روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره

روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره

عنوان کامل : بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

تعداد صفحات : 100

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه:

نیازهای اختصاصی انسان که شرحش توسط اجتماع به وجود نیامده اند ، بلکه در صحن تحول و تکامل تاریخ زندگی بشر پدیدار گشته اند. اما چگونگی بروز و ظهور آن ها و چگونگی برآوردن آن ها کاملٲ ناشی از اجتماع است. هر اجتماعی مطابق مؤسسات و عوامل ویژه خود شکل خاصی به آن ها می دهد روان شناسان تاریخ طولانی بشر را چون آزمایشگاهی آموزنده مورد استفاده قرار می دهد و بر خلاف دیگر روان شناسان مانند فروید که شخصیت را سازنده اجتماع نمی داند بلکه به اعتقاد او این اجتماع که شخصیت ها را می سازد به عبارت دیگر اختلاف شخصیت ها ناشی از اختلافات اجتماعات بشری است، همه آدمیان نیازمند به رفع گرسنگی، به رفع تشنگی، به استراحت و خواب و... هستند، ولی در جامعه های مختلف این نیازها به وجوه مختلف برآورده می شوند، همچنین است مقابله با نیازهای دیگر آدمی، مثلٲ در یک جامعه ی سرمایه داری نیاز به همانندی یا ممکن است بدین طریق ارضاء شود که عضو آن جامعه به اندوختن ثروت و مال بپردازد تا بدین وسیله خود را ممتاز سازد، یا اینکه به عضویت شرکت بزرگی در آید تا وابستگی به آن شرکت سبب امتیاز او گردد.

فهرست

فصل اول. ۴

کلیات تحقیق. ۴

مقدمه: ۵

بیان مسئله: ۷

سؤال مسئله : ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۹

اهداف تحقیق : ۱۰

فرضیه تحقیق : ۱۰

متغیرهای تحقیق : ۱۰

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم : ۱۱

فصل دوم ۱۲

پیشینه و ادبیات تحقیق. ۱۲

۱-۲- تعریف : اختلال شخصیت ضد اجتماعی. ۱۲

۲-۲- شیوع سابقه ی تاریخی و اختلال اراده ۱۳

الف: بی هدف بودن رفتار ضد اجتماعی بر انگیخته شده ۱۷

ب: فقدان وجدان و احساس مسؤولیت نسبت به دیگران. ۱۷

ج : فقر هیجانی. ۱۸

۴-۲ علل رفتار ضد اجتماعی. ۱۸

۱- زمینه ی خانوادگی و اجتماعی. ۱۹

۲- نارسائیهای یادگیری.. ۲۱

۳- رابطه ی وراثت و شخصیت ضد اجتماعی. ۲۳

بررسی دو قلوها ۲۳

بررسیهای فرزند خواندگی. ۲۴

اضافه بودن کروموزوم y. 25

بدعملکردهای فیزیولوژیائی. ۲۶

۵ – ۲ مثالی وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجتماعی. ۲۸

۶- ۲- خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی. ۳۲

۷- ۲- اختلال سلوکی. ۳۳

۸ – ۲- نمونه هایی از اختلال سلوکی. ۳۵

۹- ۲- نوجوان آشفته. ۳۸

۱۰- ۲- جویندگان احساس.. ۴۰

۱۱- ۲- اضطراب در افراد ضد اجتماعی. ۴۰

نظریه های شخصیتی. ۴۱

شخص شناسی. ۴۱

نیروی تحرکی شخصیت از نظر ماری.. ۴۵

در نیازها پنج خصوصیت تشخیص داده می شوند : ۴۷

تأثیر عوامل برونی : ۵۵

رشد شخصیت از نظر ماری.. ۶۱

تاثیر اجتماع در رشد شخصیت . ۶۶

وسائل بررسی شخصیت. ۶۶

نظریه نیازمندی و آرمان شخصیت اریک فرام ۶۹

انسان، حیوان ناطق. ۷۰

نقش اجتماع در تشکیل شخصیت.. ۷۳

تضادهای وجود.- ۷۵

فصل سوم ۸۱

روش تحقیق. ۸۱

جامعه ی مورد مطالعه : ۸۲

حجم نمونه : ۸۲

روش نمونه گیری: ۸۲

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر : ۸۳

پرسشنامه افسردگی بک.. ۸۴

روش تحقیق : ۸۴

روش آماری مربوط به فرضیه ها: ۸۵

جدول ۲-۴ : بررسی رابطه انحراف اجتماعی و افسردگی. ۸۷

جدول ۴-۴ : مقایسه انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ۸۸

جدول ۶-۴ : مقایسه ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ۸۹

فصل پنجم ۹۰

بحث و نتیجه گیری.. ۹۰

پیشنهادات.. ۹۰

محدودیت ها ۹۱

بحث و نتیجه گیری.. ۹۱

منابع و ماخذ ۹۳


جهت دانلود پروژه بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره اینجا کلیک نمایید

منبع
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >