دانلود ترجمه مقاله شایستگی های زمینه ساز استفاده عطر

ترجمه مقاله شایستگی های زمینه ساز استفاده عطر: رویکرد اجتماعی-نشانه شناختی ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله : [values-underlying-the-consumption-of-perfume-social-semiotic-approach] واژه های کلیدی: لوکس,عطر,نماد شناسی,انتظار مصرفی,ارزش های مصرفی  بازار کالاهای لوکس که در اواسط...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله تاثیر عنوان تجاری درونی بر الزام کیفیت خدمات کارکنان

ترجمه مقاله تاثیر عنوان تجاری درونی بر الزام کیفیت خدمات کارکنان ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله :[impact-of-internal-branding-on-service-employees-quality-commitment-study-on-i-t-solution-sector-of-pakistan]بررسی انجام شده در این زمینه نشان داد که سطح برندسازی داخلی تاثیر نس...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله اثرات شخصیت و تصویر معروفیت مارک در ذهن همگانی

ترجمه مقاله اثرات شخصیت و تصویر معروفیت مارک در ذهن همگانی ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله : [effects-of-brand-love-personality-and-image-on-word-of-mouth]هدف این مقاله، رسیدگی به این بی توجهی است، که با توسعه مدل ترکیبی سببی در محبوبیت برند، خصوصیت برند، تصویر برند، و شایعات...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله بطرف پیروزی در سیستم های با هوش کسب و کار (هوش تجاری)

ترجمه مقاله بطرف پیروزی در سیستم های با هوش کسب و کار (هوش تجاری) ------------------------- [system-sdsjl1111-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85] ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله [system-sdsjl-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85]  کمی به منظور بررسی روابط بین بلوغ، کیفیت اطلاعات، فرهنگ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله گزینش نرخ گذاری زیر مدل قیمت مختصر مدت مرتون

ترجمه مقاله گزینش نرخ گذاری زیر مدل قیمت مختصر مدت مرتون ------------------------- [lngjkjko-%d9%85%d8%af%d9%84] ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله [model-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b2%db%8c] مطالعه اخیر در مورد قیمت گذاری به صورت کلی خطر مربوط به نرخ آزاد و یا کوتاه مدت را در طول د...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله چرخش آینده ای در جهت بازاریابی محیط زیست

ترجمه مقاله چرخش آینده ای در جهت بازاریابی محیط زیست ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله : [evolution-and-future-of-environmental-marketing]مرحله دوم مرحله محیطی نامیده شده است. مرحله سوم نیز به عنوان مرحله پایدار نامیده شده است. متاسفانه، رویکرد بازاریابی سبز تا حد زیادی برای ای...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله ارزیابی حکومت مرکزی و انتشار دهی مالی

ترجمه مقاله ارزیابی حکومت مرکزی و انتشار دهی مالی ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله : [central-government-accounting-and-financial-reporting] با توجه به اینکه مدل حسابداری دولتی   و گزارشگری مالی استانداردی وجود ندارد، این مقاله قصد دارد بر دقت و توجه قاره اروپا تمرکز نماید: او...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله شرح عددی در اجرا تحقیق بازاریابی: پاگیر و چاره سازی

ترجمه مقاله شرح عددی در اجرا تحقیق بازاریابی: پاگیر و چاره سازی ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله : [commentary-laddering-in-the-practice-of-marketing-research-barriers-and-solutions] یافته ها – این مقاله استدلال می کند که نردبان روش مفید و قدرتمندی می باشد، اما به ندرت توسط دا...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله هدایت منابع بشری ، بر اساس راهنما رشدی انسانی اسلامی

ترجمه مقاله هدایت منابع بشری ، بر اساس راهنما رشدی انسانی اسلامی ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله : [human-resource-management-based-on-the-index-of-islamic-human-devel] طراحی/متودولوژی/روش: این مقاله از متد علم تفسیر استفاده کرده و این سؤال را در نظر می گیرد: از دید اسلام، شا...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله اطلاعیه منفعت در دوره های سهام کم کوچک

ترجمه مقاله اطلاعیه منفعت در دوره های سهام کم کوچک (براورد اطلاعات درآمد در دانمارک) ------------------------- [the-information-content-of-earnings-announcements-in-denmark] چکیده در مورد مقاله ترجمه شده : [the-information-content-of-earnings] با کمال تعجب این مقاله رابطه مثبت بین محتوای اطلاعات...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله زمینه یابی تشکیلات مطابق سرمایه متکی بر عقلانی: ماهیت و منبع

ترجمه مقاله زمینه یابی تشکیلات مطابق سرمایه متکی بر عقلانی: ماهیت و منبع ------------------------- [untitled%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-lkhfu] ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله [untitled%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-svlhdi] این چارچوب کاری تلاش می کند تا نقش استراتژیک...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله تعیین قیمت موجودی مرتبط با قیمت گذاری بازار در آمریکا و اروپا

ترجمه مقاله تعیین قیمت موجودی مرتبط با قیمت گذاری بازار در آمریکا و اروپا ------------------------- [akhshdd-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c] ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله [rdlj-bhvd-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c] روش رگرسیون هدونیک به ا...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله تشخیص ریسک و بهره وری

ترجمه مقاله تشخیص ریسک و بهره وری، نمونه CAPM و مدل ۳ عاملی فاما فرنچ ------------------------- [NV-OXV] ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله [vds-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87] چرا باید شرکتهای با ریسک بالاتر درآمدهای بالاتری هم داشته باشند ؟ مسلمً یک سرمایه گذار به ازای پذیرش ر...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله ارتباط ویژگی های هویتی استفاده کننده و وظیفه شناسی به برند

ترجمه مقاله ارتباط ویژگی های هویتی استفاده کننده و وظیفه شناسی به برند ------------------------- [vhfxi-rabete] ------------------------- [BRAND-FVKN] یافته های اصلی عبارتند از: ارتباط مثبت قابل توجه بین ویژگی شخصیت برونگرایی و برانگیختگی هویت برند؛ ارتباط مثبت قابل توجه بین ویژگی شخصیت مطلوب و ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله تعلیم سازمانی در طرز عملکرد خریداران سازمانی

ترجمه مقاله تعلیم سازمانی در طرز عملکرد خریداران سازمانی ------------------------- [qlkd-111%d8%b6%d9%85%d9%86%db%8c] ------------------------- چکیده در مورد ترجمه مقاله [qlkd-%d8%b6%d9%85%d9%86%db%8c] مقدمه کریس- تحلیل گر پژوهش بازاریابی که به تازگی در سازمان استخدام شده بود- برای دفتر کار خود ...

بیشتر بخوانید...
بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >