دانلود ترجمه مقاله درباره تأثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و گیاه شیر تیغک‌

دانلود ترجمه مقاله درباره تأثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و گیاه شیر تیغک‌
عنوان انگلیسی مقاله: IMPACT OF CROP AND WEED DENSITIES ON COMPETITION BETWEEN WHEAT AND SILYBUM MARIANUM GAERTN
عنوان فارسی مقاله: تأثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و گیاه شیر تیغک‌ رطوبت‌ پسند (خار مریم).
دسته: زیست شناسی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12
جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
آزمایشات میدانی در پیشاور پاکستان در طی دو فصل 2003-2004 و 2004-2005 با استفاده از طرح بلاک کامل تصادفی ( RCB) با ترتیب طرح شکافته انجام شد. ظروف اصلی شامل چهار اندازۀ گندم (Triticum aestivum) یعنی 100، 120،140 و 160 کیلوگرم بر هکتار بود. در حالی که ظروف فرعی دارای 7 تراکم علف هرز holy thistle (Silybum aestivum L.) viz. 0،3،6،9،12،15،و 18 گیاه در m-2 بودند. holy thistle در طی سال دوم در مقایسه با سال اول به خاطر بارندگی غیرمعمول (140 و 317 mm به ترتیب در سال اول و دوم)  تهاجمی تر بودند که به نوبۀ خود محصول و ویژگی های محصول مربوطه در گندم تأثیر گذاشت. کاهش فرآوردۀ محصول باافزایش تراکم علف هرز نسبت به جمعیت های با کمترین محصول بیشتربود. نتایج کمبودهای محصول غله ای اش از علف هرز در تراکم های مختلف در دو آزمایش نشان داد که هر دو گونه باعث فقدان محصول وابسته به تراکم می شوند که وزن خشک علف هرز آن را بهتر و بیشتر توضیح می دهد. درصد دریافت نور با افزایش تراکم علف هرز یا گندم افزایش یاقت. بااینحال، تراکم علف هرز بیش از 6m-2 تأثیر معنی داری بر درصد دریافت نور نداشت. بیوماس بسیار تر و خشک گندم در محط کشت ثبت شد (و 140kg ha-1) . در نتیجه، بیوماس بسیار تر و خشک علف هرز در چگالی آب کمتر از تراکم بالای دانه رست ثبت شد. همۀ ویژگی های آگرونومی با افزایش چگالی هر دو گونه کاهش یافت. مقادیر زیاد ویژگی های مولدی و رستنی علف هرز در سال دوم در مقایسه با سال اول ثبت شد و بیشترین محصول غله با دانه رستهای گندم با میزان120 kg ha-1) بدست آمد. حداکثر فقدان محصول در میزان بذر 100،120،140 و 160 kg ha-1 عبارت بود از 26 ، 18 ، 15 ، و 7% در طی 2003-4 و 37 ، 31 ، 28 و 29% در طی 2004-5 بود. تولید بذر علف هرز با بیوماس علف هرز که وابسته به تراکم گندم بود ارتباط داشت. هر چه تراکم گندم بیشتر بود، بیوماس علف هرز کمتر است. بااینحال، تولید زیاد بذر حتی در بیشترین میزان تراکم گندم وجود دارد. از اینرو تراکم محصول به تنهایی نتوانست علف هرز زیر سطح آستانه را سرکوب کند. علف هرز عمدتا با تأثیر غیرمستقیم کاهش جوانه زنی گندم، محصول گندم را کاهش داد. تراکم علف هرز که منجر به کاهش محصول شد با توجه به فصل و تراکم بسیار متغیر است.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >