دانلود مقاله روش تحقیق مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی

دانلود مقاله روش تحقیق مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی

عنوان کامل : مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی 4-5 ساله در مهد کودک منطقه 11 تهران

تعداد صفحات : 95

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدو د ۵-۴ ساله منطقه ۱۱ شهر تهران است .که در فرضیه عنوان شده بررسی و مقلسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است که جامعه است که جامعه آماری کود کان که در حدود سنی ۵-۴ ساله در مهد کودک منطقه ۱۱ هستند که جمعاً ۱۰۰۰ نفر هستند که ۱۴۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بوده است و روش تحقیق استفاده شده  از طریق علی و مقایسه ای بوده است .که بعد از اجرای آزمون اضطراب بر روی کودکان وبه دست آوردن نمرات خام آنها از طریق روش x2و مقایسه اضطراب در دو گروه دارای شب ادراری و کودکان عاری بوده است و سطح معنی داری آن برابر ۵% pjبوده است

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق                                      

مقدمه                                                                          

بیان مساله                                                                               

اهداف تحقیق                                                                                     

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق                                       

فرضیه تحقیق                                                                           

مقدمه فصل دوم                                                              

علل بروز و ریشه ها اضطراب                                                      

آثار علایم و اضطراب                                                                 

علایم جسمانی                                                                 

علایم روانی                                                                              

انواع اضطراب                                                                           

نقش اضطراب                                                                     

ترس و اضطراب                                                             

رابطه اضطراب با جنس                                                     

دیدگاهای نظری درباره اضطراب                                        

دیدگاه رفتار گرایی                                                           

اختلالهای اضطراب تعصمیم یافته و هراس                                      

تعریف اضطراب جنبه های وجلوهای مختلف آن                                

شیوه های بیان اضطراب                                                   

انواع اضطراب                                                                           

بحرانهای اضطرابی حاد                                                    

واکنشهای اضطراب موقت                                                 

اضطراب در سطح رفتار                                                    

اضطراب فزون کنشی ، اختلال توجه                                               

اضطراب و اختلالهای حرکتی                                                        

نشانه های اضطراب در سطح بدنی                                                

 دستگاه روانی                                                                            

رشد روانی جنسی                                                           

نوفرویدیها                                                                               

کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی                                       

کارن هارنی                                                                              

هری استاک سالیوان                                                                  

اریک فرام                                                                                

هینزهارتمن                                                                              

مارگارت ماهلر                                                                

فصل سوم : روش تحقیق                                                   

حجم نمونه                                                                              

ابزار تحقیق                                                                              

بیان مساله                                                                               

روش آماری                                                                                      

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                 

مقدمه                                                                                     

جدول ۲-۴ فراوانی مشاهده شده                                         

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                          

بحث و نتیجه گیری                                                           

پیشنهادات                                                                               

محدودیت ها                                                                                      

منابع و ماخذ                                                                              


جهت دانلود مقاله روش تحقیق مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی اینجا کلیک نمایید

منبع

X

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >