ترجمه مقاله تحلیل پایداری زمان-محدود شبکه­ های عصبی مرتبه کسری تاخیردار

ترجمه مقاله تحلیل پایداری زمان-محدود شبکه­ های عصبی مرتبه کسری تاخیردار
تحلیل پایداری زمان-محدود شبکه­ های عصبی مرتبه کسری تاخیردار

عنوان انگلیسی مقاله:

Finite-time stability analysis of fractional-order neural networks with delay

عنوان فارسی مقاله:

تحلیل پایداری زمان-محدود شبکه­ های عصبی مرتبه کسری تاخیردار

_______________________________________

 

چکیده

تحلیل پایداری شبکه­ های عصبی مرتبه کسری با تاخیر در این مقاله ارائه می­شود. با استفاده ازاصل نگاشت قراردادی، روش تکراری و تکنیک­های نابرابر، شرط مناسبی به منظور تضمین وجود، منحصر به فردبودن و پایداریزمانمحدود نقطه­ی تعادلشبکه­هایارائه شده ایجاد می­شود. در نهایت،بر اساسروشاصلاح-پیشگویی، دو مثال عددی به منظور نشان دادن اعتبار و احتمال نتیجه­ی به دست آمده ارائه می­شود.

 

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >