تحقیق ات صنعتی ایران برای مخازن پلی اتیلنی در زیر ارائه شده است. ISIRI- اندازه های مخازن پلاستیکی جهت نگهداری فراورده های نفتی ٤٠٥٦ · ISIR- ویژگی های مخازن ذخیره آب ٧٨٦٠ · ISIRI- مخازن سوخت ثابت خودرو ٧٠٣٨ · ٦ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مخازن پلی اتیلنی ١- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -٥ ١-قیمت جهانی -٥-١ بر اساس اطلاعات موجود [ ٣] قیمت مخازن پلی اتیلنی ایستاده در ابعاد مختلف در جدول ٣ ارائه شده است. [ جدول ٣-قیمت مخازن پلی اتیلنی[ ٣ قیمت ابعاد وزن حجم مدل VT-٠٠٤٠-١٨ ٤٠-gallon ١٧ ١٨x٤١ $٧٠,٢٤ VT-٠٠٦٥-٢٣ ٦٥-gallon ٢٥ ٢٣x٤٢ $٩٨,٨٠ VT-٠٠٧٥-٢٣ ٧٥-gallon ٢٨ ٢٣x٥٠ $١٠٧,١٣ VT-٠١٠٠-٢٨ ١٠٠-gallon ٣٦ ٢٨x٤٢ $١٤١,٩١ VT-٠١١٠-٣٢ ١١٠-gallon ٤٠ ٣٢x٣٦ $١٤٥,٢٩ VT-٠١٨٠-٤٠ ١٨٠-gallon ٤٨ ٤٠x٤٥ $١٩٠,٧١ VT-٠٢١٠-٤٠ ٢١٠-gallon ٥٦ ٤٠x٤٨ $١٩٠,٩٢ VT-٠٢٢٥-٣١ ٢٢٥-gallon ٦٥ ٣١x٧٢ $٢٣٢,٧٣ VT-٠٢٦٥-٣١ ٢٦٥-gallon ٧٤ ٣١x٨٤ $٢٥٦,٤٩ VT-٠٣٠٠-٣٥ ٣٠٠-gallon ٨٢ ٣٥x٧٧ $٢٧٣,٤٨ VT-٠٤٢٥-٤٢ ٤٢٥-gallon ٨٦ ٤٢x٧٢ $٢٩٦,٥٥ VT-٠٥٠٠-٤٦ ٥٠٠-gallon ١١٨ ٤٦x٧٦ $٣٥٠,٩٢ VT-٠٥٥٠-٥٢ ٥٥٠-gallon ١١٦ ٥٢x٦٦ $٣٤٧,٩٩ VT-٠٦٠٠-٤٦ ٦٠٠-gallon ١٣٠ ٤٦x٨٨ $٣٩٠,٤٥ VT-٠٨٥٠-٥٤ ٨٥٠-gallon ١٨٢ ٥٤x٩٢ $٥٠٦,٠٤ VT-١٠٠٠-٦٤ ١٠٠٠-gallon ٢٥٠ ٦٤x٨١ $٦٥١,٧٩ VT-١٠٥٠-٨٥ ١٠٥٠-gallon ١٩٠ ٨٥x٥٢ $٥١١,٨١ VT-١٢٠٠-٦٤ ١٢٠٠-gallon ٢٧٥ ٦٤x٩٤ $٧١١,٥٦ VT-١٣٥٠-٨٥ ١٣٥٠-gallon ٢٢٨ ٨٥x٦٤ $٦٠٠,٠٠ VT-١٥٠٠-٦٤ ١٥٠٠-gallon ٣٣٥ ٦٤x١١٥ $٨٥٦,٠٠ VT-٢٠٠٠-٦٤ ٢٠٠٠-gallon ٤٦٥ ٦٤x١٥٦ $١١٦٩,٩٨ VT-٢٥٠٠-٩٠ ٢٥٠٠-gallon ٤٢٠ ٩٠x١٠٠ $١٠٩٥,٥١ VT-٣٠٠٠-٩٠ ٣٠٠٠-gallon ٥٥٠ ٩٠x١١٨ $١٤١٤,٠٠ VT-٤٠٠٠-٩٦ ٤٠٠٠-gallon ٩٠٠ ٩٦x١٤٢ $٢٠٣٠,٢٢ VT-٥١٥٠-١٠٢ ٥١٥٠-gallon ١٣٥٠ ١٠٢x١٥٩ $٣٢٠٨,٠٠ VT-٦٢٥٠-١٠٢ ٦٢٥٠-gallon ١٥٥٠ ١٠٢x١٩١ $٣٦٩٤,٦٨ VT-٧٠٠٠-١٤٢ ٧٠٠٠-gallon ١٧٥٠ ١٤٢x١٢٣ $٣٧٥٦,١٥ ٧ سازمان

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >