محاسبه نیروهای وارده بر خطوط لوله فشار قوی

محاسبه نیروهای وارده بر خطوط لوله فشار قوی

محاسبه نیروهای وارده بر خطوط لوله فشار قوی

محاسبه نیروهای وارده بر خطوط لوله فشار قوی دسته: مکانیک
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 1277 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

این تحقیق در مورد محاسبه نیروهای وارده بر خطوط لوله فشار قوی در 50 صفحه در قالب ورد می باشد

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

محاسبه نیروهای وارده بر خطوط لوله فشار قویمحاسبة زاویه خم   ماکزیمم مقدار مجاز  زاویه خم در لوله به صورت زیر محاسبه می گردد:

   با توجه به استاندارد شرکت ملی گاز ایران مربوط به خم کاری سرد لوله (SM-6020/A) مقدار

2 متر از هر طرف لوله کسر گردیده و زاویة خم به اندازه 5/1 درجه به ازای هر طول معادل قطر لوله محاسبه می گردد.طول موثر یک شاخه لوله(بر حسب متر)  L=

 زاویه خم (برحسب درجه)   =θ                

قطر خارجی لوله (برحسب متر)   D=    زاویه خم برای لولة ً36:

L = 12 – (2×2)= 8 m

D = 36 × 0.0254 = 0.9144 m

= 13   Degree  θ


محاسبه مقدار ژئوتکستایل مورد نیازبا توجه به شکل زیر مقدار ژئوتکستایل مورد نیاز برای 22100 متر طول از مسیر خط لوله محاسبه میگردد.D = 36"  ×  0.0254 = 0.9144 m  ~  90 cm(80+70+90+20) × 2 = 520  cm    44 × 3.1416 = 287 cm : محیط لوله520 + 287 = 807  cm    با توجه به اینکه صفحات ژئوتکستایل کاملا به دور لوله کشیده نمی شوند و قسمتی از لوله در زیر آن بدون ژئوتکستایل باقی می ماند لذا از مقدار به دست آمده فوق 5/7  متر را برای ادامه محاسبات در نظرمی گیریم. بنابراین:

    5 × 22100 = 165750 m2


انتخاب نوع ژئوتکستایل مورد نیاز

D = 36"

D = 36"  ×  0.0254 = 0.9144 m

سطح مقطع:

A = π. D2/ 4 = π×(0.9144)2/ 4  =  0.6567   m2            حجم یک متر :

V =  0.6567   m3            نیروی عکس العمل آب :

وزن لوله :

نیروی عکس العمل:

نیروی عکس العمل وارد بر ژئوتکستایل:ضرایب مواژوار بر ژئوتکستایل:تنسایل مورد نیاز برای ژئوتکستایل:

تنسایل کالای تولیدی پلی فلت

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >