پایان نامه پزشکی درمان سریع بیماری ها

پایان نامه پزشکی درمان سریع بیماری ها

پایان نامه پزشکی درمان سریع بیماری ها
پایان نامه پزشکی

 

نویسنده : دکتر احسان سلطانی

زیر نظر

دکتر مسعود ملکی متخصص بیماری های پوست                       دکتر هومن مسنن مظفری متخصص بیماری های داخلی

دکتر مرضیه لطفعلی زاده متخصص بیماری های زنان               دکتر مرتضی سعیدی متخصص بیماری های مغز و اعصاب

دکتر کامیار توکلی طبسی متخصص بیماری های ارولوژی        دکتر سید علی جعفری متخصص بیماری های کودکان

دکتر حمیدرضا نادری متخصص بیماری های عفونی                  دکتر احمدرضا طاهری متخصص بیماری های پوست

اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

دکتر عباس شجاعی متخصص بیماری های گوش و حلق و بینی       دکتر ملیحه نیک اندیش متخصص بیماری های چشم

فهرست

 

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بخش اول : پوست

 

اگزما………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

درماتیت تماسی تحریکی………………………………………………………………………………………………………… 18

درماتیت تماسی حساسیتی ………………………………………………………………………………………………………. 19

درماتیت به دنبال تماس با نور – کهیر آفتابی……………………………………………………………………………… 20

درماتیت عفونی ……………………………………………………………………………………………………………………. 21

اگزما به دنبال تروما……………………………………………………………………………………………………………… 22

درماتیت آتوپیک …………………………………………………………………………………………………………………. 23

درماتیت کهنه بچه ……………………………………………………………………………………………………………… 25

کلاهک گهواره ای …………………………………………………………………………………………………………….. 27

درماتیت سبورئیک سر شیرخواران……………………………………………………………………………………………. 28

لیکن سیمپلکس مزمن…………………………………………………………………………………………………………. 29

ملاسما – ماسک حاملگی ……………………………………………………………………………………………………… 30

درماتیت آفتابی مزمن……………………………………………………………………………………………………………. 31

کراتوز آفتابی …………………………………………………………………………………………………………………….. 32

درماتیت اطراف دهان …………………………………………………………………………………………………………. 33

عرق جوش ………………………………………………………………………………………………………………………… 34

پییریازیس آلبا……………………………………………………………………………………………………………………… 35

تیرگی پوست ……………………………………………………………………………………………………………………… 36

کک و مک ………………………………………………………………………………………………………………………… 37

کهیر………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

خارش پوست ……………………………………………………………………………………………………………………… 39

تعریق زیاد………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

آکنه روزاسه ……………………………………………………………………………………………………………………… 43

ویتیلیگو – پیسی…………………………………………………………………………………………………………………. 45

لیکن پلان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

سوریازیس ………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

خونریزی زیر ناخن ………………………………………………………………………………………………………………….. 51

فرو رفتن ناخن در بافت نرم ……………………………………………………………………………………………………. 52

میخچه و پینه ……………………………………………………………………………………………………………………… 53

گرانولوم پیوژنیک ……………………………………………………………………………………………………………… 54

طاسی – آلوپسی …………………………………………………………………………………………………………………. 55

پییریازیس روزه…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

اریتم مولتی فوم ………………………………………………………………………………………………………………… 57

اریتما ندوزوم ……………………………………………………………………………………………………………………… 58

بیماری ارف………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

مولوسکوم ………………………………………………………………………………………………………………………… 60

هرپس………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

آبله مرغان …………………………………………………………………………………………………………………………. 63

زونا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

اگزما هرپتیکوم ………………………………………………………………………………………………………………… 65

زگیل …………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

زرد زخم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 69

اکتیما ………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

سلولیت و باد سرخ ………………………………………………………………………………………………………………… 71

فولیکولیت ………………………………………………………………………………………………………………………… 72

فولیکولیت کاذب ………………………………………………………………………………………………………………. 73

فرونکل – دمل……………………………………………………………………………………………………………………. 74

کفگیرک ………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

پارونیشیا…………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

آکنه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

اریتراسما…………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

تریکومایکوزیس آگزیلاریس………………………………………………………………………………………………… 80

پیتیریازیس ورسیکالر – تینه آورسیکالر…………………………………………………………………………………….. 81

شوره سر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 82

کچلی سر …………………………………………………………………………………………………………………………… 83

قارچ تنه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

کچلی کشاله ران ………………………………………………………………………………………………………………… 85

قارچ پا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

قارچ ریش…………………………………………………………………………………………………………………………… 87

قارچ صورت ………………………………………………………………………………………………………………………… 88

کچلی دست ………………………………………………………………………………………………………………………… 89

کچلی ناخن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

کاندیدای دهانی- برفک دهان ……………………………………………………………………………………………….. 91

گال – جرب ………………………………………………………………………………………………………………………… 92

شپش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

سالک………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

 

 

بخش دوم : ارولوژی

 

پیلونفریت حاد …………………………………………………………………………………………………………………….. 99

سیستیت حاد ………………………………………………………………………………………………………………………… 101

اورتریت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 103

اپیدیدیموارکیت حاد ……………………………………………………………………………………………………………. 104

شانکروئید …………………………………………………………………………………………………………………………. 105

گرانولوما اینگوینال ……………………………………………………………………………………………………………. 105

لنفوگرانولوم ونوروم…………………………………………………………………………………………………………… 105

سیفلیس اولیه …………………………………………………………………………………………………………………….. 105

پروستاتیت حاد باکتریال………………………………………………………………………………………………………… 106

پروستاتیت نان باکتریال و پروستادینی………………………………………………………………………………………. 107

عفونت ادراری اطفال …………………………………………………………………………………………………………… 108

رنال کولیک – سنگ ادراری……………………………………………………………………………………………………. 109

هیپرپلازی خوش خیم پروستات ……………………………………………………………………………………………….. 112

ناتوانی جنسی………………………………………………………………………………………………………………………. 113

انزال زود رس ……………………………………………………………………………………………………………………… 114

درد مزمن بیضه …………………………………………………………………………………………………………………… 115

بی اختیاری ادرار…………………………………………………………………………………………………………………….. 116

ریفلاکس مثانه به حالب………………………………………………………………………………………………………… 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم : گوش و حلق و بینی

 

عفونت گوش خارجی ……………………………………………………………………………………………………………. 121

عفونت گوش میانی ……………………………………………………………………………………………………………. 122

سینوزیت حاد ……………………………………………………………………………………………………………………… 123

آبسه دندانی ………………………………………………………………………………………………………………………. 124

درد گوش …………………………………………………………………………………………………………………………. 125

واکس فشرده گوش …………………………………………………………………………………………………………. 126

جسم خارجی گوش …………………………………………………………………………………………………………….. 127

سرگیجه …………………………………………………………………………………………………………………………… 128

رینیت حساسیتی…………………………………………………………………………………………………………………… 129

خونریزی از بینی ……………………………………………………………………………………………………………………. 130

بوی بد دهان ………………………………………………………………………………………………………………………. 131

آفت دهان ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

سکسکه ………………………………………………………………………………………………………………………… 133

بخش چهارم : مغز و اعصاب

 

صرع…………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

سردرد تنشی……………………………………………………………………………………………………………………… 143

میگرن …………………………………………………………………………………………………………………………….. 144

سردرد خوشه ای ………………………………………………………………………………………………………………… 145

پارکینسون ……………………………………………………………………………………………………………………….. 146

ترمور اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 147

فلج بل ……………………………………………………………………………………………………………………………… 148

پیگیری بیمار مبتلا به سکته مغزی …………………………………………………………………………………………. 149

بخش پنجم : روان پزشکی

 

افسردگی اساسی ………………………………………………………………………………………………………………. 153

 

مانیا – اختلال دو قطبی تیپ (I)………………………………………………………………………………………………. 157

اختلال پانیک ………………………………………………………………………………………………………………………. 158

اختلال وسواسی جبری ……………………………………………………………………………………………………………. 160

اختلالات خواب………………………………………………………………………………………………………………………. 161

سندرم درد مزمن ……………………………………………………………………………………………………………….. 164

لکنت زبان …………………………………………………………………………………………………………………………. 165

ناخن جویدن ……………………………………………………………………………………………………………………….. 166

ترک سیگار ……………………………………………………………………………………………………………………….. 167

ترک اعتیاد به مواد مخدر ……………………………………………………………………………………………………… 169

ترک مشروبات الکلی ………………………………………………………………………………………………………….. 172

سو مصرف مواد توهم زا …………………………………………………………………………………………………….. 174

سو مصرف فن سیکلیدین …………………………………………………………………………………………………… 175

بخش ششم : بیماریهای چشم

 

قرمزی حاد چشم ………………………………………………………………………………………………………………… 179

کنژنکتیویت باکتریال ………………………………………………………………………………………………………….. 180

بلفاریت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 181

تراخم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 182

داکریو سیستیت حاد ………………………………………………………………………………………………………….. 183

عفونت حفره چشم ……………………………………………………………………………………………………………. 184

گل مژه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 185

شالازیون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 186

گلوکوم حاد (آب سیاه ) ……………………………………………………………………………………………………… 187

یووئیت قدامی ……………………………………………………………………………………………………………………. 188

کراتیت ماورا بنفش ……………………………………………………………………………………………………………. 189

کنژنکتیویت آلرژیک ……………………………………………………………………………………………………………. 190

پینگوکولا ………………………………………………………………………………………………………………………….. 191

ناخنک ………………………………………………………………………………………………………………………………. 192

کوری ناگهانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 193

بخش هفتم : عفونی

 

اپی گلوتیت حاد ………………………………………………………………………………………………………………….. 197

  • هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

  • بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >