دانلود مقاله در مورد تجزیه و تحلیل هزینه ، سود ، آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری:دیدگاه حسابداران دانشگاه

دانلود مقاله در مورد تجزیه و تحلیل هزینه ، سود ، آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری:دیدگاه حسابداران دانشگاه

حسابداری 168. تجزیه و تحلیل هزینه ، سود ، آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری:دیدگاه حسابداران دانشگاه

تجزیه و تحلیل هزینه ، سود ، آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری: دیدگاه حسابداران دانشگاه
چکیده:
گزارش سرمایه فکری در موسسات آموزشی سطح بالاتر اهمیت حیاتی گرفته است عمدتا به علت این واقعیت که دانش خروجی و درونی اصلی به این موسسات است. همچنین نگرانی فزاینده اجتماعی درباره شیوه های ایجاد پاسخگویی و اطمینان دهی از وضوح و درستی اطلاعات در دانشگاههای دولتی ما را تشویق کرد تا نیاز به آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری آنها را بوجود آوریم.هدف این مقاله دانستن دلایل اصلی این موضوع است که چرا دانشگاه های اسپانیا اطلاعات درباره سرمایه فکریشان را به شکل الگوی اطلاعات پاسخگوی فعلی آشکار نمی کنند و می خواهیم نتایج مثبت حاصل از چنین آشکار سازی را بر شماریم.در پایان یک پرسشنامه طراحی شد و به همه اعضای انجمن های اجتماعی دانشگاه های دولتی اسپانیا ارسال شد.نتایج بدست آمده نشان داد که آشکارسازی سرمایه منجر به شفافیت بیشتر موسسه و باعث رضایت بیشتر کاربر و باور پذیری ارتقاء یافته و تصویر و شهرت بهتر دانشگاه شود در حالیکه این فقدان سیستم های درونی شناسایی و اندازه گیری عناصر نا محسوس است که دلیل اصلی عدم آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری می باشد.
 

خرید و دانلود محصول

 

1395/08/13


سود , هزینه , آشکارسازی اطلاعات , سرمایه فکری , دیدگاه حسابداران دانشگاه , Cost–benefit analysis , intellectual capital disclosure , University stakeholders , Intellectual capital , Disclosure , Universities , Spain , مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی , مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه , مقاله انگلیسی حسابداری


  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >