دانلود ترجمه مقاله آنتن­ های موج نشتی خط انتقال-CRLH با اتصال تقویت­ کننده­ های توزیعی با طرح فیدبک بازیافت توان

دانلود ترجمه مقاله آنتن­ های موج نشتی خط انتقال-CRLH با اتصال تقویت­ کننده­ های توزیعی با طرح فیدبک بازیافت توان

 

آنتن­ های موج نشتی خط انتقال-CRLH با اتصال تقویت­ کننده­ های توزیعی با طرح فیدبک بازیافت توان

عنوان انگلیسی مقاله:

CRLH-Transmission Line Leaky Wave Antennas Integrated with Distributed Amplifiers with Power Recycling Feedback Scheme

عنوان فارسی مقاله:

آنتن­ های موج نشتی خط انتقال-CRLH با اتصال تقویت­ کننده­ های توزیعی با طرح فیدبک بازیافت توان

_______________________________________

 

چکیده

در این مقاله، آنتن­های موج نشتی خط انتقال-CRLHبا اتصال تقویت­کننده­های توزیعی و با طرح خودبازیافتی مبتنی بر تقویت­کننده­هایتوزیعیبا استفاده از یک کوپلر مرکب rat-race را ارائه می­کنیم. با اینفیدبکتوان، می­توان به لحاظ تئوری بهره را نا دو برابر افزایش داد. می­توان از چنینساختاری به­منظور افزایشبازده کل آنتن استفاده کرد.

 

X

3 نظر

 1. نظرات کاربران:

     Amelia در ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ - ۱۰:۰۵:۴۱
  Umm, are you really just giving this info out for nohngti?

     Meadow در ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ - ۱۰:۰۸:۳۸
  This in'gihtss just the way to kick life into this debate.

     Kathy در ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ - ۱۰:۱۱:۲۷
  Deep thinking - adds a new disemnion to it all.


  نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >