پاورپوینت رابطه شخصیت و مکانیزم های دفاعی

پاورپوینت رابطه شخصیت و مکانیزم های دفاعی

پاورپوینت رابطه شخصیت و مکانیزم های دفاعی

پاورپوینت رابطه شخصیت و مکانیزم های دفاعی دسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 736 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 54

پاورپوینت رابطه شخصیت و مکانیزم های دفاعی شامل 54 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد

قیمت فایل فقط 9,800 تومان

خرید

پاورپوینت رابطه شخصیت و مکانیزم های دفاعی

 

پاورپوینت رابطه شخصیت و مکانیزم های دفاعی شامل 54 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان روانشناسی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

 

مقدمه

شخصیت، جنبه های درونی و بیرونی منحصر به فرد و نسبتاً بادوام منش فـرد است که در موقعیت های مختلف بر رفتـار تـأثیر می گذارد. رویکردهای مختلفی سعی در تبیین شخصیت و مؤلفه هـای آن داشـته انـد. از ایـن بـین، کرنبرگ در نظریه سازمان شخصیت خود معتقد است که شخصیت، ساختاری نسبتاً پایدار از روابـط موضـوعی درونـی شـده اسـت. در ایـن نظریـه، روی ویژگـی و کاربردهـای قابـل توصـیف شخصیت بهنجـار، نابهنجـار، آسـیب شناسـی شخصـیت و ساختارهای روانشـناختی تأکیـد شـده اسـت .

در دیـدگاه روانپویشـی، سـاختارها، الگوهای کنشی پایداری هستند که دائمـاً در شـرایط محیطـی خـاص فعـال مـی شـوند. ساختارهای روانشناختی؛ رفتار، دیدگاه و تجارب ذهنی فرد را سازماندهـی مـی کننـد .

در نظریه کرنبرگ، اساسی ترین ساختار روانشناختی، روابط موضوعی درونی شده توام با یک حالت عاطفی خاص است(کالگور، کرنبرگ و کلارکین، ۲۰۰۷ ). کرنبرگ تاکید خاصی روی هویت به عنوان یک ساختار روانشناختی داشته، که مسئول احسـاس فـرد از خود و افراد مهم در زندگی است. او به پیروی از اریکسون، هویـت آسـیب دیـده را “سندرم سردرگمی هویت” می نامد .

هویـت بهنجـار بـر مبنای توانایی فرد در تغییر انعطاف پذیر در بازنمایی هـای خـود اسـت کـه باعـث یـک ارزیابی واقع گرایانه و یکپارچه از خود، توانایی تحمل کیفیت های منفی و مثبت خـود و تجربه پایدار و واقع گرایانه با دیگران می شود .

در هویت بهنجار، روابط موضوعی درونی شده، یکپارچه و سازمان یافته است. هـمچنین تجارب فرد از افراد مهم، نسبتاً پایدار و یکپارچه بوده و فرد ایـن توانـایی را دارد که جوانب مختلف شخص دیگر را کنار هم قرار داده و تصویری کلّـی و منسـجم از او داشته باشد. در مقابل در سندرم سردرگمی هویت، روابـط موضـوعی درونـی شـده بـه اندازه کافی انسـجام نداشـته و از سـازمان ضـعیفی برخوردارنـد .

کرنبرگ شخصیت را در ۳ سطح ساختاری و بالینی متمـایز می کند.

ایـن متمایز سازی بر مبنای کیفیت عملکرد “مـن” و روابـط موضـوعی درونـی شـده انجـام گرفته است. در نظریۀ کرنبرگ بین رفتارهایی از قبیل روابـط موضـوعی، مکـانیزم هـای دفاعی و هویت با پایه های روانشناختی پیوند و وحدت دارد. بنابراین سازمان شخصیت، ساختار سازماندهی شده پویا و در عین حـال پایـداری اسـت کـه فراتـر از مجموعه ای از صفات است(هبرت، دیسـکوتاس، نورمنـدین و همکاران، ۲۰۰۳). کرنبرگ یک ابزار خودگزارشی از سازمان شخصیت ارائه داده است که تصویری لایه بندی شده از شدت آسیب شناختی شخصیت فراهم می کند و امکان درجه بندی ابعادی حوزه های متعدد کارکرد شخصیت را فراهم می سازد (کاپوستا، رنتراپ، بوخهیم و همکاران، ۲۰۱۰ ).

او سازمان شخصیت بهنجار، مرزی و نابهنجار را در یک پیوستار نشان می دهد. در این مدل، سازمان شخصیت در سه سطح ۱- نوروتیک ۲- مرزی و ۳- سایکوتیک متمایز شده که هر یک از سطوح از لحاظ سه بعد آزمونگری واقعیت، یکپارچگی هویت و مکانیزم های دفاعی متفاوت هستند.

و ...

فهرست مطالب

مقدمه
۳ سطح ساختاری و بالینی شخصیت
آزمونگری واقعیت
هویت یکپارچه
مکانیزم های دفاعی
دفاع های رشد یافته
انواع مکانیزم های دفاعی
اهداف مدل کرنبرگ
پایان

 

عنوان : رابطه شخصیت و مکانیزم های دفاعی

فرمت : پاورپوینت

حجم : 740 کیلوبایت

تعداد صفحات : 54

 

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

 

پاورپوینت رابطه شخصیت و مکانیزم های دفاعی

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >