مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتریدسته: شبکه های کامپیوتری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 116 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 176

تحقیق مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری شامل 176صفحه که در ادامه بخشی ازمتن و فهرست آن را قرار داده ایم

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری

تحقیق مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری شامل 176صفحه که در ادامه بخشی ازمتن و فهرست آن را قرار داده ایم.

.

چکیده:

مدیریت و نگهداری شبکه به منابع IT عظیمی نیاز دارد. جهت درک کامل اهمیت مدیریت شبکه باید تعدادی از وظایف اصلی مدیریت را بدانید:

 

.

فهرست:

چکیده ................................................................................................. A

بخش اول:مدیریت شبکه های کامپیوتر ........................................................ 1

 

مقدمه .................................................................................................. 2

  مقدمات یک شبکه .................................................................................. 2

  مزیت‌های یک شبکه ............................................................................... 3

  کارکنان شبکه ...................................................................................... 4

  مدیر شبکه .......................................................................................... 5

  سایر کارکنان ...................................................................................... 5

فصل اول: مدیریت شبکه چیست؟ ................................................................ 6

 مدیریت شبکه چیست؟ ............................................................................. 7

 مدیریت شماره‌های اشتراکی شبکه .............................................................. 9

   شماره‌های اشتراک کاربری .................................................................... 10

   ایجاد شماره‌های اشتراک کاربری ............................................................. 11

   شماره‌های اشتراک گروه ........................................................................ 16

 محلی در مقایسه با جهانی ........................................................................ 17

 گروههای توکار .................................................................................... 19

 برقراری ارتباط چندتایی ......................................................................... 19

فصل دوم: مدیریت شبکه .......................................................................... 21

 مدیریت شبکه ....................................................................................... 22

   مفاهیم مدیریت .................................................................................... 22

   محدودیت‌های مدیریتی .......................................................................... 23

   مشکلات شبکه ..................................................................................... 23

   تنظیم و پیکربندی شبکه .......................................................................... 24

فصل سوم:شبکه بندی و ارتباطات ............................................................... 25

 شبکه بندی و ارتباطات ............................................................................. 26

همگون سازی و تکرارسازی .......................................................................28

فصل چهارم: عیب‌یابی و رفع عیب ...............................................................34

 عیب‌یابی و رفع عیب ................................................................................34

 Net account /synch ............................................................................35

 نظارت بر عملیات Active Directory .................................................... 35

فصل پنجم: مفهوم مدیریت منابع ............................................................... 36

  مدیریت منابع ..................................................................................... 37

   منابع سخت‌افزاری ............................................................................. 38

   پیکربندی و استفاده از سرورهای چاپ ..................................................... 38

   نصب نرم افزار مدیریت ...................................................................... 39

   تنظیم اولیه ........................................................................................ 40

   درک مدیریت SNMP ......................................................................... 41

   سهمیه دیسک ...................................................................................... 44

   فایل‌ها و فهرست‌ها .............................................................................. 45

   نصب/ارتقاء نرم افزار ......................................................................... 45

   مدیریت منبع تغذیه شبکه ....................................................................... 47

   مدیریت منبع تغذیه ویندوز 2000 ........................................................... 48

فصل ششم: ابزارهای مدیریت ................................................................... 50

 ابزارهای مدیریت .................................................................................. 51

   ابزارهای مدیریت مایکروسافت ................................................................ 51

   Zero Administration ...................................................................... 55

Management Console .................................................................... 56

فصل هفتم: مدیریت عملکرد شبکه ................................................................ 58

 مدیریت عملکرد شبکه .............................................................................. 59

 مشکلات بالقوه عملکرد شبکه ...................................................................... 59

   مسائل لایه فیزیکی ................................................................................ 60

   مسائل مربوط به ترافیک شبکه .................................................................. 62

   مشکلات تشخیص‌آدرس .......................................................................... 69

   مسائل میان شبکه‌ای ............................................................................... 69

فصل هشتم: ذخیره‌سازی در شبکه ............................................................... 71

 ذخیره‌سازی در شبکه ............................................................................... 72

   نکته‌های مربوط به مدیریت سرور CD .......................................................73

   مدیریت image ....................................................................................73

   کابینت‌ها ..............................................................................................74

   مفاهیم SAN ........................................................................................74

   درک SAN  .........................................................................................76

   مدیریتSAN  ..................................................................................... 77

 

بخش دوم: محافظت از شبکه‌های کامپیوتری .................................................. 79

مقدمه .................................................................................................... 80

فصل نهم: حفاظت از شبکه .........................................................................81

 حفاظت از شبکه ......................................................................................82

 تضمین سلامت داده‌ها ...............................................................................82

 حفاظت از سیستم عامل .............................................................................83

   رویه‌های نصب .....................................................................................84

   تکنیک‌های مراقبت از سیستم ......................................................................87

فصل دهم: حفاظت از سخت افزار .................................................................89

 حفاظت از سخت‌افزار ..............................................................................90

   منابع تغذیه وقفه ناپذیر(UPS) ..................................................................90

   عوامل زیست محیطی .............................................................................94

   تکرارسازی سخت افزار ..........................................................................95

   حفاظت از داده‌های کاربری .....................................................................96

   تهیه نسخه پشتیبان .................................................................................97

   ذخیره‌سازی دیسک تکرارساز ....................................................................99

فصل یازدهم: پیاده سازی برنامه سلامت داده‌ها .............................................104

 پیاده‌سازی برنامه سلامت داده‌ها ............................................................... 105

 برنامه‌ریزی برای امنیت شبکه و داده‌ها ...................................................... 106

   سطوح امنیت .................................................................................... 107

   سیاستهای امنیتی ................................................................................ 108

   ارزیابی قابلیت‌های آسیب‌پذیری امنیت ..................................................... 109

   ارزیابی تهدیدهای امنیتی ...................................................................... 111

   برقراری اقداماتی متقابل امنیتی .............................................................. 112

   وسایل اشتراکی با کلمه رمز .................................................................. 113

   ایستگاههای کاری بدون دیسک ............................................................... 115

   رمزگذاری ....................................................................................... 116

   حافظه‌های ویروسی ............................................................................ 119

فصل دوازدهم: تنظیمات مربوط به امنیت در شبکه‌ها ...................................... 122

 محافظت با استفاده از کلمه عبور............................................................... 123

 تنظیمات مربوط به کلمه‌های عبور حسابهای کاربران...................................... 124

مشخص کردن طول کلمه عبور ................................................................. 125

تنظیم مدت اعتبار کلمه‌های عبور ............................................................... 126

 الزام بر استفاده از کلمه‌های عبور پیچیده ..................................................... 127

 تدابیر مربوط به بستن یک حساب ............................................................... 128

فصل سیزدهم: امنیت شبکه ...................................................................... 129

 امنیت شبکه ......................................................................................... 130

 عملیات شبکه ....................................................................................... 130

 تجزیه و تحلیل هزینه شبکه ...................................................................... 131

تکنیک‌های مدیریت و عیب‌یابی ................................................................... 132

دیواره‌های آتش ..................................................................................... 134

   فیلتر کردن بسته‌ها .............................................................................. 134

   NAT ............................................................................................. 135

دیوارهای آتش سرورهای Proxy .............................................................. 137

درک یک دیوار آتش ................................................................................. 137

دیوارهای آتش و TCP/IP ....................................................................... 139

دیوارهای آتش از نوع فیلترسازی بسته......................................................... 139

مزیت‌ها و کاستی‌های فیلترسازی بسته ......................................................... 140

دیوار آتش از نوع Application Gateways ..............................................141

دیوار آتش از نوع Circute-Level Gateways ...........................................142

دیوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin ............................. 142

فصل چهاردهم: مدلهای مختلف امنیتی ........................................................144

 مدلهای مختلف امنیتی .............................................................................145

   امنیت سطح ـ کاربر .............................................................................145

   امنیت سطح ـ مشترک ...........................................................................145


فصل پانزدهم : پروتکل‌های امنیتی .............................................................146

 پروتکل‌های امنیتی ................................................................................147

Ipsec..................................................................................................147

   L2TP .............................................................................................148

   SSL ................................................................................................149

   Kerberos ........................................................................................150

فصل شانزدهم:مواردی در مورد امنیت شبکه‌ها .............................................151

   امنیت ارتباطات ..................................................................................152

   IPsec .............................................................................................152

   دیوارهای آتش ....................................................................................155

شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN)...........................................................156

امنیت نماهای الکترونیکی ..........................................................................157

امنیت وب .............................................................................................158

فصل هفدهم:مبانی امنیت در شبکه‌ها ...........................................................160

 مبانی امنیت شبکه ..................................................................................161

 انواع رایج حملات .................................................................................161

 اقدامات امنیتی خوب ...............................................................................162

 مقاوم‌سازی سیستم‌ها در مقابل حملات .........................................................162

 حفاظت از شبکه‌ در برابر ویروسها ............................................................163

 مفاهیم ویروس ......................................................................................164

 خطاهای نرم‌افزاری ...............................................................................164

   اسبهای تروا .......................................................................................164

   بمبهای نرم‌افزاری (Softwar Bombs) ...................................................164

   بمبهای منطقی (Logic bombs) ............................................................165

   بمبهای ساعتی (Time Bombs) ............................................................165

   تکرارکننده‌ها (Replicators) .................................................................165

   کرم‌ها (worms) ................................................................................166

   ویروسها ...........................................................................................166

 جستجوی ویروسها .................................................................................168

 نصب ویروس‌یاب ..................................................................................171

 حذف آلودگی ........................................................................................172

فصل هجدهم: جلوگیری از آلودگی توسط ویروس ...........................................173 

جلوگیری از الودگی توسط ویروس ..............................................................174

جلوگیری از ویروسهای ماکرو ...................................................................175

حذف یک ویروس ماکرو ...........................................................................176

 

.

عنوان: مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری 

فرمت: ورد

تعداد صفحات: 176

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری , مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری , تحقیق مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری , دانلود تحقیق مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری , محافظت ازشبکه های کامپیوتری , تحقیق محافظت ازشبکه های کامپیوتری , دانلود تحقیق محافظت ازشبکه های کامپیوتری , مدیریت ازشبکه های کامپیوتری , تحقیق مدیریت ازشبکه های کامپیوتری , دانلود تحقیق مدیریت ازشبکه های کامپیوتری , کامپ

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >