پاورپوینت زیر رده دیلنیده DILLENIIDAE

پاورپوینت زیر رده دیلنیده DILLENIIDAE

پاورپوینت زیر رده دیلنیده DILLENIIDAE

پاورپوینت زیر رده دیلنیده DILLENIIDAE دسته: شیمی

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

پاورپوینت زیر رده دیلنیده DILLENIIDAE

 

چکیده:

1- گیاهانی علفی یا چوبی هستند .

2- از نظر مورفولوژیک دارای ناهمگنی اند.

3- اعضاء این زیررده دارای برچه های متصل بهم اند ( به جز راسته دیلنیالس)

4- پرچم ها زیاد و دور از مرکز گل شکل گرفته اند.

5- دانه های گرده دو هسته اند.

6- تمکن جداری دارند ( به جز راسته پریمولالس)

7- دانه ها به ندرت دارای پریسپرم هستند.

8- ترکیب بتالانین در آنها دیده نمی شود.

9- ابتدائی ترین راسته این زیررده راسته دیلنیالس است که غالبا دارای برچه های جدا از هم است.

زیررده دیلنیده از 13 راسته و 77 خانواده تشکیل شده که مجموعا حدود 25000 گونه را شامل می شوند.

در اینجابه مشخصات

راسته ها و خانواده های منتخب دیلنیده

 می پردازیم

1- راسته تئالس Theales ← خانواده کلوزیاسهclusiaceae( گوتیفر Guttiferae)

2- راسته مالوالس Malvales ← خانوداه مالواسه Malvaceae

3- راسته ویولالس Violales ← خانواده ویولاسه Violaceae 

خانواده کوکوربیتاسه Cucurbitaceae

4- راسته سالیکالس Salicales ← خانواده سالیکاسهSalicaceae

5- راسته کاپارالس Capparales ← خانواده براسیکاسه   Brassicaceae

کروسیفر Cruciferae)  

6- راسته اریکالس Ericales  ← خانواده اریکاسهEricaceae

7-راسته پریمولالس Primulales ← خانواده پریمولاسه Primulaceae

راسته تئالس Theales

  متشکل از 18 خانواده و حدود 3500 گونه

  نیمی از گونه ها به دو خانواده کلوزیاسه و تئاسه تعلق دارند

الف ) مشخصات

گیاهانی علفی یا درختچه و درخت هستند .

دارای غدد شفاف محتوی چربی اند و گاهی اوقات غدد سرخ یاسیاهرنگ محتوی هیپرسین در روی برگها دیده می شود.

برگها ساده و درست ، متقابل یا به ندرت فراهم و فاقد گوشوارک

گل آذین گرزن یا چتر مانند

گلها منظم و اکتینومورف و دوجنسی یا تک جنسی هستند و در این صورت روی پایه های مجزا قرار گرفته اند

کاسبرگها به تعداد 2 تا10 عدد جدا یا متصل به یکدیگر و در داخل جوانه مطبق و نظیر فلس های ماهی روی هم قرار دارند.

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >