مقاله ترجمه شده در باره کنترل مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی (FOBs) و حسابداری مدیریت در اقتباس از سازمان

لینک دانلود رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود جهت دانلود ترجمه مقاله کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت به قسمت پایین مراجعه نمایید. عنوان فارسی مقاله: کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی عنوان انگلیسی مقاله: Management controls...

بیشتر بخوانید...

مقاله ترجمه شده بررسی عوامل موثر بر انتخاب سیستم های کالا هزینه در سازمان UK

 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود  برای دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول به قسمت پایین مراجعه نمایید. عنوان انگلیسی مقاله: A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations عنوان فارسی مقاله: بررسی عوام...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله در مورد بی ابرویی حسابداری، معضلات اخلاقی و چالش های آموزشی

جهت دانلود  ترجمه مقاله رسوایی های حسابداری، مشکلات اخلاقی و چالش های آموزشی به قسمت پایین مراجعه نمایید. لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود عنوان فارسی مقاله: رسوایی های حسابداری، مشکلات اخلاقی و چالش های آموزشی عنوان انگلیسی مقاله: Accounting scandals, ethical dilemmas and education...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله تصمیم گیری و کنترل داخلی بر گزارشگری مالی حسابرسان

لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود جهت دانلود ترجمه مقاله کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی به قسمت پایین مراجعه نمایید. عنوان فارسی مقاله:  کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی عنوان انگلیسی مقاله: Auditors’ Internal Control Over Financial Reporti...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله مبانی سیستم اطلاعات حسابداری

لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود جهت دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری به قسمت پایین مراجعه فرمایید. عنوان فارسی مقاله: مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری عنوان انگلیسی مقاله: Introduction to Accounting Information System بخش: حسابداری فرمت فایل...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله هدف خوب در شرکت غلات ، وارز

جهت دانلود ترجمه مقاله اهداف مناسب در شرکت غلات گود گرین به قسمت پایین مراجعه نمایید. عنوان فارسی مقاله: اهداف مناسب در شرکت غلات گود گرین عنوان انگلیسی مقاله: Good Intentions at Good Grains, Inc بخش: حسابداری فرمت فایل ترجمه شده: WORD تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۹ لینک دریافت رایگان نسخه انگلی...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله مرجع ارزش حسابرسی کمیته برای شرکت های خصوصی و دولتی کنترل

لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود جهت دانلود ترجمه مقاله ارزش کمیته حسابرسی برای شرکت های خصوصی و شرکت های تحت کنترل دولت به قسمت پایین مراجعه نمایید. عنوان فارسی مقاله: ارزش کمیته حسابرسی برای شرکت های خصوصی و شرکت های تحت کنترل دولت عنوان انگلیسی مقاله: Value Reference of Committee...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله شرکت افشا گریهای اجتماعی و نظریه حسابداری

جهت دانلود ترجمه مقاله نظرات حسابداری در شفاف سازی اجتماعی شرکت ها به قسمت پایین مراجعه نمایید. لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود عنوان فارسی مقاله: شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری عنوان انگلیسی مقاله: Corporate Social Disclosures and Accounting Theories دسته: حسابداری فرمت ...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله یک مخاطب برای گزارش سالانه بخش دولتی شواهد استرالیا وجود دارد

جهت دانلود ترجمه مقاله بررسی مخاطبان گزارش سالانه بخش های دولت به بخش پایین مراجعه فرمایید عنوان انگلیسی مقاله: Is there an audience for public sector annual reports Australian evidence عنوان فارسی مقاله: آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند؟ بخش: حسابداری فرمت فایل تر...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله استعاره و حسابداری برای گزینه های سهام

[برسی اصول در درک تفسیر اختیار خرید سهام] جهت دانلود ترجمه مقاله اصول و حسابداری اختیار خرید سهام به قسمت زیر مراجعه فرمایید لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود عنوان فارسی مقاله: اصول و حسابداری اختیار خرید سهام عنوان انگلیسی مقاله: Metaphors and accounting for stock options بخش: حساب...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله قوانین را به عنوان عملکرد نتیجه نهایی (حسابداری)

[ترجمه مقاله قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار] جهت دانلود ترجمه مقاله قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار به قسمت پایین مراجعه فرمایید. لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود عنوان فارسی مقاله: قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار عنوان انگلیسی مقاله: Rules as Payoff Functions دسته: حسابدا...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله تاثیر فن آوری اطلاعات سرمایه گذاری در حسابداری عمومی بهره وری شرکت

  جهت دانلود ترجمه مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت های حسابداری به سمت پایین صفحه مراجعه فرمایید. لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود عنوان فارسی مقاله: تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت های حسابداری عنوان انگلیسی مقاله: The Impact of Information Technology Investme...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان از سیستم توزیع خودکار

  [مطالعه قابلیت اطمینان یک سیستم توزیع خودکار] عنوان انگلیسی مقاله: RELIABILITY ASSESSMENT OF AN AUTOMATED DISTRIBUTION SYSTEM عنوان فارسی مقاله: مطالعه قابلیت اطمینان یک سیستم توزیع خودکار _______________________________________   چکیده اتوماسیون می‏تواند از طریق افزایش سرعت بازیابی سرویس[1] (...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله تابع پایه شعاعی (RBF) شبکه تطبیقی ​​سیستم های قدرت تثبیت کننده

  [پایدارساز سیستم قدرت تطبیقی بر مبنای شبکه­ ی تابع پایه­ ی شعاعی (RBF)] عنوان انگلیسی مقاله: RADIAL BASIS FUNCTION (RBF) NETWORK ADAPTIVE POWER SYSTEM STABILIZER عنوان فارسی مقاله: پایدارساز سیستم قدرت تطبیقی بر مبنای شبکه­ ی تابع پایه­ ی شعاعی (RBF) _______________________________________   چ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل احتمالاتی سیگنال کوچک ثبات در مقیاس بزرگ سیستم های قدرت به عنوان نفوذ نسل باد تحت تاثیر قرار

  [آنالیز مبتنی بر احتمالات پایداری سیگنال کوچک در سیستم‌های قدرت بزرگ که تحت تأثیرتزریق توان بادی قرار دارند] عنوان انگلیسی مقاله: PROBABILISTIC ANALYSIS OF SMALL-SIGNAL STABILITY OF LARGE-SCALE POWER SYSTEMS AS AFFECTED BY PENETRATION OF WIND GENERATION عنوان فارسی مقاله: آنالیز مبتنی بر احتما...

بیشتر بخوانید...
بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >