ترجمه مقاله در مورد مدل داده کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات فکتس - FACTS

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل داده کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات فکتس جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: این مقاله یک مدل داده‌کاوی برای شناسائی ناحیه خطای یک خط انتقال مبتنی بر سیستم‌های انتقال ac انعطا...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی   جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: چکیده: ما، یک چارچوب محاسبه ای برای یکپارچه و ادغام کردن یک مد...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله در مورد آزمایش حساسیت پیوند مولکولی با استفاده از ساختار کریستال فوتونیک

دانلود مقاله انگلیسی رایگان آزمایش حساسیت پیوند مولکولی با استفاده از ساختار کریستال فوتونیک در کل انعکاس درونی جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: خلاصه: یک سنسور چشمی جدید برای ارزیابی کردن و آزمایش کردن آزاد پیوند بیو...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد شبیه سازی خط انتقال حرارتی تحت جریان های نوسانی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی شبیه سازی و مدل سازی احتمالی از خط انتقال حرارتی تحت جریان های توان نوشی یا نوسانی جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: خلاصه – افزایش سهم منابع انرژی تجدید شدنی، تغییر پذیری قدرت جریان بالا و ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد عملکرد لوله تک پاس برای تبادل کننده حرارتی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی  ایجاد یک مسیر لوله برای تبادل کننده حرارتی: یک مطالعه آزمایشی   جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: یک مسیر مجزا مربوط به تبادل کننده حرارتی زمینی (ETHE) برای مطالعه در مورد حالت سرمایشی و گر...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد شبیه سازی عددی منحنی جریان ولتاژ در سلول های خورشیدی

 دانلود مقاله انگلیسی رایگان شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: یک الگوی فرضی مبتنی بر اینتگرال گیری عددی از معادله پیوستگی برای الکترون های با تراک...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد ماشینکاری تخلیه الکتریکی نانوساختار سرامیک - کربن

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ماشین های تخلیه الکتریکی کامپوزیت های نانوساختارهای سرامیک/کربن جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: کوچک سازی قطعات مکانیکی با اشکال پیچیده در پ...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله در مورد سیستم کنترل فازی سرعت مولد دیزل

دانلود مقاله انگلیسی رایگان سیستم کنترل فازی سرعت مولد دیزل جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید   _______________________________________ چکیده ترجمه: مولد دیزل، که در آن مولد با موتور دیزل برای تولید جریان متناوب تحریک میشود. از تناوب یا بسامد که باید ثابت و پایدار نگه دا...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله در مورد تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران

دانلود مقاله انگلیسی  تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: چکیده: جهانی شدن، بعنوان یک فرآیند، نقش ابزارهای ارتباطی، احتمالات توسعه ای و ماهیت رو به توسعه سرمایه د...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد ارزیابی کارایی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه :تحلیل رگرسیون

دانلود مقاله انگلیسی رایگان ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه با استفاده از تحلیل رگرسیون جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: برنامه ریزی خطی و رگرسیون اساسی را برای تکنیک های عمومی جهت تخمین و ا...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد تجزیه و تحلیل وسیله-هدف رینولدز و گاتمن

دانلود مقاله انگلیسی رایگان تجزیه و تحلیل وسیله-هدف رینولدز و گاتمن جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: تجزیه و تحلیل وسیله-هدف شیوه ای برای چگونگی تعریف موارد ذیل فراهم می نماید: (1) ویژگی های(صفات) عینی یک محصول یا خدم...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد توزیع گامای ایجاد شده براساس خانواده های بتا و استنباط مرتبط

دانلود مقاله انگلیسی رایگان توزیع های و عمومیت دادن گامای ایجاد شده براساس خانواده های بتا و استنباط مرتبط   جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: یک خانواده کلی و عمومی برای توزیع های یک متغیری به وسیله متغیرهای تصادفی بت...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد مقدمه ای بر آمار استنباطی: بررسی و راهنمای عملی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان مقدمه ای بر آمار استنباطی: بررسی و راهنمای عملی   جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: بر اساس نخستین بخش این سری در آمار توصیفی، این مقاله توضیح می دهد که چرا درک نقش آمار استنتاجی در استنباط ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد مقدمه ای بر آمار توصیفی: بررسی و راهنمای عملی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان مقدمه ای بر آمار توصیفی: یک تحلیل و راهنمای کاربردی   جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: این مقاله اثبات می کند که چرا پرتونگاران هم برای استفاده از کارهای پژوهشی دیگران و هم برای انجام کارها...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد ارزش های زمینه ساز مصرف عطر: دیدگاه نشانه شناسی اجتماعی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان ارزش های زمینه ساز مصرف عطر: دیدگاه نشانه شناسی اجتماعی   جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید _______________________________________ چکیده ترجمه: هدف این مطالعه درک بهتر مسائلی می باشد که تحت نفوذ عادات خرید و مصرف ما برای محصولات لوکس  قرار دا...

بیشتر بخوانید...
بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >