دانلود مقاله در مورد برآورد مسائل فکری

دانلود مقاله در مورد  برآورد مسائل فکری

دانلود مقاله در مورد  برآورد مسائل فکری

حسابداری 167. محاسبه مسائل ذهنی

محاسبه مسائل ذهنی
چکیده
محاسبه ذهنی، مجموعه ای از فعالیت های ادراکی است که توسط افراد و خانواده ها برای ارزیابی، سازماندهی و پیگیری فعالیت های مالی استفاده می شود. این مقاله با استفاده از تحقیقات در این زمینه، دانش فعلی در مورد چگونگی دخالت مردم در فعالیتهای محاسبات ذهنی را خلاصه می نماید. سه جزء محاسبه ذهنی، بیشترین توجه را به خود جلب میکنند. این مورد، ابتدا بررسی میکند که چگونه برایندها دریافت و تجربه می شوند، و چگونه تصمیمات گرفته میشود. سیستم محاسبه، ورودی هایی برای انالیزهای ex ante و ex post فراهم می نماید. دومین جزء محاسبه ذهنی، شامل اختصاص دادن فعالیت ها به محاسبات خاص می باشد. هم منابع و هم استفاده از سرمایه ها، بصورت سیستم های محاسبه ذهنی شناسایی می شوند. هزینه ها در گروه هایی قرار می گیرند و صرف هزینه گاهی با بودجه های مطلق و مشخص تحمیل میگردد. جزء سوم محاسبه ذهنی مربوط به میزانی است که در آن، محاسبات ارزیابی شده و انتخاب گروه بندی میشود. محاسبات می توانند بصورت روزانه، ماهیانه و سالانه متعادل شوند و می توانند بصورت کلی یا جزئی تعریف گردند. هر کدام از اجزای محاسبه ذهنی، اصول اقتصادی مربوط به تعویض پذیر بودن را مختل می نماید. در نتیجه، محاسبه ذهنی، انتخاب را تحت تاثیر قرار می دهد که این، مسئله ساز است.
 

دانلود 

 

 


محاسبه مسائل ذهنی , Mental Accounting Matters , Mental Accounting , مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی , مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه , مقاله انگلیسی حسابداری


  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >