دانلود پایان نامه دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمو لومینسانس(TLD)

دانلود پایان نامه دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمو لومینسانس(TLD)

عنوان کامل : دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمو لومینسانس(TLD)

تعداد صفحات : 135

دسته : فیزیک

توضیحات :

چکیده
بعضی از مواد در طبیعت وجود دارد که خاصیت نور دهی بر اثر گرما دارند. Mg: Lif  قرصی است که می تواند به عنوان یکی از مواد تشخیص دهنده در تشعشعات هسته ای ساطع شده در بمب هسته ای می باشد .
ما می توانیم به وسیله دستگاه TLD reatherوبا این قرص  میزان اثر دهی ان بر بدن انسانی که در مقابل این پرتو ساطع شده از انرژی هسته ای (که می تواند تشعشعات ساطع شده از بمب هسته ای باشد)قرار گرفته است   تشخیص دهیم و بفهمیم که این انسان چقدر پرتو (گاما و بتا و الفا ) دریافت کرده است .
کلمات کلیدی
ترمولومیسانس : یا نور گسیل شده از مواد عایق و نیمه هادی های پرتو دیده بر اثر حرارت دادن و یک پدیده ی مهم فیزیکی است .
 TLD ؛ تی ال دی ها مواد هستند که در اندازه میزان دز ناشی از بمب ها ی هسته ای و یا میزان دز ناشی از واکنش های هسته ای نقش اساسی ایفا می نمایند.  
دزیمتری؛اندازه گیری میزان دز را گویند که بوسیله دستگاههای خاصی صورت می گیرد.
 بمب هسته ای؛نوعی بمب که در آن بجای استفاده از مواده متداول انفجاری از فرایند شکافت هسته اتمها برای ایجاد انرژی و حرارت جهت تخریب استفاده می شود.
ویژه هسته: یک هسته خاص با اعداد پروتونی (Z) و نوترونی (N) معین را گویند.
ایزوتوپ ها: ویژه هسته هایی با پروتون های یکسان و نوترون های مختلف را گویند.مثال:ایزوتوپ هیدروژن 21H و 31H می باشند.
ایزوتون ها: ویژه هسته هایی با نوترون برابر و پروتون مختلف را گویند.
ایزوبارها: ویژه هسته هایی با عدد جرمی A ی برابر (A=Z+N) را می گویند.
ایزومر: ویژه هسته هایی در حالت بر انگیخته با نیم عمر قابل اندازه گیری را ایزومر می نامند.
نوکلئون: ذرات تشکیل دهنده هسته) نوترون یا پروتون ) نوکلئون نام دارند.
مزون ها: ذراتی هستند با جرمی بین جرم الکترون و جرم پروتون. شناخته شده ترین مزون ها عبارتند از: مزون های پی که نقش مهمی در نیروهای هسته ای باز می کند و مزون های مو که در پدیده های پرتو کیهانی مهم است.
پوزیترون: الکترون با بار مثبت به عبارتی ذره ای با جرمی برابر جرم الکترون و باری برابر بار الکترون با علامت مثبت.

فهرست مطالب
چکیده7
کلمات کلیدی8
فصل اول13
 مقدمه14
تعریف موضوع15
تاریخچه16
اهداف تحقیق17
فصل دوم18
خصوصیات مواد TLD19
پاسخ دز19
حساسیت20
پاسخ به انرژی21
شرایط پخت24
محوشدگی گرمایی25
محو شدگی غیرعادی26
حساسیت نوری26
فصل سوم29
کاربردها وخواص دزیمتری30
دزیمتری فردی30
دزیمتری محیطی31
دزیمتری بالینی32
سینماتیک واپاشی گاما34
سینماتیک واپاشی آلفا35
واپاشی بتایی38
بورات منگنز54
خصوصیات دزسنجی57
اثر ذرات و تشعشعات بر سیستم های حیاتی65
حالت¬های برهمکنش 65
یونیزاسیون65
برانگیختگی مولکولی و اتمی66
واکنش‌های هسته‌ای66
تشعشعات باردار67
تشعشعات بدون بار67
بمبهای هسته ای چگونه ساخته می¬شوند69
پرتو درمانی باعث کاهش غدد سرطانی70
محافظت کننده های پرتوی72
آثار وراثتی تشعشع در انسان74
سطح انرژی هسته ای77
تغییرات انرژی در واکنشهای هسته‌ای78
حفاظت در برابر پرتوزاهامهندسی هسته¬ای81
حداکثر مقادیر مجاز آلودگی82
نکات اساسی در تعیین مقادیر مجاز آلودگی82
پرتوزاهای آلوده کننده محیط83
اصول حفاظت فردی84
مکانیسم تولید تشعشع فیزیک هسته ای85
مواد پرتوزا و تابش های هسته¬ای91
تاریخچه کشف مواد پرتوزا 92
ماده پرتوزا چیست؟94
ماهیت پرتوهای آلفا، بتا و گاما96
واپاشی پرتوهای آلفا، بتا و گاما 98
قانون سدی99
بررسی یک عنصر رادیواکتیو99
فصل چهارم102
تعریف بمب هسته¬ای103
عناصر اصلی سازنده104
چرا اورانیوم و پلوتونیوم؟105
انواع بمب¬های هسته¬ای از نظر نوع مکانیزم انفجار106
نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای120
واپاشی رادیواکتیو121
فصل پنجم 123
دلایل¬استفاده¬از ¬(TLD-100)124
نتیجه گیری و پیشنهادات125
منابع و ماخذ


جهت دانلود دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمو لومینسانس(TLD) اینجا کلیک نمایید
منبع
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >