دانلودکارتحقیقی 2: اثر تعهد ثالث به پرداخت مهریة زوجه در برائت ذمة زوج

کارتحقیقی 2: اثر تعهد ثالث به پرداخت مهریة زوجه در برائت ذمة زوج فهرست مطالب

چکیده

سوالات تحقیق:

فرضیه های تحقیق:

سابقه علمی موضوع:

اهدافتحقیق:

نوع تحقیق:

روشتحقیق:

مقدمه

مهریه در لغت

مهریه در اصطلاح

تعریف مهریه

انواع مهریه

موضوع مهریه در حقوق موضوعه

عوامل استقرار مالکیت زن بر مهر

تملک مهر

ﻣﻔﻬﻮم ﺿﻤﺎن

تفاوتبرعهدهگرفتنمهریهباضمانتمهریه

زمانضمانتمهریه

اصلصحتضمانتمهریه

صورت های مختلف تعهد شخص ثالث در قبال پرداخت مهریه

تعهد شخص ثالث به صورت شرط مذکور در ضمن عقد

اثربطلانیافسخنکاحومهربرضمانتمهریهوبرعکس

ضمانتتضامنییاغیرتضامنی

تعهد زوج و ثالث به صورت تضامنی

بازگشتمهریه از سوی زن

نظریه نقل ذمه و بری شدن زوج

در تعهد شخص ثالث نسبت به پرداخت مهریه آیا ذمه‌ زوج‌ نسبت‌ به‌ مهریه‌ بری‌ می گردد یا خیر؟

تأثیر تعدیل مهریه بر ضامن

نتیجه گیری

منابع

جهت دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید.

 

 

جهت دیدن مقالات دیگر به سایت www.20ELM.ir مراجعه فرمایید

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >