دانلود پایان نامه تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

دانلود پایان نامه تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

عنوان کامل : تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

تعداد صفحات : 92

دسته : روانشناسی و مشاوره

توضیحات :

چکیده

رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد آگاهیها ارزشها برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند). نظیری 1381) مسیله ماهواره در سطح بین الملل در سال 967 در کمیته فرعی حقوقی استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو مطرح شد. یعنی پخش مستقیم ماهواره هنگامی مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژی آنچنان پیشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه هدف اولیه استفاده از ماهواره در دهه 60 بیشتر برای توسعه آموزش از جمله مبارزه با بی سوادی بود بخصوص در جوامعی مثل استرالیا روسیه و هند که قلمرو گسترده ای داشتند روستاهای دور دست نمی توانستند از امکان آموزشی و تحصیل برخوردار باشند). هاشمی (1381 اینک در پژوهش حاضر نظر بر این است که بدانیم این تکنولوژی پیشرفته چه رابطه ای با رشد اجتماعی نوجوانان جامعه کنونی ما دارد فرضیه های پژوهش عبارتند از ـ بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان 15 الی 18 ساله رابطه وجود دارد. ـ بین دختران و پسران دبیرستانی در میزان رشد اجتماعی تفاوت وجود دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است که از کلیه نوجوانانی که در سال تحصیلی 86-85 در دبیرستانهای شهر ابهر مشغول به تحصیل می باشند و نمونه پژوهش عبارت است از 30 نفر نوجوانی با گرایش به برنامه های ماهواره که حداقل روزانه یک ساعت به تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره مشغولند و 30 نفر نوجوانی که هیچ علاقه ای به تماشای این برنامه ندارند. از این میان نیمی از این افراد را دختران و نیمی دیگر را پسران تشکیل می دهند. پس از انتخاب جامعه و نمونه تعدادی از نوجوانان مدارس دولتی انتخاب و پس از مصاحبه از آنان نتایج دسته بندی شده و با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل عبارتند از 1ـ رابطه معنا دار و معکوس بین تماشای ماهواره و رشد اجتماعی وجود دارد بطوری که هر چه تمایل به تماشای ماهواره بیشتر باشد رشد اجتماعی ضعیفتر خواهد بود. 2ـ تفاوت بین دختران و پسران نوجوان در میزان رشد اجتماعی معنا دار است. بدین صورت که پسران بیش از دختران رشد اجتماعی دارند. فصل اول مقدمه ماهواره های تلویزیونی یکی از تکنولوژیهای نوین ارتباطی هستند که قلمرو وسیعی از مناطق جغرافیایی را تحت پوشش خود قرار می دهند. کشورها به مدد این ابزار اطلاعات اخبار و برنامه های گوناگونی را با اهداف مختلف سوار بر امواج نامریی به فراسوی مرزهای سیاسی خود می فرستند. این تکنولوژی نیز همانند بسیاری از ابداعات بشری آثار مثبت و منفی به دنبال دارد و این نه به خاطر ذات تکنولوژی بلکه منبعت اندیشه و افکار انسانهایی است که چنین وسایلی را به خدمت گرفته اند. آثار نامطلوب برخی از برنامه های ماهواره ای در زمینه های فرهنگی اقتصادی و سیاسی همچنین نبودن مقررات حقوقی الزام اور در سطح بین المللی در مورد محتوای برنامه های ماهوارهای تلویزیونی باعث ایجاد و بروز برخی اختلاف نظرها میان دولت ها شده و دولت ها را بر آن داشته که برای مصونیت فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی جامعه خود چاره جویی کنند). هاشمی (1381 نوجوانی یک پدیده اجتماعی است که شامل یک دوره طولانی گذرا از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی است و آن از جامعه ای به جامعه دیگر بر اساس ساختار و آداب و رسومش تغییر می کند. در تاریخ بشر زمانی بوده که نوجوانی اصلا وجود نداشته است. یعنی انتقال از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی درست مثل انتقال از یک روز به روز دیگر به همراه برگزاری مراسم خاصی تحقق پیدا کرده است). جمالفر (1378 اما پدید ای که می تواند در دوران نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان باشد ماهواره و برنامه های ماهواره می باشد. در پایان دوره نوجوانی رشد اجتماعی کامل می شود و نوجوان به عنوان یک جوان اجتماعی وارد اجتماع می شود. در صورتی که مفاهیمی مانند هویت اجتماعی انجام هویت فردیت اجتماعی طرز تفکر دوستی با همسالان برخورد با جنس مخالف ایفای نقش در ارتیاط با والدین مدرسه و سایر بزرگسالان و فعالیتهای گروهی در ذهن نوجوانان شکل بگیرد رشد اجتماعی مناسبی پیدا می کند. لذا در پژوهش حاضر به بررسی این نکته می پردازیم که چه رابطه ای میان تماشای برنامه های ماهواره و میزان رشد اجتماعی در نوجوانان وجود دارد. بیان مسیله یکی از ویژگی های بارز روند نوجوانی اجتماعی شدن است. نوجوانی مراحل مختلفی را طی می کند تا به اجتماعی شدن دست یابد. این مراحل عبارتند از فاصله گرفتن از خانواده دوست یابی رشد اجتماعی رشد بدنی رشد جسمانی رشد ذهنی و رشد عاطفی. جوانان به منظور استحکام روابط اجتماعی خود و شکل گیری شخصیت اخلاقی دایما معیارهای اخلاقی را با خود مرور می کنند و به منظور قضاوتهای اخلاقی معیارهای مناسب اجتماعی و هنجارها را در نظر می گیرند. در برنامه های ماهواره ای با معیارهای جوامع گوناگون و هنجارها قضاوتهای اخلاقی و عقاید فرهنگ های مختلف جهان مواجه هستیم.نوجوانان و جوانان به راحتی می توانند در جریان این اطلاعات قرار گیرند. با توجه به اینکه رشد اجتماعی نوجوانان با شکل گیری شخصیت اخلاقی آنان ساخته می شود هوش تفکر انتزاعی میزان رشد اخلاقی ـ اجتماعی دوره های قبلی فرد میزان تجارب رشد عقلانی در مسایل اجتماعی موقعیت های قبلی و بعدی فرد اهداف میزان و دستیابی فرد به آزادی در تفکر و تصمیم گیری میزان اطلاعات مهارتها نوع شغل محل زندگی انگیزه شخصیت و هویت فرد علایق و رغبتها خانواده مسایل اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ اقتصادی همگی با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و الزاما می تواند تعیین کننده رشد اخلاقی ـ اجتماعی افراد باشد. لذا در پژوهش حاضر به دلیل وجود مسیله مواجه نوجوانان با فرهنگهای گوناگون بشری و تداخل آن با معیارهای جامعه اسلامی کشورمان تلاش می شود تا رابطه میان تماشای برنامه های ماهواره ای و میزان رشد اجتماعی نوجوانان جامعه نمونه مورد پژوهش بررسی شود. اهمیت وضرورت پژوهش در جامعه کنونی والدین بیش از پیش در فکر رفتار و شخصیت فرزندان خود هستند. بسیاری از والدین در پی راهکارهایی برای بهبود عملکرد کودکان و نوجوانان خود می باشند. در این میان در پژوهش حاضر در جستجوی این نکته هستیم که تماشای برنامه های ماهواره ای تا چه میزان می تواند با رشد اجتماعی نوجوانان رابطه داشته باشد. آیا نوجوانانی که روزانه حداقل دو ساعت به تماشای برنامه های مختلف ماهواره ای مشغولند از رشد اجتماعی قابل ملاحضه ای در جامع برخوردارند و یا بلعکس. لذا ضروری به نظر می رسد که در این پژوهش رابطه میان تماشای برنامه های ماهواره ای و رشد اجتماعی نوجوانان شناخته شود تا بدین وسیله والدین بتوانند با اطمینان بیشتری امکانات تماشا کردن یا تماشا نکردن اینگونه برنامه ها را برای فرزندان خود فراهم آورند و تصمیم درستر را اتخاذ نمایند. اهداف پژوهش هدف کلی هدف کلی پژوهش حاضر همانا مشخص شدن این نکته است که ماهواره این تکنولوژی جدید انسانی تا چه اندازه برای بشریت مفید و با فایده و تا چه اندازه مخرب و نگران کننده است. هدف جزیی 1ـ می خواهیم دریابیم آیا تماشای برنامه های ماهواره ای رابطه ای با میزان رشد اجتماعی نوجوانان رشد اجتماعی و نوجوانان دبیرستانی دارد. 2ـ می خواهیم دریابیم میانگین رشد اجتماعی نوجوانان دبیرستانی شهرستان ابهر تا چه میزان است. 3ـ دریابیم چه تفاوتی بین میزان رشد اجتماعی دختران و پسران دبیرستانی وجود دارد. پرسشهای پژوهش 1ـ آیا بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجنماعی نوجوانان رابطه وجود دارد 2ـ آیا رشد اجتماعی در دختران و پسران متفاوت است فرضیه های پژوهش 1ـ بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان دبیرستانی رابطه وجود دارد. 2ـ رشد اجتماعی در بین دختران و پسران دبیرستانی متفاوت است. تعاریف نظری پژوهش رشد اجتماعی رشد اجتماعی به حالتی گفته می شود که در آن جوان از حالت درون گرایی خارج شده روابط اجتماعی خود را با دیگران بهبود بخشیده و سعی بر نزدیک نمودن موازین و هنجارهای اجنماعی با ایده آلهای اجتماعی دارد. ماهواره های تلویزیونی ماهواره های تلویزیونی یکی از تکنولوژیهای نوین ارتباطی هستند که قلمرو وسیعی از مناطق جغرافیایی را تحت پوشش خود قرار می دهند. کشورها به مدد این ابزار اطلاعات اخبار و برنامه های گوناگونی را با اهداف مختلف سوار بر امواج نامریی به فراسوی مرزهای سیاسی خود می فرستند. (هاشمی 1381) ). تعاریف عملیاتی پژوهش رشد اجتماعی در پژوهش حاضر منظور از رشد اجتماعی نمره ای است که آزمودنی در آزمون مقیاس رشد اجتماعی وایلند کسب می کند. تماشای برنامه های ماهواره در پژوهش حاضر منظور افرادی هستند که حداقل روزانه به مدت یک ساعت به تماشای برنامه های ماهواره ای مشغول هستند.

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول ۳
مقدمه ۴
بیان مسئله ۵
اهمیت ضرورت پژوهش ۶
هدف کلی ۷
تعاریف نظری پژوهش ۸
فصل دوم ۹
رشد اجتماعی نوجوان ۱ ۱۰
رشد اجتماعی نوجوان ۲ ۱۳
رشد اخلاقی و اجتماعی جوانی ۱۵
رشد اجتماعی ۱۶
تصمیم دشوار برای ماهواره ۱۷
تاثیر مادر در رشد اجتماعی کودک ۲۰
رشد بدنی تند ۲۱
رفتارهای ناهنجار نوجوان ۲۲
چرا رشد اجتماعی ضروری است ۲۵
رشد و تکامل اجتماعی ۲۶
تغییر رفتار اجتماعی در نوجوانی ۳۰
دیدگاه های مختلف در مورد رشد اجتماعی ۳۱
تعریف ارتباط ۳۳
کارکردهای وسایل ارتباط جمعی ۳۴
وضعیت تلویزیون ایران ۳۷
اثرات ووسایل ارتباط جمعی ۴۲
نقش آموزشی و آگاهی بخشی ۴۳
رسالت ووظایف ارتباط جمعی ۴۶
عوامل موفقیت رسانه ها در جلب مشارکت مردم ۴۸
نقش رسانه ها در شگل گیری افکار عمومی ۵۰
درد تنهایی ۵۳
قضاوت ۵۷
انتقاد ۶۰
سوال های زیاد و نامناسب ۶۶
احساس گناه ، پشیمانی ، تاسف ۷۱
فصل سوم ۷۳
جامعه آماری مورد مطالعه ۷۴
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۵
روش اجرای پژوهش ۷۹
فصل چهارم ۸۱
مقدمه ۸۲
جدول آماری پژوهش ۸۳
فصل پنجم ۸۶
بحث و نتیجه گیری ۸۷
محدودیت های پژوهش ۹۰
پیشنهادات پژوهش ۹۱
منابع و ماخذ ۹۲


جهت دانلود تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر اینجا کلیک نمایید
منبع

X

1 نظر

 1. نظرات کاربران:

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۸:۱۲:۱۱
  Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.

  Please let me know where you got your theme. Thanks


  نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >