دانلود فایل مبانی نظری پیشنه

دانلود فایل مبانی نظری پیشنه
این فایل حاوی مطالب زیر است:

2-1 مدیریت ارتباط با مشتری

2-1-1 تاریخچه و تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری

2-1-2 فلسفه ارتباط با مشتری

2-1-3 مفهوم بازاریابی

2-1-4 بازاریابی خدمات بانکی 

 

2-1-5 بازاریابینویندرمقابلبازاریابیسنتیدرصنعت بانکداری

 

2-1-6 لزومبازنگریدرشیوههایسنتیفهمرفتارونیازهایمشتری

 

2-1-7 تعریف مدیریت ارتباط با مشتری

 

2-1-8 مزیت‌های تجاریمدیریت ارتباط با مشتری

 

2-1-9 موانع ممکن بر سر راه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

 

2-1-10 اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نظر صاحب نظران

2-1-11 مزایای مهم به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در بانک

2-1-12 انواع مدیریت ارتباط با مشتری

2-1-13 مسائل کلیدی در مدیریت ارتباط با مشتری

2-1-14 سیرتکاملیمدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری      

 

2-1-15 مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (e-CRM)

 

2-1-15-1 مزایای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (e-CRM)    

2-1-16 مفهوم جدید خدمت به مشتریان

 

2-1-17 CRM در بانک ها

 

2-1-17-1 اهمیتCRMدر بانک ها

 2-1-17-2 اهدافCRM در بانک

2-1-18 مزایای CRM

 

2-1-18-1 مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای بانک ها

2-1-18-2 اصول CRM

2-1-19 نکات مهم در اجرای استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری


2-1-20 همپوشیبازاریابیرابطهمندومدیریتارتباطبامشتری

 2-3 پیشینه عملی

 

2-3-1 تحقیقات انجام گرفته در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

منابع

 

دانلود - 13000 تومان
 
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >