دانلود ترجمه مقاله شبکه­ های عصبی هوپفیلد با مرتبه­ ی کسری

دانلود ترجمه مقاله شبکه­ های عصبی هوپفیلد با مرتبه­ ی کسری
شبکه­ های عصبی هوپفیلد با مرتبه­ ی کسری

عنوان انگلیسی مقاله:

Fractional-Order Hopfield Neural Networks

عنوان فارسی مقاله:

شبکه­ های عصبی هوپفیلد با مرتبه­ ی کسری

_______________________________________

 

چکیده

 این مقاله شبکه­های عصبی هوپفیلد مرتبه کسری (FHNN) را ارائه می­کند. این شبکه عمدتا مبتنی بر شبکه هوپفیلد مشهور استکه در این مولفه­های کسریبا مشتقات مرتبه کسری جایگزین خازن می­شوند. پایداری FHNN بطور کامل از طریق آنالیز تابع شبیه انرژی بررسی می­شود. در نهایت برای نشان دادن تاثیر شبکه FHNN، یک مثال تصویری برای مسئله­ی برآورد پارامتری سیستم مرتبه دوم در نظر گرفته می­شود. نتایج شبیه­سازی بسیار امیدوارکننده هستند.

1 نظر

  1. نظرات کاربران:

       Kamberley در ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ - ۱۰:۱۵:۰۹
    AKAIK yo'vue got the answer in one!


    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >