دانلود روش تحقیق در مورد بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

عنوان کامل : بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

تعداد صفحات : 95

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه
معلولیت از جمله عوامل و نقایص مختل کننده است که می تواند در تمامی ابعاد زندگی انسان اثر گذاشته و در صورت هدایت نشدن، انسان را به پائین ترین مراحل انسانی اش نازل گرداند.
امروزه واژة معلول به افرادی تعلق پیدا می کند که توانائی پائین تری از حد طبیعی، که ناشی از یک نارسائی کالبد شناختی می باشد را دارا می باشند و در نتیجه مشکلات زیادی در همسان سازی با افراد همسن و سال خود پیدا می کنند.آنچه که باید در تعریف معلولیت در نظر گرفته شود تفاوتی است که بین واژة Handi.capped و کلمة Disability وجود دارد کلمة Disability به معنی نقص،و کلمة Handi.capped بعنوان بی فایدگی اجتماعی معلولیت بیان شده است.در اکثر پژوهشهای مربوط به معلولین کلمة Disability را بیشتر به کار برده اند تا، بار ارزشی Handi.capped را دارا نباشد.

 فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش
 
چکیده
۱- مقدمه
۲- بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن
۳- اهمیت موضوع در پژوهش
۴- هدف پژوهش
۵- سئوال های پژوهش
۶- فرضیه پژوهش
۷- متغیرهای پژوهش
۸- تعاریف عملیاتی متغیرها
 
فصل دوم : گستره نظری پژوهش
 
تاریخچه معلولیت(از گذشته تا کنون)
انواع معلولیت
ناشنوایی
گروه بندی معلولین جسمی
انواع فلج مغزی
مشکلات روانی – اجتماعی معلولین
خدمات توانبخشی برای معلولین
مناسب سازی شهری برای معلولین
ازدواج و کارکردهای ان
معلولیت و ازدواج
 
فصل سوم : روش پژوهش
 
۱-۳ جامعه آماری
۲-۳ نمونه و روش نمونه گیری
۳-۳ شیوه جمع آوری اطلاعات
۴-۳ ابزار اندازه گیری
 
فصل چهارم : روش تجزیه و تحلیل نتایج آماری
 
روش آماری
تحلیل آماری
 
فصل پنجم : بحث و بررسی و تفسیر نتایج
 
نتیجه گیری نهایی
محدودیت ها
پیشنهادها
منابع


جهت دانلود پروژه بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم اینجا کلیک نمایید

منبع

X

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >