بیست و پنج خطا یا اشتباه بزرگ در بازاریابی شبکه مجازی آنلاینی اینترنتی
چکیده در مورد این دوره
بیست و پنج خطا یا اشتباه اعظیم در بازاریابی شبکه مجازی آنلاینی اینترنتی(این بسته به صورت صوتی می باشد) و به مدت ۱ ساعت آموزش داده شده است و با مقدار حجم سی شیش مگابایت تعلیم داده شده.

فایل صوتی یک جلسه ای که ۲۵ خطا و یا اشتباه های مخفی در بازاریابی آنلاین فضای مجازی توضیح داده شده است که انجام دادن آنها نه فقط موجب پیشرفت و جبران جذب بازدید کننده و مشتری نمی شود بطور محض به وجود آمدن خطرات ضرر آوری به وب شما دوستان ایجاد می شود.

جهت مشاهده ادامه توضیحات اینجا کلیک نمایید