ترجمه مقاله آشکارسازهای مورفولوژیکی برای کاربردهای رادار ELINT

ترجمه مقاله آشکارسازهای مورفولوژیکی برای کاربردهای رادار ELINT

 

آشکارسازهای مورفولوژیکی برای کاربردهای رادار ELINT

عنوان انگلیسی مقاله:

Morphological Detectors for Radar ELINT Applications

عنوان فارسی مقاله:

آشکارسازهای مورفولوژیکی برای کاربردهای رادار ELINT

 _______________________________________

چکیده

این مقالهکاربردجدیدی ازمورفولوژیریاضیاتی را برایسیگنال­های ELINTرادار ارائه می­کند. سیگنال­های رادارضعیف یک بعدی (D-1)با استفاده از تبدیل فوریه کوتاه مدت (STFT)به نمایشفرکانس-زمانی دو بعدی (D-2) تبدیل می­شوند. نمایشفرکانس-زمانیاینسیگنال­هابصورت هدف­هایD-2 شبیه به تصاویر در نظر گرفته شده­اند. عملیاتمورفولوژیریاضیاتیدر این نمایشسیگنال­های رادارانجامو بهعنوانآشکارسازها در نظر گرفته شده­اند. اینآشکارساز­هایمورفولوژیدر آشکار کردنسیگنال­های رادارِضعیف بخوبی عمل می­کنند.

جهت دانلود و توضیحات بیشتر اینجا کلیک نمایید

 

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >