فیبرنوری

فیبرنوری

فیبرنوریدسته: کامپیوتر
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 14212 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 115

فیبرنوری شامل 115 صفحه که درادامه بخشی ازمتن و فهرست آن را قرار داده ایم

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

فیبرنوری

فیبرنوری شامل 115 صفحه که درادامه بخشی ازمتن و فهرست آن را قرار داده ایم.

.

مقدمه:

دراین تحقیق ساختمان و شیوه ی عملکرد فیبر نوری مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با بیان مزایا وکاربردهای فیبرنوری با این رسانه ی انتقال آشنا می شویم. درادامه با بررسی چند قانون فیزیک نور، چگونگی انتقال نور در فیبر نوری را مطالعه می کنیم. مطالب بعدی ، انواع مختلف فیبر نوری و چگونگی ساخت فیبر هستند.
طی سال¬ها ، تکنولوژی جدیدی در زمینه¬ی ارسال مخابرات از طریق کابل¬ها ، به شکل فراینده مورد پذیرش واقع شده¬است. در این¬جا ، سیگنال¬ها بر خلاف تکنولوژی کابل¬مسی ، به کمک موجبرهایی موسوم به تارهای-نوری ، به شکل نوری ارسال می¬شوند. این پدیده با دستیابی به اجزای نیمه¬هادی مناسبی نظیر لیزرها ، دیودهای نور گسیل و دیودهای نوری توسعه یافت. همزمان با آن ، به¬منظور تأمین نیاز¬های تکنولوژی تارنوری، در سیستم¬های انتقال¬رقمی موجود نیز پیشرفت حاصل شد.

.فهرست:

فهرست مطالب :
مقدمه                                                                                                                                                                
فصل¬اول : آشنایی با فیبرنوری                                                                                                                                                   
1-1- تاریخچه¬ی فیبرنوری                                                                                                                           
1-2- مزایای تارهای نوری                                                                                                                           
      1-2-1- قیمت ¬پایین                                                                                                           
     1-2-2- استحکام کششی مناسب                                                                                                             
     1-2-3- پهنای باند وسیع                                                                                                                  
     1-2-4- محافظت در مقابل تداخل و تزویج                                                                                                 
     1-2-5 ایزولاسیون کامل الکتریکی                                                                                                             
     1 -2-6- امنیت                                                                                                                                    
     1-2-7- مصونیت در مقابل خوردگی                                                                                                           
     1-2-8- غیرقابل اشتعال بودن                                                                                                                  
     1-2-9- وزن کم و قطرکوچک                                                                                                                  
     1-2-10- اتلاف پایین                                                                                                                               
     1-2-11- نصب و نگهداری آسان¬تر                                                                                                           
     1-2-12- فرستنده¬هایی با قیمت کمتر                                                                                                                
     1-2-13- انعطاف پذیری                                                                                                                       
1-3- کاربردهای مخابرات تارنوری                                                                                                                           

فصل¬دوم : فیزیک موجبرهای نوری                                                                                                               
1-2- طبیعت نور                                                                                                                                      
     2-1-1- تعاریف و قوانین نور                                                                                                                   
     2-1-1-1- ضریب شکست                                                                                                                    
     2-1-1-2- پدیده¬های تابش ، انعکاس و انکسار                                                                                             
     2-1-1-3- قوانین اسنل                                                                                                                        
     2-1-1-4- حالت¬های مختلف تابش نور در دو محیط مختلف(N1>N2)                                                             
2-2- انتقال نور در فیبرنوری                                                                                                                       
     2-2-1- طیف الکترومغناطیسی                                                                                                               
     2-2-2- زاویه¬ی پذیرش                                                                                                                      
     2-2-3- انتشارنور با استفاده از شعاع نوری(نورهندسی)                                                                                  
     2-2-4- انتشارنور با استفاده از آنالیزمدی(نورموجی)                                                                                     
     2-2-5- تئوری مد در فیبرنوری                                                                                                              

فصل¬سوم : چگونگی انتقال                                                                                                                       
3-1- چگونگی انتقال                                                                                                                                
   3-1-1- منشاء پیام                                                                                                                               
     3-1-2- مدولاتور                                                                                                                                
     3-1-3- منبع موج حامل                                                                                                                       
     3-1-4- تزویج¬کننده¬های کانال(ورودی)                                                                                                     
     3-1-5- کانال ارتباطی                                                                                                                          
     3-1-6- تزویج¬کننده¬های کانال(خروجی)                                                                                                    
     3-1-7- آشکارساز                                                                                                                               
     3-1-8- پردازشگرسیگنال                                                                                                                      
     3-1-9- پیام خروجی                                                                                                                           
3-2- عناصرخط انتقال فیبرنوری                                                                                                                  
    3-2-1- رابطه¬ی توزیع¬کننده¬ی داده¬ها در شبکه¬ی فیبرنوری( FDDI)                                                                 
     3-2-2- شبکه¬ی نوری سنکرون(SONET)                                                                                              
          3-2-2-1- مشخصات                                                                                                         
     3-2-3-فرستنده¬های نوری                                                                                                                     
           3-2-3-1- ویژگی¬های منابع نور مورداستفاده در سیستم¬های نوری                                                             
           3-2-3-2- تفاوت نور لیزر و نورمعمولی                                                                                              
           3-2-3-3- خصوصیات دیودمنتشرکننده¬ی نور                                                                                       
           3-2-3-4- خصوصیات دیودلیزری                                                                                                     
    3-2-4- آشکارسازهای نوری(OPTICAL DETECTOR)                                                                         

فصل چهارم : ساختمان فیبرنوری                                                                                                               
4- ساختمان فیبرنوری                                                                                                                             
  4-2- شیمی موجبرهای نوری                                                                                                                  
     4-2-1- شیشه شیلیکای گداخته                                                                                                           
     4-2-2- تولید شیشه سیلیکای گداخته                                                                                                    
     4-2-3- خصوصیات ماده                                                                                                                      
 4-3- انواع فیبرنوری                                                                                                                               
     4-3-1- انواع کابل فیبرنوری ازنظرشیوه¬ی انتقال                                                                                         
         4-3-1-1- فیبرچندحالته                                                                                                                
             4-3-1-1-1- انواع فیبرهای چندحالته                                                                                             
        4-3-1-2- فیبرتک حالته                                                                                                                  
      4-3-2- انواع کابل فیبرنوری ازنظر حفاظت                                                                                               
          4-3-2-1- LOSS BUFFER     49
          4-3-2-2- TIGHT BUFFER       50
     4-3-3- انواع کابل فیبرنوری از نظر روکش                                                                                                
        4-3-3-1- IN DOOR    51
        4-3-3-2- OUT DOOR  52
        4-3-3-3- IN DOOR – OUT DOOR    52
   4-3-4- انواع کابل فیبرنوری ازنظر ماده¬ی سازنده                                                                                            
       4-3-4-1- کابل فیبرنوری شیشه¬ای                                                                                                    
       4-3-4-2- کابل فیبرنوری پلاستیکی                                                                                                   
       4-3-4-2-1- کاربردهای کابل فیبرنوری پلاستیکی                                                                                  
   4-3-4-3- کابل نوری با پوشش پلیمرسخت                                                                                               
      4-3-4-3-1- خصوصیات کابل فیبرنوری با پوشش پلیمر سخت                                                                    
 4-4- تکنولوژی ساخت                                                                                                                           
     4-4-1- روش بوته مضاعف                                                                                                                  
     4-4-2- سیلیس رسوب یافته¬ی دپ¬شده(DDS)                                                                                       
        4-4-2-1- رسوب بیرونی                                                                                                                 
        4-4-2-2- رسوب محوری                                                                                                                
        4-4-2-3- رسوب داخلی                                                                                                                 
 4-4-3- کشیدن تار                                                                                                                              
     4-4-3-1- سیلیس پوشش شده با پلاستیک                                                                                            


فصل پنجم : طراحی شبکه¬ی کابل                                                                                                            
 5- طراحی شبکه¬ی کابل                                                                                                                        
   5-1- جنبه¬های طراحی مکانیکی                                                                                                            
   5-2- تزویج کننده                                                                                                                              
      5-2-1- تزویج عدسی                                                                                                                       
      5-2-2- تزویج سربه¬سر                                                                                                                     
  5-3- اتصال دو فیبر به صورت دائمی(SPLICE)                                &n

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >