ترجمه مقاله دینامیک­ های مرتبط با شبکه­ های عصبی مرتبه کسری

ترجمه مقاله دینامیک­ های مرتبط با شبکه­ های عصبی مرتبه کسری

 

دینامیک­ های مرتبط با شبکه­ های عصبی مرتبه کسری

عنوان انگلیسی مقاله:

 

Dynamics of fractional-order neural networks

عنوان فارسی مقاله:

دینامیک­ های مرتبط با شبکه­ های عصبی مرتبه کسری

_______________________________________

 

چکیده

در این مقالهآنالیز پایداریبرایشبکه­های عصبی مرتبه کسری نوع هاپفیلد را بحث می­کنیم. دامنه پایداریحالت ماندگاربه­طور کاملبا توجه بهبرخی از پارامترهایویژهسیستم نسبت به شبکه­یدو بعدیو شبکه  عصبی با ساختار حلقوی مشخص می­شود. مقادیرپارامترهایمشخصبرای ایندو شاخه­ی هوپف که شناسایی می­شوند رخ می­دهد. شبیه­سازی­های عددیارائه شده­اند که یافته­های تئوری راپایدارمی­کنند و مسیرهای احتمالی به سمت آشفتگی را در زمان افزایش مرتبه کسری سیستم ارائه می­کنند.

 

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >