دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی براساس عملکرد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی براساس عملکرد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی براساس عملکرد
عنوان پایان نامه: بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی براساس عملکرد
قالب فایل: PDF
تعداد صفحات: 127 صفحه

چکیده:
آیین نامه های رایج، از نظر پیش بینی عملکرد سازه ها در برابر زلزله ضعیف هستند. در چند سال اخیر روش طراحی براساس عملکرد مورد توجه پژوهشگران و آیین نامه های جدید قرار گرفته است. هدف از طراحی براساس عملکرد این است که بتوان سازه ای ساخت که عملکرد آن در برابر زلزله های مشخص قابل پیش بینی باشد. در زمینه روش طراحی براساس عملکرد تاکنون تحقیقات فراوانی صورت گرفته است، اما در این تحقیق سعی بر آن است که از دیدگاه روش طراحی براساس عملکرد، ساختمانهای بتنی متقارن مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور چهار ساختمان با طبقات مختلف با سیستم دیوار برشی در حالت متقارن مورد بررسی قرار گرفته است. سازه های مورد نظر با حذف دیوار برشی در طبقات بالا مورد بررسی قرار می گیرند. در ابتدا سازه های مورد نظر براساس آیین نامه های رایج، استاندارد 2800 و آیین نامه بتن ایران (آبا) تحلیل و طراحی شده است.
به منظور ارزیابی عملکرد لحظه ای سازه ها، از روشهای تحلیل غیرخطی استفاده شده است. در تحلیل های استاتیکی غیرخطی مقایسه هایی بین منحنی ظرفیت سازه ها و منحنی نیاز لرزه ای مورد نظر آیین نامه طرح 2800 (با احتمال وقوع 10% در 50 سال (سطح خطر یک) می باشد) صورت گرفت. برای این منظور از روش طیف ظرفیت معرفی شده در آیین نامه ATC40 استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات گذشته تحلیلهای استاتیکی غیرخطی در ساختمانهای با ارتفاع کم و متوسط چنین به نظر می رسد که نتایج قابل قبولی بدست آید.
نتایج استخراج شده از این تحلیل ها تغییر مکانهای نسبی طبقات می باشد. این نتایج با معیارهای پذیرش مقایسه شده و سطح عملکرد ساختمانها تعیین شده است.


* برای دریافت فهرست مطالب پایان نامه (با حجم بسیار کم) اینجا کلیک کنید.


خرید و دانلود محصول

 


بررسی لرزه ای , سازه های منظم بتنی , روشهای تحلیل سازه , سطح خطر , تحلیل خطر زلزله , بهسازی , نقطه عملکرد , مکان هدف , ADRS , بارگذاری جانبی , قاب دوبعدی , تحلیل استاتیکی غیرخطی


  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >