دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تحلیل پایداری لرزه ای سدهای وزنی بتنی ترک خورده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تحلیل پایداری لرزه ای سدهای وزنی بتنی ترک خورده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تحلیل پایداری لرزه ای سدهای وزنی بتنی ترک خورده
عنوان پایان نامه: تحلیل پایداری لرزه ای سدهای وزنی بتنی ترک خورده
قالب فایل: PDF
تعداد صفحات: 120 صفحه

چکیده:
سد یکی از زیرساخت های مهم هر کشوری است. می دانیم که از جمله اثرات زلزله در سدها ایجاد ترک در آنهاست که می تواند خطرناک باشد بطوریکه پایداری سد را به خطر بیندازد. در پژوهش حاضر هدف بررسی رفتار سد بتنی وزنی ترک خورده تحت اثر زلزله می باشد. در این پژوهش سد کوینا مدل شده است و برای بدست آوردن طول ترک با استفاده از تحلیل استاتیکی ابتدا یک طولی برای ترک در پاشنه سد فرض شده و افزایش طول ترک تا جایی در نظر گرفته شده است که تنش کششی انتهای ترک از تنش کششی مجاز بتن مصرفی کمتر شود برای المان بندی بدنه سد با استفاده نرم افزار ANSYS از المان هشت گرهی PLANE 183 و برای المان بندی داخل ترک از المان تماسی CONTA 178 استفاده شده و نفوذ آب در داخل ترک در نظر گرفته شده است. آنالیز دینامیکی غیرخطی در حال حاضر ابزاری برای بررسی ایمنی لرزهای سدهای بتنی وزنی می باشد که در این پژوهش تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت اثر پنج زلزله مختلف با PGA یکسان حدود 0.5 گرم و محتوای فرکانسی متفاوت انجام شده و اندرکنش دینامیکی سد و دریاچه با روش جرم افزوده مدل شده است و برای مدل غیرخطی بتن در تحلیل دینامیکی غیرخطی از معیار گسیختگی دراکر-پراگر استفاده شده است. بعد از انجام تحلیل های دینامیکی بر روی سد ترک خورده کوینا مقادیر تغییر مکان افقی و قائم تاج سد و تنش کششی اصلی در انتهای ترک و مقادیر کرنشهای پلاستیک انتهای ترک در راستای y، x و کرنش برشی پلاستیک در صفحه xy بدست آمده و نمودار آنها براساس شاخص شبه شتاب طیفی برای زلزله های مختلف رسم شده و با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که ترک خوردگی کششی بتن عامل غیرخطی مهمی در رفتار سدهاست. پاسخ های بدست آمده از تحلیل غیرخطی قبل و بعد از ترک خوردن کاملاً با هم اختلاف دارند. کاهش مقدار فرکانس پاسخ دینامیکی سد در حالت غیرخطی پس از ترک خوردگی نشان می دهد که در نتیجه خمیری شدن تعدادی از المان ها، سختی سد کاهش و تغییر مکان آن افزایش می یابد و این نشان می دهد که هر چقدر شاخص شبه شتاب دینامیکی زلزله بیشتر باشد امکان گسترش و پیشروی ترک در سد بیشتر می باشد. با توجه به اینکه زلزله های در نظر گرفته شده PGA تقریباً یکسانی دارند و از توان ارتعاشی و قدرت متفاوتی برخوردار هستند و این مطلب نشان می دهد که عوامل دیگری به غیر از PGA مانند محتوای فرکانسی زلزله در قدرت تخریبی زلزله مؤثر هستند.


* برای دریافت فهرست مطالب پایان نامه (با حجم بسیار کم) اینجا کلیک کنید.


خرید و دانلود محصول

 

 


سدهای وزنی بتنی ترک خورده , تحلیل پایداری لرزه ای , مدل ترک , مکانیک شکست , آنالیز سد وزنی بتنی Koyna , مدلسازی , تحلیل دینامیکی , بارگذاری زلزله , تحلیل استاتیکی , مدل ترک پیوسته CCPM , مدل ترک ناپیوسته DCPM


X

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >