پایان نامه در مورد احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس

پایان نامه در مورد احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس

جزئیات کامل :

 

product-1415727621E200

عنوان کامل : احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس

تعداد صفحات : ۱۲۰

دسته : برق و الکترونیک

توضیحات :

مقدمه

علیرغم تلاشی ارزنده ای که سیستم توزیع در اقتصاد کشور دارد و نیز سرمایه گذاری عظیمی که در این بخش از صنعت انجام می گیرد اهمیت طرح، برنامه ریزی. ساخت و بهره برداری در این بخش شناخته نشده و آن در حالی است که چنانچه به این سیستم از صنعت توجه کافی صورت نگیرد نمی توان درآمد معقول و مطلوب را برای کل صنعت برق انتظار داشت.

به همین جهت خاطر نشان می سازد چنانچه مسئولین محترم توجه کمتری در مقایسه با سیستمهای تولید و انتقال نسبت به توزیع مبذول داشته باشد و زیر بنای این بخش از صنعت را که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متزلزل گردد، معظلی بوجود خواهد آمد که پی آمد آن در چند سال آینده به صورت ناهنجار نمایان خواهد شد. بنابراین بذل توجه مسئولین محترم و اعمال اولیت موازی با سایر بخشهای صنعت برق حرکتی است که سیستم توزیع نیازمند آن است.

بحث دیگری که می توان مطرح کرد، علاقه و شوق مهندسین جوان به گرایشی در سیستمهای قدرت و عدم توجه آنها در زمینه توزیع می باشد. زیرا اعتقاد دارند که این سیستم از نظر تکنولوژی اهمیت چندانی ندارد. در حالی ک سرمایه گذاری در سیستم قدرت نسبت به کل سرمایه گذاری از درصد کمتری برخوردار بوده و سیستم توزیع به علت تنوع کالا و میزان مصرفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین لازمه بها دادن به این سیستم عنایت اساتید محترم دانشگاه به تشویق و آموزش دانشجویان مهندسی در این بخش از صنعت می باشد تا انشاا… خلاء حاصل که در این رابطه بوجود آمده در آینده نزدیک پر شود و در جهت افزایش کارائی و کاهش هزینه از طریق مکانیزه نمودن طرحها و تسریع درآمد تهیه پروژه ها و اعمال نظارت صحیح که می تواند کاهش بار مالی و تسریع در انجام طرحها را فراهم آورد.

بر اساسی تحقیقات و پروژه های انجام شده به نظر می رسد بطور کلی سیاست و روالی که در چند سال گذشته دروزات نیرو ادامه داشته سرمایه گذاری در بخش تولید و انتقال را رکن اصلی صنعت برق دانسته و سیستم توزیع جایگاه مهمی در کل مجموعه برق نداشته در حالی نکات مهم و جالبی در این سیستم نهفته است که در صورت رعایت جوانب کار منجر به آنچنان صرفه جویی خواهد شد که به مراتب بهتر و بیشتر از سرمایه گذاریهای کلان از جمله در بخش تولید خواهد بود.

یکی از مهمترین اصول در بخش توزیع طراحی بوده بنابراین اهمیت و ضرورت طراحی مناسب شبکه های توزیع از دیدگاه فنی و اقتصادی ایجاب می نماید که به این امر توجه بیشتری گردیده و با آموزش فرهنگ مهندسی و اقتصادی نمودن تاسیسات توزیع بارورتر گردد در این رهگذر استفاده مناسب و متناسب از منابع و استاندارد های موجود مثل توسعه و ترویج استفاده از کامپیوتر برای طراحی شبکه ها استفاده از کارشناسان و مشخصات با تجربه و مجرب بخش طراحی بسیار مفید خواهد بود اصولاً ساختار صنعت برق الزاماً نیاز به تهیه طرحهایی است که در آنها به:

– بهترین روشها

– مناسبترین استانداردها

– با کیفیت ترین کالاها

– بهترین و کم هزینه ترین عملیاتها

– اجرای مناسب در نوسازی

– بهره برداری مناسب

– جلوگیری از دوباره کاریها و ضایعات

– فنی ترین روشها

– اقتصادی ترین روشها

توجه کافی و لازم به عمل آید طرح و پروژه پیوست با توجه به نکات مذکور تهیه گردیده که امید است مورد قبول و استفاده قرار گیرد.

تاریخچه برق بجنورد و شهرک باغچق

شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با مساحتی بیش از ۶۹۶۰ کیلومترمربع و جمعیتی بالغ در ۲۵۰۰۰۰  نفر جمعیت سه دهستان می باشد.

محدوده عملکرد شرکت توزیع نیروی برق شمال خراسان به مساحت ۳۵۰۷۸ کیلومتر و با جمعیت ۱.۱۵۰.۰۰۰ نفر جمعیت مناطق وسیعی از شمال شرق کشور شامل شهرستانهای استان خراسان شمالی و دو شهرستان در استان خراسان رضوی را در بر می گیرد.

این شرکت در ابتدای سال ۸۱  از شرکت توزیع استان خراسان منفک گردید که در حال حاضر با ۲۳۶ مگاوات پیک بار و تعداد ۴۰۴۱ پست هوایی و زمینی با قدرتی حدود ۵/۴ مگا ولت آمپر، با ۶۰۳۹ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی و زمینی، ۴۰۶۶ کیلومتر شبک فشار ضعیف هوایی و زمینی و تعداد ۲۵۶۰۶۰ مشترک که حدود ۵۰ درصد آن مشترکین روستایی می باشند فعالیت خود را در این صنعت ادامه می دهد و همچنین میزان انرژی تحویلی از پستها ۱.۱۵۲.۰۰۰ مگاوات ساعت با مصرف ۹۰۵٫۰۰۰ مگاوات ساعت با مصرف ۹۰۵٫۰۰۰ مگاوات ساعت انرژی بوده است.

شهرستان بجنورد مرکز خراسان شمالی با مساحتی بیش از ۶۹۶۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۲۵۰٫۰۰۰ نفر جمعیت دارای سه دهستان می باشد.

اما روستای باغچق این روستا در ضلع شمالی حومه شهر واقع گردیده است این روستا بر اثر زلزله سال ۷۵ مورد آسیب جدی قرار گرفت بعلت موفقعیت جغرافیایی نامناسب محل احداث روستا پس از زلزله جابجا گردید و به قسمتهای پایین تر و هموار روستا جابجا گردید این روستا طبق آمارهای موجود در سازمان مسکن در حدود ۴۰۰  تا ۴۵۰ خانوار جمعیت دارد برق رسانی به این روستا از زمان احداث انجام گرفت اما بعلت اینکه یک طرح جامع و هادی توسط بنیاد مسکن اجرا نگردید بنابراین اجرای پروژه برق رسانی طی سه فاز بصورتهای جداگانه صورت گرفت.

  دانلود و دیدن ادامه متن کلیک نمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول  ۴
۱-۱ آشنایی با انواع شبکه های توزیع ۴
۲-۱ شرایطی که در هر شبکه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد ۶
شبکه های هوایی و متعلقات آن ۹
۳-۱ هادیهای جریان الکتریکی  ۹
۱-۳-۱ سیمهای هوایی  ۱۰
حداقل سطح مقطع ۱۰
۲-۳-۱ انواع کابلها ۱۱
۳-۳-۱ انتخاب مقطع کابل  ۱۴
۴-۳-۱ شرایط خواباندن کابلها در کانال ۱۴
۴-۱- سر کابل  ۱۵
۵-۱ مفصل ۱۶
۶-۱- اشکال مختلف شبکه های توزیع نیرو ۱۷
۱-۶-۱ شبکه های باز  ۱۷
۲-۶-۱ شبکه های حلقوی بسته ۱۸
۳-۶-۱- شبکه های ستاره ای  ۱۸
۴-۶-۱- شبکه های تار عنکبوتی و غربالی  ۱۸

فصل دوم
حریم و ایمنی و طریقه اتصال زمین ۱۸
۱-۲ اتصال به زمین ۱۹
طریقه بستن اتصال زمین در شبکه فشار ضعیف ۲۱
۲-۲ ایمنی  ۲۲
۱-۲-۲ تقسیم بندی ایمنی  ۲۲
۳-۲- لوازم ایمنی انفرادی  ۲۴
۴-۲ حریم و فواصل مجاز ۲۶
۱-۴-۲ انواع حریم  ۲۷
حریم ایمنی برای شبکه ها ۲۸

فصل سوم
۱-۳- وسایل و تجهیزات مورد نیاز شبکه  ۲۹
۱-۱-۳- طبقه بندی پایه ها ۲۹
۲-۱-۳- انواع پایه های بتنی  ۳۱
۲-۳- اصول و روشهای نصب پایه های برق  ۳۳
۳-۳- لوازم و تجهیزات مورد نیاز  ۳۴
۴-۳- انواع مهار از نظر نیرو ۴۱
۵-۳- تجهیزات یک تیر میانی ۲۰ کیلوولت ۴۲
۶-۳- تجهیزات یک سکشن میانی ۴۳
۷-۳- تجهیزات یک سکشن انتهایی  ۴۳
۸-۳- دستگاههای منصوبه روی شبکه ۲۰ کیلوولت ۴۴
۹-۳- تابلوهای الکتریکی  ۴۶

فصل چهارم
۱-۴- محاسبات مکانیکی خطوط ۴۹
۲-۴- تاثیر یخ  ۵۲
۱-۲-۴- ظرایب مورد استفاده در طراحی  ۵۲
۲-۲-۴- منحنی سیم ۵۳
۳-۴- محاسبات کشش سیم ۵۴
۴-۴- نیروی ناشی از باد روی هادی  ۵۴
۵-۴- محاسبات الکتریکی خط ۵۵
متعلقات سیمهای هوایی  ۵۵
۱-۵-۴- محاسبه فاصله فازها از یکدیگر….. ۵۶
۲-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر تیر در نقاط زاویه  ۵۷
۳-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی در شرایط عادی  ۵۷
۴-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی با شرایط  ۵۷
۵-۵-۴- محاسبه سیم مهار  ۵۸
۶-۵-۴- محاسبه فونداسیون……. ۵۸
۷-۵-۴- محاسبه سطح مقطع شبکه فشار ضعیف …. ۵۹
۸-۴- محاسبه سطح مقطع سیم شبکه فشار متوسط  ۶۰

فصل پنجم
محاسبات روشنایی  ۶۴
الف) طراحی روشنایی داخلی  ۶۴
۱-۵- راهرو و سرویس بهداشتی  ۶۴
۲-۵- سرویس بهداشتی و حمام ۶۵
۳-۵- آشپزخانه ۶۶
۴-۵- هال و پذیرایی  ۶۷
۵-۵- اتاق خواب  ۶۸
ب) طراحی روشنایی پارکینگ ۶۹
ج) طراحی روشنایی خیابان ۷۴

فصل ششم
۱-۶- طرح و نظارت  ۷۸
۲-۶- چگونگی تهیه پروژه ۷۹
۳-۶- نظارت پروژه  ۸۰
۴-۶- اجرا پروژه  ۸۱
۵-۶- چگونگی تعیین ظرفیت و محل نصب پست ۲۰ کیلو ولت ۸۲
۶-۶- برآورد پروژه از نظر کالا ۹۰
۷-۶- گروههای اجرایی  ۹۲

فصل هفتم
۱-۷- اداره بهره برداری  ۹۶
۱-۱-۷- واحد تعمیرات هوایی  ۹۷
۲-۱-۷- واحد تعمیرات زمینی  ۹۹
۳-۱-۷- واحد روشنایی معابر
۴-۱-۷- واحد بالانس وارتینگ  ۱۰۱
۵-۱-۷- واحد سرویس پستها ۱۰۴
۶-۱-۷- واحد اتفاقات و عملیات ۱۰۵
۲-۷- اداره بازرسی  ۱۰۶
۳-۷- اداره خدمات مالی و اداری  ۱۰۶
۴-۷- اداره خدمات مشترکین ۱۰۶
۵-۷- نحوه کار با خط گرم ۲۰ کیلوولت ۱۰۷
۱-۵-۷- شناخت اجمالی ازکار خط گرم بر روی خطوط بر قدار ۲۰ کیلو ولت  ۱۰۸
۶-۷- وسایل مورد نیاز در خط گرم ۱۰۸
۱-۶-۷- شرح عملیاتی که به صورت خط گرم انجام می گیرد ۱۱۲
۷-۷- طریقه احداث شبکه های فشار ضعیف ۱۱۳
ضمیمه ۱۱۷


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

3 نظر

 1. نظرات کاربران:

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۵:۱۹:۳۲
  It's wonderful that you are getting ideas from this article
  as well as from our dialogue made at this place.

     manicure در ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ - ۰۶:۵۶:۴۸
  I must thank you for the efforts you've put in penning
  this site. I'm hoping to view the same high-grade content from you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog
  now ;)

     What causes pain in the Achilles tendon? در ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ - ۱۵:۵۸:۱۲
  Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was
  just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you
  can suggest? I get so much lately it's driving
  me mad so any help is very much appreciated.


  نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >