دانلود مقاله در مورد ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات

دانلود مقاله در مورد ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات

شیمی 1. ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات

ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات 
 
 چکیده 
تاثیر تزریق تجزیه بیولوژیکی مواد آلی با تثبیت نیتروژن باکتری آزتوباکتر کروکوکام ، آزوسپیریل هام لیپوفرام و فسفات با حل کردن باکتری سودوموناس استریاتات بر روی محتوای نیتروژن و فسفات ( نیتروژن و فسفات) حاصل از تجزیه بیولوژیکی مواد آلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تزریق باکتری تثبیت کننده نیتروژن N2 به درون مواد آلی باعث افزایش محتوای نیتروژن و فسفات می گردد.غنی سازی مواد آلی توسط فسفات باعث بهبود فسفات موجود می گردند. در طی تزریق ، تغییر شکل باکتری به سرعت انجام گرفته ، باعث تثبیت  نیتروژن و باعث حل شدن فسفات و مواد افزوده می گردد.
 

خرید و دانلود محصول

 


تثبیت نیتروژن , باکتری حل کننده فسفات , ورمی کمپوست غنی سازی شده , ورمی کمپوست , Enriching vermicompost , nitrogen fixing , solubilizing bacteria , phosphate solubilizing bacteria , Vermicompost , Enrichment , N±P contents , Azotobacter chroococcum , Azospirillum lipoferum , Pseudomonas striata , نیتروژن , فسفات , باکتری آزتوباکتر کروکوکام , آزوسپیریل هام لیپوفرام , باکتری سودوموناس استریاتات , مقاله انگلیسی شیمی با ترجمه فارسی , مقاله انگلیسی شیمی با ترجمه , مقاله انگلیسی شیمی


  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >