دانلود جزوه حسابداری آمار استنباطی

دانلود جزوه حسابداری آمار استنباطی

دانلود جزوه آمار استنباطی ( حسابداری )

 
 
دانلود جزوه آمار استنباطی ( حسابداری )
 
 

به طور کلی می توان از آمار ۲ تعریف بیان کرد .

 

۱- روش علمی که جهت جمع آوری ، تلخیص ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تفسیر به کار می رود ، به عبارت دیگر به بررسی و مطالعه مشاهدات به صورت علمی اشاره دارد .

 

۲- به مشاهدات عددی و ارقام ریاضی اطلاق می شود مانند : آمارهای بانک مرکزی ، گزارش های آماری سازمان های مختلف.

به هر حال امروز به عنوان یک علم شامل مفاهیم و روش های است که در تمام حوزه های علوم به خصوص در پژوهش ها و تحقیقات علمی بدان نیاز داریم .

 

فهرست مطالب

 

جلسه اول

 

– تعریف آمار

– کاربردهای فراوان

– سیر تحول آمار از نظر موضوعی

۱- آمار توصیفی

۲- آمار استنباطی

۳- آمار ناپارامتریک

– جامعه آماری

– نمونه آماری

– انواع متغیرها در آمار

– تعریف متغیر

۱- متغیر کیفی

۲- متغیر کمی

انواع مقیاس ها

انواع نمونه گیری

انواع داده ها

۱- طبقه بندی نشده

۲- طبقه بندی شده

 

جلسه دوم

 

– واریانس

– دامنه میان چارکی

– تصحیح شپارد

– پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی

 

جلسه سوم

 

– توابع احتمال گسسته

۱- متغیر تصادفی گسسته

احتمال متغیر تصادفی

– جایگشت

– تابع توزیع / تابع احتمال تجمعی

 

جلسه چهارم

 

– امید ریاضی ( متغیر تصادفی )

– خواص امید ریاضی

– واریانس

– تابع احتمال توام

 

جلسه پنجم

 

– کواریانس چیست

– استقلال دو متغیر تصادفی

– توزیع برنولی

– توزیع ۲ جمله ای

 

جلسه ششم

 

– تابع توزیع ۲ جمله ای منفی

– واریانس و میانگین توزیع ۲ جمله ای منفی

– توزیع هندسی

– توزیع چند جمله ای

 

جلسه هفتم

 

– تابع فوق هندسی

– توزیع پواسون

 

جلسه هشتم

 

– توابع احتمال پیوسته

– مشتق

– انتگرال

– دستورهای انتگرال گیری

– متغیر تصادفی پیوسته

 

جلسه نهم

 

– تابع احتمال چگالی

– توزیع یکنواخت

– امید ریاضی و واریانس توزیع یکنواخت

 

جلسه دهم

 

– توزیع نمایی

– توزیع گاما

– توزیع نرمال

– خصوصیات توزیع نرمال

 

جلسه یازدهم

 

– استفاده معکوس از توزیع نرمال

 

جلسه دوازدهم

 

– رگرسیون

– رگرسیون خطی

 

 

خرید و دانلود محصول

 

 


دانلود جزوه آمار استنباطی , جزوه آمار استنباطی , آمار توصیفی , ناپارامتریک , جامعه آماری , انواع متغیرها در آمار , متغیر کیفی , انواع مقیاس ها , واریانس


  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >