حق و حقوق زن و نکاح و طلاق تعداد صفحات 130 ص

حق و حقوق زن و نکاح و طلاق تعداد صفحات 130 ص


. خلاصه

بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.

همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.

 خلاصه تحقیق..............................

الف) فصل اول: حقوق زن.................

ب) فصل دوم: نکاح......................

ج) فصل سوم: طلاق.......................

د) فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج........

الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان..

1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان

2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح

3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود

4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام  

ب) فصل دوم: شرایط نکاح................

1) گفتار اول: اختلاف جنسی.........

2) گفتار دوم: اراده..............

3) گفتار سوم: توکل در عقد........

4) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد..

5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج  

6) گفتار ششم: نکاح سفید..........

7) گفتار هفتم: نکاح جنون ........

ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح .

1) گفتار اول: قرابت..............

2) گفتار دوم: شواهد داشتن........

3) گفتار سوم: عده‌ی زن............

4) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم

5) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام.

الف) کفر.....................

ب) لعان......................

ج) احرام.....................

6) گفتار ششم: خارجی بودن.........

الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی

ب) نکاح زن ایرانی با خارجی ..

الف) فصل اول: مفهوم طلاق...............

ب) فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق..............

ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف ......................................

د) فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق ......

هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق ..............

1) گفتار اول: قصد و رضای شوهر ...

2) گفتار دوم: اهلیت..............

الف) طلاق مجنون...............

ب) طلاق سفیه..................

3) گفتار سوم: شرایط لازم در زن....

الف) پاکیزگی زن..............

ب) جدایی جسمی زن و مرد ......

ف) فصل ششم: تشریفات طلاق ..............

1) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش  

2) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه.......

3) گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق ...

4) گفتار چهارم: ثبت طلاق .........

و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن......

1) گفتار اول: آثار طلاق بائن......

2) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی .....

ز) فصل هشتم: عده......................

1) گفتار اول: تعریف عده .........

2) گفتار دوم: اقسام عده..........

الف) عده‌ی وفات...............

ب) عده‌ی طلاق..................

ج) عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت 

ن) فصل نهم: قوانین طلاق ...............

الف) فصل اول: تعریف قاعده ............

ب) فصل دوم: مستندات قاعده.............

1) گفتار اول: کتاب...............

2) گفتار دوم: سنت................

3) گفتار سوم: عقل................

4) گفتار چهارم: اجماع............

ج) فصل سوم: محدوده‌ی قاعده.............

د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده.....

هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م.

ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار

این ماده (1130) ......................

و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م.   

ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه

ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م  

س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و

حرج واقعی ............................

الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج  

ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن 

ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و

حرج زن...........................

ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج

الف) گفتار اول: ملاک عرف..........

ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد..

نتیجه.....................................

پیشنهاد...................................

نمونه‌ی دادخواست...........................

منابع و ماخذ ............................. 

 

 

دانلود

 

حق و حقوق زن و نکاح و طلاق تعداد صفحات 130 ص

لینک محصول

http://archkala.ir/post/77031

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >