دانلود ترجمه مقاله در باره کاربرد سایتوکین های بزاق در غربالکری اسکواموس سل کارسینوما دهان و دانلود رایگان مقاله رایگان انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: The use of salivary cytokines as a screening tool for oral squamous cell carcinoma: A review of the literature عنوان فارسی مقاله: کاربرد سایتوکین های بزاق در غربالکری اسکواموس سل کارسینوما دهان. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی ‏تشخیص تحلیل ریشه دندان با توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی - و با دانلود رایگان مقاله اصلی

عنوان انگلیسی مقاله: Root resorption diagnosed with cone beam computed tomography after 6 months of orthodontic treatment with fixed appliance and the relation to risk factors عنوان فارسی مقاله: تشخیص تحلیل ریشه دندان با توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی بعد از شش ماه درمان ارتودنسی با دستگاه ث...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله ارتباط تست های آزمایشگاهی خواص ادهزیو ها و کامپوزیت های دندانی -همراه با دانلود رایگان مقاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: Relevance of In Vitro Tests of Adhesive and Composite Dental Materials عنوان فارسی مقاله: ارتباط تست های آزمایشگاهی بررسی خواص ادهزیو ها و کامپوزیت های دندانی. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 7 جهت دانلود رایگان نسخه انگلی...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله در مورد بیماری پریودنتال، مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان - و دانلود رایگان مقاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: Periodontal Disease: Linking the Primary Inflammation to Bone Loss عنوان فارسی مقاله: بیماری پریودنتال، مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان.  دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا ک...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله بیماری های پریودنتال پوکی استخوان، استخوان های فک - همراه با دانلود رایگان مقاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: Osteoporosis, jawbones and periodontal disease عنوان فارسی مقاله: پوکی استخوان، استخوان های فک ، بیماری های پریودنتال. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 5 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سل...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله محلول های جدید شستشوی کانال ریشه - همراه با دانلود ترجمه رایگان انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: Newer Root Canal Irrigants in Horizon: A Review عنوان فارسی مقاله: محلول های جدید شستشوی کانال ریشه. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آم...

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال

عنوان انگلیسی مقاله: Knowledge, attitude, and practice of medical doctors towards periodontal disease عنوان فارسی مقاله: آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 5 جهت دانلود رایگان نسخه ا...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله در مورد اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک و دانلود رایگان مفاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: Influence of calcium hydroxide intracanal medication on bond strength of two endodontic resin-based sealers assessed by micropush-out test عنوان فارسی مقاله: اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجم...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله درمان ایمپلنت دندان در بیماران با پوکی استخوان و دانلود رایگان مقاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: Implant treatment in patients with osteoporosis عنوان فارسی مقاله: درمان ایمپلنت دندان در بیماران با پوکی استخوان. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 7 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و...

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه در مورد شکست ایمپلنت دندان: علل و عوارض - و دانلود رایگان مقاله اصلی انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: Implant failure: Etiology and complications عنوان فارسی مقاله: علل اتیولوژی و عوارض شکست ایمیلنت دندان. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 3 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله...

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله ترجمه شده در مورد بوی بد دهان: اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمان و همراه با دانلود رایگان مقاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: Halitosis: an overview of epidemiology, etiology and clinical management عنوان فارسی مقاله: هالیتوزیس ، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمان.  دسته: پزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید...

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله ترجمه شده در مورد تحلیل ریشه خارجی دندان بعد از درمان ارتودنسی -همراه با دانلود رایگان مقاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: External root resorption after orthodontic treatment: a study of contributing factors عنوان فارسی مقاله: تحلیل ریشه خارجی دندان بعد از درمان ارتودنسی: بررسی عوامل مشارکت کننده. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6 جهت دانلود ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد تاثیر بلیچینگ بیرونی دندان بر روی مواد ترمیمی

عنوان انگلیسی مقاله: Effects of External Bleaching on Restorative Materials: A Review عنوان فارسی مقاله: تاثیر بلیچینگ بیرونی دندان بر روی مواد ترمیمی. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 4 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایی...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله درباره روش های تشخیص و درمان حساسیت دندانی

عنوان انگلیسی مقاله: Diagnosis and treatment of dentinal hypersensitivity عنوان فارسی مقاله: تشخیص و درمان حساسیت دندانی. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آم...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله در مورد اثر دپروتئینه کردن عاج دندان بر استحکام برشی باند سمان های سلف ادهزیو رزین

عنوان انگلیسی مقاله: Dentin deproteinization effect on bond strength of self-adhesive resin cements عنوان فارسی مقاله: اثر دپروتئینه کردن عاج دندان بر استحکام برشی باند سمان های سلف ادهزیو رزین.  دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 3 جهت دانلود را...

بیشتر بخوانید...
بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >