دانتلود تحقیق مقاله اصلاحات در استانداردهای حسابداری: شواهدی از عربستان سعودی

دانتلود تحقیق مقاله اصلاحات در استانداردهای حسابداری: شواهدی از عربستان سعودی

حسابداری 175. اصلاحات در استانداردهای حسابداری: شواهدی از عربستان سعودی

اصلاحات در استانداردهای حسابداری: شواهدی از عربستان سعودی
 
چکیده
کشورهای شرق میانه شروع به اصلاحات اقتصادی برای تحریک سرمایه گذاری خصوصی، رشد اقتصادی و حمایت از انتقال به اقتصاد بازار کرده اند. هر چند تعریف تاثیر مستقیم از اصلاحات سیستم حسابداری در تحولات اقتصادی به این دلیل کهبسیاری از شرایط دیگر مؤثر بر روند انتقال وجود دارد  دشوار است. با این حال، با موقعیت مرکزی گزارشگری مالی و کنترل در سیستم اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار، منطقی است که فرض کنیم که کشورهایی که در اصلاح سیستم حسابداری کارآمد تر می باشند سریعتر به سمت تحول اقتصادی حرکت می کنند. این مقاله به بررسی ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در عربستان سعودی برای دوره 1993-2008، قبل و بعد از اصلاح استانداردهای حسابداری ملی میپردازد که می تواند اثرات اصلاحات در استانداردهای حسابداری ملی توسط سازمان عربستان برای حسابداران رسمی (SOCPA) را بیان کند. نتایج به دست آمده از ترکیبی از رگرسیون و نمونه کارها ، اطلاعات حسابداری را نشان می دهد. در عربستان سعودی بورس به ارزش مربوط است. مقایسه نتایج برای دوره های قبل و بعد از اصلاحات، بر اساس هر دو رگرسیون و نمونه کارها بهبود در ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری پس از اصلاحات در استانداردهای حسابداری را نشان می دهد. این می تواند بدین معنی باشد که اصلاحات در استانداردهای حسابداری ملی ربط ارقام حسابداری در عربستان سعودی را با بورس بهبود میسازد.
کلمات کلیدی: ارتباط ارزش، استانداردهای حسابداری، بورس اوراق بهادار عربستان سعودی، اصلاحات، اطلاعات حسابداری
 

خرید و دانلود محصول

 


عربستان سعودی , اصلاحات در استانداردهای حسابداری , استانداردهای حسابداری , ارتباط ارزش , بورس اوراق بهادار عربستان سعودی , اصلاحات , اطلاعات حسابداری , بورس اوراق بهادار عربستان , Accounting Standards , Reform in Accounting Standards , Evidence , Evidence from Saudi Arabia , Saudi Arabia , مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی , مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه , مقاله انگلیسی حسابداری


  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >