دانلود دلایل تخریب روسازی راه
چندین تئوری چسبندگی برای تشریح پیوند یا عدم پیوند قیر به کانیهای مصالح سنگی پیشنهاد شده است براساس عمومی‌ترین تئوری پذیرفته شده، چسبندگی انرژی آزاد روی سطح سنگ که انرژی آزاد روی سطح مایع (قیر یا آب) را جذب می‌کند، به وجود می‌آید این انرژی آزاد همچنین کشش سطحی نامیده می‌شود

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان