دانلود فایل مبانی

دانلود فایل مبانی
این فایل حاوی مطالب زیر است:

2-2-مطالعاتنظری

2-2-1- مفاهیم نشاط و شادکامی

2-2-1-1- خوشی، نشاط و شادکامی
2-2-1-2- شادکامی ذهنی

2-2-1-2-1- شادکامی ذهنی بعنوان بنیادی ترین انگیزه انسانی

2-2-1-3- تفاوت شادی با نشاط و شادکامی

2-2-1-4-  وی‍ژگی های افراد با نشاط

2-2-2- نشاط و شادکامی در محیط کار

2-2-2-1- نکاتی راجع به نشاط و شادکامی در  محیط کار

2-2-2-2- جریان مردم شاد

2-2-2-3- تفاوت بین نشاط در کار و رضایت شغلی

2-2-2-4- ویژگی های کارکنان بانشاط در سازمان

2-2-2-5- آثار شادکامی و نشاط در محیط کار

2-2-2-5-1- ارتباط نشاط و عملکرد

2-2-2-5-2- ارتباط بین نشاط و بهره وری

2-2-2-5-3- ارتباط نشاط و موفقیت شغلی

2-2-2-5-4- رشد اقتصادی   

2-2-2-5-5- علاقه به کار

2-2-2-5-6- افزایش سود

2-2-2-5-7- افزایش تولید

2-2-2-5-8- بهبود توانایی تصمیم گیری

2-2-2-5-9- افزایش رضایت مشتریان

    2-2-2-5-10-کاهش غیبت(غیبتی که بر اثر بیماری می باشد)

2-2-2-5-11- انجام دادن کارها با اشتیاق بیشتر 

2-2-2-5-12- بهبود ارتباطات 

 

 2-2-2-5-13- افزایش تعهد سازمانی  

2-2-2-5-14- افزایش خلاقیت و نوآوری

‏2-2-2-5-15- تقویت کار تیمی   

 

2-2-3- رویکرد های مرتبط با نشاط و شادکامی

2-2-3-1- رویکرد آسیب شناختی

2-2-3-2- رویکرد زیستی و فردی

2-2-3-3- رویکرد شناختی(عوامل موثر بر رضایت)

2-3- عواملموثربرشادکامیونشاط

2-3-1- تئوری های مرتبط با عوامل موثر بر شادکامی و نشاط

2-3-1-1- تئوری اقتصادی پیرامون عوامل موثر بر نشاط و شادکامی

2-3-1-2- تئوری های روانشناسی راجع به عوامل موثر بر نشاط و شادکامی

2-3-1-2- 1- تئوری نقطه ثابت                                                      

2-3-1-2- 2- نظریه مقایسه اجتماعی

2-3-1-2-3-  نظریه سطح انطباق

2-3-1-2- 4- نظریه نشاط و خوشبختی واقعی

2-3-1-2- 5- نظریهبسطوساخت (نشاط،خلاقیتو خودباروری)

2-3-2- عوامل موثر بر شادکامی و نشاط کارکنان

2-3-2-1- عوامل محیطی موثر بر شادکامی و نشاط کارکنان

2-3-2-1-1- عدالت در محیط کار

‏2-3-2-1-2- علاقه به کار

2-3-2-1-3- ساختار سازمان

2-3-2-1-4- سیستم های کاری با عملکرد بالا

2-3-2-2- عوامل زمینه ای موثر بر شادکامی و نشاط کارکنان

2-3-2-2-1- اثر سن بر شادکامی

2-3-2-2-2- اثر جنسیت بر شادکامی

2-3-2-2-3- اثر سطح تحصیلات بر شادکامی

2-3-2-3- عوامل روانی_ بهداشتی موثر بر شادکامی و نشاط کارکنان

2-3-2-3-1- شخصیت

2-3-2-3-2- سلامتی

2-3-2-3-3- وضعیت تاهل

2-3-2-3-4- اعتقادات مذهبی

2-3-2-4- عوامل موثر بر نشاط در محیط کار از دیدگاه قرآن و عترت

2-3-3- موانع نشاط در محیط کار

2-3-3-1- مدیران و سرپرستان ناکارآمد

2-3-3-2- وجود افراد با نگرش منفی در سازمان و همکاران 

2-3-3-3- ساعات کاری زیاد

2-3-3-4- استرس و تحلیل رفتگی

2-3-3-5- تعارض در کار

2-3-3-6- بوروکراسی

‏2-3-4- مدلهای مرتبط با نشاط در محیط کار

2-3-4-1- مدل سه بخشی برای ایجاد  نشاط در محیط کار

2-3-4-1-1- امنیت

2-3-4-1-2- مزایا


2-3-4-1-3- اختیار

2-3-4-2- مدل پرایس-  جونز

2-3-4-2-1- مشارکت

2-3-4-2-2- اعتقاد و باور

2-3-4-2-3- فرهنگ

2-3-4-2-4- تعهد

2-3-4-2-5- اعتماد به نفس

2-3-4-2-6- افتخار، اطمینان و شناخت

2-3-4-2-7- شکوفایی

2-3-4-3- مدل الکساندر کرولف برای نشاط در محیط کار

2-3-4-3-1- مثبت اندیشی

2-3-4-3-2- یادگیری

2-3-4-3-3- گشودگیبه تجربه

‏2-3-4-3-4- مشارکت

2-3-4-3-5- معنا در کار

2-3-4-3-6- تعامل مثبت با همکاران

2-3-5- توانمندی­ها و کاستی­های مدل های مرتبط با نشاط کارکنان

2-4- پیشینهتحقیق

2-4-1- پیشینه تحقیقات داخلی

2-4-2- پیشینه تحقیقات خارجی


جدول2-3) پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

منابع 

 

   

 

دانلود - 14000 تومان
 
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >