دانلود مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-6 در واکنش به مواد محیطی

دانلود مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-6 در واکنش به مواد محیطی

زیست 8. اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-6 در واکنش به مواد محیطی

اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-6 در واکنش به مواد محیطی 
 
 چکیده 
 سلول های شش کشت شده الترناتیو خاصی را برای حیوانات در مواقع قرار گیری در معرض موارد خاص برای مقایسه اثرات انواع متفاوت مواد الاینده هوایی را فراهم کنید مطالعات ویژه موضووعی در حالت آزمایشگاهی نشان میدهد که سیگنال بندی سیتوکین پروئین تورمی در واکنش به انواع متعدد مواد محیطی مشخص می شود اما مطالعات کمی در مورد درمان های ویژه در انواع سلول های چندگانه یا سلول های مشخص شده با پروتکل های رشد کشت الترناتیو وجود دارد با مقایسه مواد کائولین و دی اکسید تیتانیوم و خاکستر مربوط به زغال سنگ و مواد دیزلی و مواد به دست آمده از خاک  با استفاده از محلول واندیوم و لیپاپلی ساکارید سعی شد تا مشخصه های متفاوتی از لحاظ سلول های رشد در کشتی زیر آبی در نظر گرفته شود مدل های کشت سلولی تفاوت های خاصی را در واکنش های سیگنال بندی مناسب با نوع درمان داشتند . 
علاوه براین واکنش بین لوکین  6 روی تیمارها سلول های مشابه تغییر میکند و BAS2B در KGN در برابر ابزار یا LHC9 در عاملی که سرم گاوی وجود دارد میتواند معکوس باشد مشاهدات مربوط به حساسیت نوع سلول در برابر ادینیس های محیطی با اصلاح شرایط کشت میتواند رویکرد مشابهی را برای مطالعه مکانیزم های بیوشیمیایی مواد سمی داشته باشد .
 

خرید و دانلود محصول

 

1395/07/26


ترشح اینترلوکین-6 , نوع سلول , محیط های کشت , مواد محیطی , Cell Type , Culture Media , Interleukin-6 Secretion , Response , Environmental Particles , مقاله انگلیسی زیست شناسی با ترجمه فارسی , مقاله انگلیسی زیست شناسی با ترجمه , مقاله انگلیسی زیست شناسی

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >