پاورپوینت بررسی روستای امامه

پاورپوینت بررسی روستای امامه [پاورپوینت بررسی روستای امامه] دسته: معماری بازدید: 1 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 4546 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 پاورپوینت بررسی روستای امامه در 50 اسلاید بسیار مفید و قابل ارائه قیمت فایل فقط 14,000 تومان [خرید] پاورپوینت بررسی روستای امامه در 50 اسلاید بسیار ...

بیشتر بخوانید...

بررسی مقالات تحقیقات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش ها (ترجمه فارسی)

بررسی مقالات تحقیقات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش ها (ترجمه فارسی) [بررسی مقالات تحقیقات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش ها (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1006 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 تعداد صفحات انگلیسی 27 صفحه (6850 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فا...

بیشتر بخوانید...

مدلسازی ریاضی زمان بازیابی سفر(سیر، حرکت کردن) برای سیستم های بازیابی و ذخیره سازی خودکار با جریان طبقه ای (ترجمه فارسی)

مدلسازی ریاضی زمان بازیابی سفر(سیر، حرکت کردن) برای سیستم های بازیابی و ذخیره سازی خودکار با جریان طبقه ای (ترجمه فارسی) [مدلسازی ریاضی زمان بازیابی سفر(سیر، حرکت کردن) برای سیستم های بازیابی و ذخیره سازی خودکار با جریان طبقه ای (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فای...

بیشتر بخوانید...

مبانی نظری مدیریت بحران، بحران

مبانی نظری مدیریت بحران، بحران [مبانی نظری مدیریت بحران، بحران] دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 117 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مبانی نظری مدیریت بحران، بحران قیمت فایل فقط 20,000 تومان [خرید] متغیرها: مدیریت بحران، بحران   توضیحات: 42 صفحه فارسی (WORD)   با رفرنس دهی...

بیشتر بخوانید...

پیشینه پژوهش توانمندسازی، خودکارآمدی، رضایت شغلی

پیشینه پژوهش توانمندسازی، خودکارآمدی، رضایت شغلی [پیشینه پژوهش توانمندسازی، خودکارآمدی، رضایت شغلی] دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 پیشینه پژوهش توانمندسازی، خودکارآمدی، رضایت شغلی قیمت فایل فقط 10,000 تومان [خرید] متغیرهای پیشینه تحقیق:...

بیشتر بخوانید...

پیشینه پژوهش کارائی گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین

پیشینه پژوهش کارائی گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین [پیشینه پژوهش کارائی گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین] دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 پیشینه پژوهش کارائی گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین قیمت فایل فقط 15,000 تو...

بیشتر بخوانید...

پیشینه پژوهش آموزش سازماندهی فضایی بر یادگیری کودکان با ناتوانی

پیشینه پژوهش آموزش سازماندهی فضایی بر یادگیری کودکان با ناتوانی [پیشینه پژوهش آموزش سازماندهی فضایی بر یادگیری کودکان با ناتوانی] دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 پیشینه پژوهش آموزش سازماندهی فضایی بر یادگیری کودکان با ناتوانی قیمت فایل فق...

بیشتر بخوانید...

پیشینه پژوهش پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، تئوری یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری

پیشینه پژوهش پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، تئوری یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری [پیشینه پژوهش پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، تئوری یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری] دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 پیشینه پژوهش پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناو...

بیشتر بخوانید...

پیشینه پژوهش سبک رهبری و انسجام گروهی

پیشینه پژوهش سبک رهبری و انسجام گروهی [پیشینه پژوهش سبک رهبری و انسجام گروهی] دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 پیشینه پژوهش سبک رهبری و انسجام گروهی قیمت فایل فقط 9,000 تومان [خرید] متغیرهای پیشینه تحقیق: سبک رهبری و انسجام گروهی     توضیح...

بیشتر بخوانید...

پیشینه پژوهش سازمان همکاری شانگهای

پیشینه پژوهش سازمان همکاری شانگهای [پیشینه پژوهش سازمان همکاری شانگهای] دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 پیشینه پژوهش سازمان همکاری شانگهای قیمت فایل فقط 12,000 تومان [خرید] متغیرهای پیشینه تحقیق: سازمان همکاری شانگهای     توضیحات: 8 پیشی...

بیشتر بخوانید...

پیشینه پژوهش منطق فازی و خطر زمین لغزش

پیشینه پژوهش منطق فازی و خطر زمین لغزش [پیشینه پژوهش منطق فازی و خطر زمین لغزش] دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 پیشینه پژوهش منطق فازی و خطر زمین لغزش قیمت فایل فقط 18,000 تومان [خرید] متغیرهای پیشینه تحقیق: منطق فازی و خطر زمین لغزش    ...

بیشتر بخوانید...

پیشینه پژوهش محلول پاشی ریزمغذی (تغذیه برگی مس، روی، نیتروژن، آهن و ٫٫) بر عملکرد گیاه

پیشینه پژوهش محلول پاشی ریزمغذی (تغذیه برگی مس، روی، نیتروژن، آهن و ..) بر عملکرد گیاه [پیشینه پژوهش محلول پاشی ریزمغذی (تغذیه برگی مس، روی، نیتروژن، آهن و ..) بر عملکرد گیاه] دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 پیشینه پژوهش محلول پاشی ریزمغذ...

بیشتر بخوانید...

پیشینه پژوهش تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نظریه شغلی شناختی اجتماعی، ویژگی های فردی و حرفه ای، اشتغال جوانان در بخش کشاورزی

پیشینه پژوهش تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نظریه شغلی شناختی اجتماعی، ویژگی های فردی و حرفه ای، اشتغال جوانان در بخش کشاورزی [پیشینه پژوهش تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نظریه شغلی شناختی اجتماعی، ویژگی های فردی و حرفه ای، اشتغال جوانان در بخش کشاورزی] دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc...

بیشتر بخوانید...

پیشینه پژوهش گیاهان کودسبز و عملکرد گیاه، نظام خاکورزی و خصوصیات خاک، تراکم گیاه، میزان بذر، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه

پیشینه پژوهش گیاهان کودسبز و عملکرد گیاه، نظام خاکورزی و خصوصیات خاک، تراکم گیاه، میزان بذر، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه [پیشینه پژوهش گیاهان کودسبز و عملکرد گیاه، نظام خاکورزی و خصوصیات خاک، تراکم گیاه، میزان بذر، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه] دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فا...

بیشتر بخوانید...

پیشینه پژوهش تناسب اراضی و کشت محصولات و بازده محصول، ارزیابی اراضی

پیشینه پژوهش تناسب اراضی و کشت محصولات و بازده محصول، ارزیابی اراضی [پیشینه پژوهش تناسب اراضی و کشت محصولات و بازده محصول، ارزیابی اراضی] دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 پیشینه پژوهش تناسب اراضی و کشت محصولات و بازده محصول، ارزیابی اراضی...

بیشتر بخوانید...
بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >