دانلود پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گلهر

دانلود پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گلهر

عنوان کامل : پایان نامه مجموعه توریستی  تفریحی دریاچه گلهر

تعداد صفحات : 222

دسته : معماری

توضیحات :

چکیده
«آفریدنش … آواز خداوند است که ما می‌خوانیمش»
در این روند آفرینش، سفر و گردشگری همواره الهام بخش بوده است. روح کندوکاوگر انسان در مسیر جستجوی خویش از طبیعت و تجاربی که از آن اندوخته بهره بسیار برده و شناختی که از خوب دیدن در جهان بدست آورده راهگشای او در پیچیدگیهای زندگی بوده است. هر سفر به شرط توجه، انسان را به حقیقت هستی نزدیک‌تر می‌کند پس در چگونگی ایجاد رابطه بین انسان و طبیعت که در نهایت به آفرینشی زیبا می‌انجامد باید ژرف اندیشید و استوار قدم برداشت.
معماری از زمینه‌هایی است که در آن می‌توان برای نحوه این ارتباط به تعریفی مناسب دست پیدا کرد و با برنامه ریزی طبق مبانی‌ای که این رشته از شناخت انسان و شناخت طبیعت ارائه می‌دهد، ترکیبی متعادل بدست آورد که راه انسان را برای شناخت از طریق سفر، کوتاهتر می‌کند و به او طبیعت و حقیقت آن را می‌آموزد.
معماری در این برنامه ریزی با گردشگری و برنامه‌های آن دررابطه‌ای مستقیم قرار می‌گیرد. در حال حاضر به طوری که از مجموع مطالعات و نظرات درباره وضع گردشگری در ایران برمی‌آید، متأسفانه این فعالیت عظیم جهانی، با نوعی رکود و وقفه در کشور روبروست که برای حل آن نیاز به اهداف و سیاستهای کلان، ایجاد نظام برنامه ریزی گردشگری در مقیاس محلی و ملی و و بین المللی ایجاد هماهنگی در مدیریت گردشگری می‌باشد.
در این برنامه ریزیها پرداختن به نقش معماری در توسعه گردشگری و جذب توریست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان حتی پرداختن به طرحهای ضربتی و کوتاه مدتی که منطبق با اهداف کلان و دراز مدت برای توسعه گردشگری هستند، بسیار تأثیر گذار و مهم می‌باشد.
طرح این پروژه‌ با توجه به موقعیت منطقه از نظر توریستی، باعث پیشرفت چشمگیر صنعت توریسم در این ناحیه می‌شود. ضمن  اینکه با گسترش نظارت محیط زیست بر ناحیه به حفظ اکوسیستم طبیعی آن کمک می‌کند.
مقدمه
نیاز انسان به طبیعت، نیازیست انکار ناپذیر، سفر در طبیعت و هم اقامت در آن و مأنوس شدن با آن در ساختن روح انسان بسیار تأثیر گذارند و معماری از عوامل تعیین کننده نحوه اقامت و بی شک نحوه برخورد او در این اقامت با طبیعت است. معماری علاوه بر این که به ایجاد رابطه با محیط طبیعی کمک می‌کند، وظیفه محافظت از آن را در برابر آسیبهایی که از طرف انسانها به آن وارد می شود برعهده دارد تا تخریب گریز ناپذیر محیط بدست انسان را به حداقل برساند.
منطقه آبسر و یکی از مکانهایی است که ناهماهنگی بین انسانهای دوستدار طبیعت با محیط طبیعی در آن نتیجه‌ای جز آسیب و تحلیل رفتن پیوسته زیباییها بدست علاقمندان به آن نداشته است. منظور از ناهماهنگی، همان نداشتن درک صحیح انسان از محیطی است که برای لذت بردن و استراحت، از فضاهای شلوغ و پردغدغه. به آن پناه می‌برد. حضور معماری در این مکان تفریحی و طبیعی می‌تواند با ساماندهی فضا و در نتیجه عملکرد انسان، هم بهره او را از محیط افزایش دهد و هم محیط را از اسیب او در امان دارد.
هدف از این مجموعه توریستی – تفریحی، فهمیدن نحوه برخورد و درک صحیح و رسیدن به ماهیت دریاچه است و اینکه بدانیک به کدام دلایل به بازدید دریاچه می‌رویم و  راه مناسب برای دستیابی به اهدافمان چیست.
تعریف پروژه
پروژه در کنار یک محیطی مسطح در کنار کوههای لرستان در نظر گرفته شده است. این پروژه شامل اقامتگاه و امکانات تفریحی برای گردشگران در محدوده سایت و نیز فضاسازی مناسب مسیر کوهستان در ضمن حفظ کردن خصوصیات طبیعی آن و شاخص نمودن مسیرهای خاص و چشم اندازهای زیبا و نیز ایجاد محلهای اقامتی در کنار ورزشگاه به صورت اقامتگاههای بومی منطقه می‌باشد.
اقامتگاه، شامل هتل برای اقامت چند روزه بازدید کنندگان و اقامتگاههای موقت به صورت بومی و سوئیت برای علاقمندان به این نوع اقامت می‌باشد.
امکانات تفریحی شامل امکانات ورزشیاز قبیل تنیس، شنا، اسب سواری، و ... و نیز ورزشهای زمستانی با توجه به برفگیر بودن منطقه می‌باشد. البته تمامی طرحهای برنامه ریزی شده با توجه به ظرفیت منطقه و مسائل زیست محیطی آن در مطالعات آتی صورت خواهد گرفت.
به دلیل پوشش غنی گیاهان دارویی آزمایشگاه و مراکز تحقیقی برای محققان ایجاد خواهد شد.
اهداف پروژه
دربخشهای پیشین در مورد اهداف پروژه توضیحاتی داده شد اما به طور خلاصه هدف از این طرح را در موارد زیر می‌توان بیان کرد:
-    ساماندهی فضای طبیعی برای استفاده مناسب انسان
-    حفاظت از محیط زیست در مقابل آسیبهای وارد از طرف استفاده کنندگان
-    توجه به مسأله اکوتوریسم و جذب گردشگران
-    کمک به اقتصاد منطقه
این اهداف کلان پروژه به کمک اهداف کوچکتری که در زیر آمده‌اند دنبال می‌شوند :
-    ایجاد امکانات اقامتی مناسب برای بازدیدکنندگان
-    ایجاد زمینه‌های مناسب برای شناخت منطقه و استان به کمک ساخت موزه، نمایشگاههای موقت و دائم، بازارچه‌ها و ...
آنچه در بالا آمد خلاصه‌ای بود از تعریف این پروژه توریستی – تفریحی- پژوهشی برای برخورد مناسب تر و مفیدتر انسان با طبیعت پیش بینی شده است.

فهرست مطالب

     چکیده
    مقدمه
    تعریف پروژه
    اهداف پروژه
    فصل اول - فلسفه وجودی طرح
    مقدمه
    1-1 مفهوم گردشگری
    2-1 جایگاه گردشگری در زندگی امروز
    1-2-1 ضرورت برنامه ریزی برای زمانهای فراغت
    2-2-1 فراغت فعال و غیر فعال
    3-2-1 نقش گردشگری در گذران فراغت
    4-2-1 نقش گردشگری در کیفیت زندگی
    3-1 راهبردهایی در توسعه گردشگری
    4-1 منابع گردشگری
    جدول شماره 1-1 منابع و جاذبه‌های عمده گردشگری (مأخذ سازمان ایرانگردی و جهانگردی، 1377، 33)
    5-1 طیف گردشگران
    جدول شماره 2-1 گروههای عمده گردشگری (مأخذهمان، 34)
    6-1 فعالیتهای گردشگری
    جدول شماره 3-1- انواع فعالیتهای گردشگری (مأخذ همان، 35)
    7-1 ضرورت طرحهای گردشگری و نتایج آن
    8-1 نتیجه گیری
    فصل دوم - مطالعات محیطی طرح
    2-1-1-2 ویژگیهای تاریخی
    مقدمه
    1-2 مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی
    1-1-2 استان لرستان
    1-1-1-2 موقعیت جغرافیایی
    3-1-1-2 ویژگیهای اجتماعی
    جمعیت
    جدول شماره 1-2- جمعیت استان لرستان در سالهای 1345 تا 1375 (مأخذگروه آموزشی جغرافیای استان لرستان، 1376، 22)
    ساختار جنسی و سنی استان
    در نمودر زیر ساختار جمعیت استان به تفکیک سن و جنس مشخص شده است
    4-1-1-2 ویژگیهای اقتصادی
    5-1-1-2 ویژگیهای طبیعی
    ویژگیهای اقلیمی
    7-1-1-2 جاذبه‌های گردشگری
    2-1-2 شهرستان بروجرد
    3-1-2- روستاهای منطقه
    روستاهای شمال غربی
    روستاهای شمالی
    روستاهای شمال شرقی
    روستاهای شرقی و جنوب شرقی
    روستاهای جنوبی
    روستاهای جنوب غربی
    روستاهای غربی
    4-1-2 کشاورزی و باغداری در منطقه
    5-1-2 دامپروری و دامداری منطقه
    6-1-2 ایلات و عشایر و مردم منطقه
    2-2 مطالعات پایه
    1-2-2 منطقه حفاظت شده آب سرد
    1-1-2-2موقعیت جغرافیایی
    2-1-2-2- موقعیت طبیعی
    3-1-2-2 پوشش گیاهی
    4-1-2-2 حیات وحش
    2-2-2- اقلیم منطقه
    تقسیمات اقلیمی
    1-2-2-2- عوامل اقلیمی مهم در منطقه آبسرد
    2-2-2-2- بارندگی
    3-2-2-2- باد
    4-2-2-2- تابش
    5-2-2-2 یخبندان
    6-2-2-2- رطوبت
    7-2-2-2- نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی
    جدول شماره 4-2 نتایج حاصل از بررسی نمودار بیوکلیماتیک انسانی شهر بروجرد
    8-2-2-2- نیازهای آبی در محدوده سایت
    3-2-2 – شناخت زمین و خاک منطقه
    1-3-2-2- زمین شناسی منطقه
    تشکیلات زون سنندج – سیرجان
    تشکیلات زاگرس
    2-3-2-2- خاک شناسی منطقه
    بافت خاک و قابلیت نفوذ خاک
    ویژگیهای خاک منطقه و محدودیتها
    3-3-2-2 – مصالح شناسی
    4-3-2-2- ژئومورفولوژی (لرزه خیزی)
    4-2-2 راههای دسترسی به منطقه
    5-2-2- قابلیتهای منطقه
    3-2- نتیجه
    (کلیه نمودارها در فصل دوم موجود است)
    فصل سوم - معماری بومی منطقه
    مقدمه
    1-3- مبانی معماری بومی
    2-3- روند شکل گیری معماری بومی
    3-3- دلایل کم رنگ شدن معماری بومی در جهان امروز
    4-3- معماری بومی منطقه
    5-3- معماری خانه های روستایی
    1-5-3-نظام فضایی کالبدی روستاها
    2-5-3- معماری مسکن روستایی
    3-5-3 – مصالح و شیوه ساخت
    1-3-5-3- شیوه ساخت
    2-3-5-3- مصالح
    6-3- الگوهای طراحی منطقه
    1-6-3- مسیرهای دسترسی
    2-6-3- کانونهای تجمع
    3-6-3- ساختمان و طبیعت
    4-6-3- معابر عمومی
    5-6-3- ساخت و ساز و مصالح
    6-6-3- حصارها
    7-6-3- آلاچیق و سایبان
    7-3- نقش اقلیم در معماری بومی
    1-7-3- ویژگیهای طراحی اقلیمی در منطقه
    سیستم جذب و دفع مستقیم
    سیستم جذب و دفع غیرمستقیم
    دیوار ترومپ
    دیوار آبی
    سیستم جذب و دفع مجزا
    بام آبی
    گلخانه
    ترموسیفون
    3-7-3- تدابیر اقلیمی در محدوده طرح
    8-3- نتیجه گیری
    فصل چهارم - نمونه طرحهای مشابه
    مقدمه
    1-4- باغها
    1-1-4- تعاریف مربوط به باغ
    2-1-4- تاریخچه و سبک های گوناگون هنر باغ سازی
    1-2-4- باغهای ایرانی
    1-1-2-4- باغهای صفوی یا شاه عباسی
    2-1-2-4- باغ های قاجاری
    2-2-4– باغ های ایرانی و ویژگی های آنها
    1-2-2-4- هندسه باغ های ایرانی
    2-2-2-4- آب در باغ ایرانی
    3-2-2-4- گیاهان باغ
    3-2-4- اشکال باغ ها
    1-3-2-4- باغ های منظم
    2-3-2-4- باغ نامنظم
    4-2-4- اصول بنیادی طراحی باغ
    1-4-2-4 – خط یا محور
    2-4-2-4- فرم
    3-4-2-4- بافت
    4-4-2-4- رنگ
    5-4-2-4- مقیاس
    6-4-2-4- تنوع
    7-4-2-4- توالی
    8-4-2-4- تعادل
    3-4- آب در طراحی پارک
    4-4- آب در باغ های ایرانی
    1-4-4- آب و روانشناسی
    2-4-4- آب و انعکاس
    طراحی آب در سبک های مختلف
    3-4-4- استخر
    4-4-4- آب نما
    5-4-4- چشمه
    6-4-4- برکه ها یا باغچه های آبی
    7-4-4- آبشار و جویبار
    8-4-4- فواره ها
    9-4-4- آب و مجسمه
    10-4-4- آب و حیات وحش
    5-4- موزه ملی آب ایران
    6-4- مجموعه ورزشی رفسنجان
    7-4- باغ فردوسی(گسترش باغ جمشیدیه تهران)
    8-4- باغ شازده ماهان
    9-4- موزه دریایی اوزاکا
    10-4- مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو
    فصل پنجم - بررسی موضوع طرح و اثرات آن در منطقه
    مقدمه
    1-5- جاذبه‌های منطقه و موضوع طرح
    2-1-5- محدودیتهای منطقه برای طراحی
    3-5- نقش منطقه در محدوده غرب کشور
    4-5- نقش منطقه در طرحهای ملی
    5-5- بررسی حجم قابل انتظار بازدید کنندگان
    جدول شماره 2-5- آمار بازدیدکنندگان به تفکیک تحصیلات
    6-5- بررسی تاثیرات متقابل اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بازدیدکنندگان و فضا
    1-6-5- چگونگی تاثیرات
    1- فرهنگی
    2- سنتی
    7-5- تأثیرات اقتصادی طرح در منطقه
    1-7-5- بررسی زمینه‌های اقتصادی جمعیت استفاده کننده
    2-7-5 بررسی امکان توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی منطقه
    شناخت بنیه اقتصادی
    تعیین جایگاه و نقش منطقه
    پیش بینی اشتغال
    3-7-5- بررسی امکان سرمایه گذاری در فضا
    8-5 نتیجه
    فصل ششم - برنامه ریزی فیزیکی و معیارها و ضوابط طراحی
    مقدمه
    1-6- برنامه ریزی فیزیکی
    1-1-6- نتیجه گیری جمعیتی
    جدول شماره 1-6 خلاصه نتیجه گیری جمعیتی
    2-6- معرفی حوزه‌ها
    1-2-6- پارکینگ
    جدول شماره 2-6- برنامه ریزی فضاهای موزه
    2-2-6- اقامتگاه (هتل)
    آیین نامه و ضوابط هتل در ایران
    جدول شماره 3-6- آیین نامه و ضوابط هتل در ایران (مأخذدفتر ایرانگردی و جهانگردی، 1376، صص15-10)
    3-2-6- موزه
    پیدایش موزه‌های تاریخی طبیعی
    بخشهای موزه‌های تاریخ طبیعی
    ایمنی و حفاظت
    نور در موزه
    نور طبیعی
    جدول شماره 4-6- برنامه ریزی فضاهای موزه
    4-2-6 رستوران
    جدول شماره 6-6 برنامه ریزی فضاهای غذاخوری کارکنان
    5-2-6 آزمایشگاههای پژوهشی
    روکار سطوح
    6-2-6 اداری
    جدول شماره 7-6 برنامه ریزی فضاهای اداری
    جدول شماره 8-6 برنامه ریزی حوزه روابط بین الملل
    3-6-نتیجه گیری
    فصل هفتم - معرفی پروژه و اهداف آن
    مقدمه
    1-7- اهداف و عملکردهای پروژه
    1-1-7 حوزه فرهنگی
    2-1-7 حوزه اقامتی و استراحت
    3-1-7 حوزه ورزشی
    4-1-7 حوزه پژوهشی
    5-1-7 حوزه تفریحی
    6-1-7 حوزه اداری
    2-7 توجیه اقتصادی طرح
    1-2-7 فازبندی پروژه
    فاز یک پروژه
    فاز دو پروژه
    فاز سه پروژه
    3-7- نتیجه گیری
    فصل هشتم - بررسی سایت و ایده‌های طراحی
    مقدمه
    1-8- ایده‌های کلی
    1-1-8- منابع و جاذبه‌های طبیعی
    2-1-8 منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی
    2-8 طراحی فضای سبز
    1-2-8 امکان ایجاد منظر با توجه به کاربریهای پیشنهادی
    2-2-8 لزوم حفظ دید به سمت سایت
    3-2-8 ایجاد کریدور سبز دور سایت
    4-2-8 لزوم حفظ گیاهان بومی
    3-8 پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اکوسیستم منطقه
    4-8 شناخت سایت
    1-4-8 وسعت فضا
    2-4-8 موقعیت فضا
    3-4-8 فرم فضا
    در صفحات قائم، افقی و نیمرخ
    -4-8 نظام شکلی استقرار
    5-8 مطالعات کالبدی
    7-8 دیدهای مطلوب به سایت
    8-8 جهت گیری ساختمانها در مجموعه
    9-8 نتیجه گیری از بررسی سایتها و عملکردهای مناسب برای آنها
    10-8 ورودی به مجموعه
    11-8 عملکردهای پیش بینی شده
    1-11-8 پارک حاشیه سایت
    2-11-8 مجموعه پذیرایی و اقامتی
    3-11-8 موزه شناخت
    12-8 روند طراحی
    1-12-8 باغ ایرانی
    13-8 سازه
    14-8 تاسیسات
    سیستم تهویه یکپارچه با کانال
    سیستم تهویه یکپارچه فن کوئلی
    سیستم چیلر مرکزی با فن کوئل آبی
    سیستم چیلر مرکزی با هواساز و کانال
    (در این پایان نامه به غیر از نمودارهای فصل دوم هیچگونه عکس و نقشه ای موجود نیست)


جهت دانلود پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گلهر اینجا کلیک نمایید
منبع

2 نظر

 1. نظرات کاربران:

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۹:۱۳:۱۹
  Greate post. Keep posting such kind of info on your page.
  Im really impressed by your site.
  Hello there, You've done a great job. I will certainly
  digg it and in my opinion recommend to my friends.
  I'm confident they'll be benefited from this website.

     http://justinkanoon.bravesites.com/entries/general/Exercises-For-ArchPain در ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ - ۰۸:۵۷:۳۲
  Hello, Neat post. There's a problem along with your website in internet explorer, would check this?
  IE still is the marketplace leader and a huge portion of folks will pass over
  your excellent writing due to this problem.


  نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >