دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب

دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب

عنوان کامل : بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر ابهر

تعداد صفحات : 78

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه:

تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد نفس یا خود اهمیت بسزایی دارد.آنچه اهمیت زیادی دارد رابطه والد – فرزند است که می تواند نگرانیها را کاهش یا افزایش دهد اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و امنیت کافی تأمین کند، نفس به تدریج و به طور منظم رشد خواهد کرد و کودک به رشد روان شناختی مثبت کافی دست خواهد یافت انگیزهای کودکی آزاد خواهند بود تا به تلاشهای خودمختاری بزرگسالی تبدیل شوند و الگوی آمادگیهای شخصی شکل خواهد گرفت و نتیجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود.در صورتی که نیازهای کودکی ناکام شده باشند ، نفس به قدر کافی پخته نخواهد شد و کودک ناامن، متوقع ، حسود و خودخواه خواهد شد و از رشد روان شناختی او جلوگیری می شود که تمام این مراحل می تواند باعث اضطراب شود.سبکهای دلبستگی نشانگر شخصیت است و این سبکها نه تنها منشاء اثرات مهمی بر روی روان شناسی شخصیت و روان شناسی تحولی بوده بلکه تأثیر غیرقابل اغماضی بر آسیب شناسی روانی و ابعاد مختلف روان درمانگری مانند خانواده درمانی و زناشویی و روان درمانگری نوجوان داشته است.امروز این نظریه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگی به تحول شخصیت، رشد اجتماعی، انواع اختلالهای روانی مانند اضطراب ، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی، اختلالهای تغذیه ای …. بوده است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

 مقدمه

 بیان مسأله

  سئوال مسأله

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 اهداف تحقیق

 فرضیه تحقیق

 متغیرهای تحقیق

 تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم

 فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق

 تأثیر پذیری روان بر شیوة دلبستگی

 نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

 شیوه های دلبستگی

 رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی

 نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب

 “اضطراب دلبستگی” چیست؟

 کردار شناختی دلبستگی

 نظریات فروید در مورد دلبستگی

 مراحل دلبستگی

 مراحب دلبستگی

 آشنایی با اضطراب

 علائم اضطراب

 ۱- تعریف اضطراب

 ۲- علل بروز و ریشه های اضطراب

 ۳- آثار و علایم اضطراب

 ۳-۱- علایم جسمانی

 ۳-۲- علایم روانی

 ۴-۲- اضطراب بیمارگونه

 ۴- انواع اضطراب

 ۴-۱- اضطراب طبیعی

 ۵- نقش اضطراب

 ۶- ترس و اضطراب

 ۷- رابطه اضطراب با جنس

 ۸- دیدگاههای نظری درباره اضطراب

 ۸-۱- دیدگاه روان تحلیلگری

 ۸-۲- دیدگاه رفتارگرایی

 ۸-۳- دیدگاه وجودی

 ۸-۴- دیدگاه زیست شناختی

 تأثیرپذیری روان برشیوة دلبستگی

 نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

 شیوه های دلبستگی

 رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی

 نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب

 رضایت مندی از ارتباط

 “اضطراب دلبستگی” چیست؟

 تعریف دلبستگی

 نظریه فروید در مورد دلبستگی

 کردار شناختی دلبستگی

 مراحل دلبستگی

 مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی)

 مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۸-۶ ماهگی)

 مرحله دلسبتگی واضح (۸-۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی -۲ سالگی)

 آشنایی با اضطراب

 اضطراب طبیعی

 تفکیک ترس از اظطراب

 تظاهرات محیطی اضطراب

 آیا اظطراب انطباقی است ؟

 علائم اضطراب

 فصل سوم : تعیین روش تحقیق

 جامعه مورد مطالعه

 حجم نمونه

 روش نمونه گیری

 ابزار اندازه گیری در تحقیق

 روش تحقیق

 روش آماری مربوط به فرضیه

 فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و

 تحلیل دادها

 


جهت دانلود پروژه  بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر ابهر اینجا کلیک نمایید

منبع
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >