دانلود پست فوق توزیع یا شبکه های انتقال توزیع

پست فوق توزیع یا شبکه های انتقال توزیع

چکیده:

مقدمه:

فصل اولانتقال و توزیع

۱-۱-مقدمه

۱-۲-مقایسه سیستم انتقال هوایی و زیر زمینی

۱-۳-مزایا و معایب خطوط انتقال زیر زمینی

۱-۴-انتقال با خطوط ابر رسانا

۱-۵-توزیع توان با خطوط کم مقاومت

۱-۵-۱-خطوط رایج کم مقاومت

۱-۵-۲-ابر رسانایی

۱-۵-۳-فیبرهای گرافیک با پوشش فلزی

۱-۶-خطوط انتقال انعطاف پذیر ولتاژ متناوب (FACTS)

۱-۶-۱-مبانیFACTS

۱-۶-2-سیستم های عاملFACTS

۱-۶-3-توان الکتریکی سفارشی

۱-۶-4-خازن های پیشرفته

فصل دومعایق های الکتریکی

۲-۱-مناسب بودن قدرت دی الکتریک عایق های الکتریکی

2-2- رفتار عایق در برابر الکتریستیه

2-3- جریان رسانش و عایق

2-4-جریان نشت سطحی

2-5-شکست عایق

فصل سومکابل های توزیع

۳-۱-کابل های کششی

۳-۲-عایق های پیشرفته پلیمری

۳-۳-انفجارهای زیرزمینی

۳-۴-حل مشکل انفجارهای زیر زمینی

۳-۵-یافتن محل خطا

۳-۶-کابل های هوشمند

۳-۷-خوردگی سیم زمین و خنثی و محافظت از آن

فصل چهارمترانسفورماتورها

۴-۱-ترانسفورماتورهای معمولی

۴-۲-ترانسفورماتورهای فشرده

۴-۳-ترانسفورماتورهای فرورزونانس

۴-۴-ترانسفورماتورهای حالت جامد (SST)

فصل پنجمپست فوق توزیع

5-1-دسته بندی پست های فشارقوی

5-1-1-پستهای بسیار مهم :

5-1-2-پستهای مهم :

5-1-3-پستهای معمولی :

5-2-اجزاء تشکیل دهنده پستها:

5-2-1-سوئچگیر :

5-2-2-ترانسفورماتورهای قدرت و تغذیه داخلی:

5-2-3- سیستم تاسیسات الکتریکی جنبی:

5-2-4-تاسیسات جنبی ساختمانی:

5-2-5- سیستمهای جبران کننده بار راکتیو:

5-2-6- ساختمان کنترل:

5-2-6-1- اتاق فرمان :

5-2-6-2- اتاق رله :

5-2-6-3- اتاق تغذیه :

5-2-6-4- اتاق باطری :

5-2-6-5- اتاق دیزل :

5-2-6-6- تاسیسات وابسته جنبی :

5-3- سیستم کنترل

5-3-1- مقدمه ای بر کنترل مدرن پست های فشارقوی

5-3-2-وظایف سیستم کنترل

خرید و دانلود محصول

1395/08/20 پست , فوق , توزیع , یا , شبکه , های , انتقال

 

 http://www.20ELM.ir

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >