خرید بانک اطلاعات نان لواشی های سنتی

بانک اطلاعات نان لواشی های سنتی قیمت: 38,000 تومان محتویات ارزشمند این بانک اطلاعات شامل تمامی نانوایی لواش سنتی کل کشور می باشد.این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 325 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 4875 واحد صنفی را شامل می شود...

بیشتر بخوانید...

خرید بانک اطلاعات نان بربری های سنتی کل کشور

بانک اطلاعات نان بربری های سنتی کل کشور قیمت: 38,000 تومان محتویات ارزشمند این بانک اطلاعات شامل تمامی نان بربری های سنتی کشور می باشد.این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 335 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 5295 واحد صنفی را شامل ...

بیشتر بخوانید...

خریدبانک اطلاعات لوله کشی گاز و نصب لوازم گاز سوز

بانک اطلاعات لوله کشی گاز و نصب لوازم گاز سوز قیمت: 38,000 تومان محتویات ارزشمند این بانک اطلاعات شامل تمامی صنف لوله کشی گاز و نصب لوازم گاز سوز کشور می باشد. این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 378 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدو...

بیشتر بخوانید...

بانک اطلاعات تولیدی های کت و شلوار

بانک اطلاعات تولیدی های کت و شلوار قیمت: 38,000 تومان محتویات ارزشمند این بانک اطلاعات شامل تمامی تولیدی های کت و شلوار کشور می باشد. این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 560 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 8400 واحد صنفی را شامل م...

بیشتر بخوانید...

خرید بانک اطلاعات تولیدی مانتو و شلوار و لباس زنانه سفارشی

بانک اطلاعات تولیدی مانتو و شلوار و لباس زنانه سفارشی قیمت: 38,000 تومان محتویات ارزشمند این بانک اطلاعات شامل تمامی تولیدی های مانتو و شلوار و لباس زنانه سفارشی کشور می باشد. این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 788 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده ان...

بیشتر بخوانید...

خرید بانک اطلاعات تولیدی سری دوزی لباس مردانه

بانک اطلاعات تولیدی سری دوزی لباس مردانه قیمت: 38,000 تومان محتویات ارزشمند این بانک اطلاعات شامل تمامی تولیدی های سری دوزی لباس مردانه کشور می باشد.این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 428 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 6420 واحد...

بیشتر بخوانید...

خرید بانک اطلاعات تولیدی سری دوزی لباس زنانه

بانک اطلاعات تولیدی سری دوزی لباس زنانه قیمت: 38,000 تومان محتویات بانک اطلاعات تولید کنندگان سری دوزی لباس های زنانه کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 306 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 4590 واحد صنفی را شامل می شود. که د...

بیشتر بخوانید...

بانک اطلاعات تراشکاری ها و فلزکاری های کل کشور

بانک اطلاعات تراشکاری ها و فلزکاری های کل کشور قیمت: 38,000 تومان محتویات بانک اطلاعات صنف کاری تراشکاران و فلزکاران کل کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 681 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 10215 واحد صنفی را شامل می شود. ک...

بیشتر بخوانید...

خرید بانک اطلاعات اصناف کارگاه های جوشکاری فلز

بانک اطلاعات اصناف کارگاه های جوشکاری فلز قیمت: 38,000 تومان محتویات بانک اطلاعات کارگاه های جوشکاری فلزات کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 423 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 6345 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، ن...

بیشتر بخوانید...

خرید بانک اطلاعات فروشندگان انواع گوشت قرمز

بانک اطلاعات فروشندگان انواع گوشت قرمز قیمت: 38,000 تومان محتویات بانک اطلاعات فروشندگان انواع گوشت قرمز کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 739 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 11085 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نا...

بیشتر بخوانید...

خرید بانک اطلاعات خرده فروشی مرغ و ماهی

بانک اطلاعات خرده فروشی مرغ و ماهی قیمت: 38,000 تومان محتویات بانک اطلاعات فروشندگان خرده فروشی مرغ و ماهی کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 565 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 8475 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، ن...

بیشتر بخوانید...

خرید بانک اطلاعات درب و پنجره سازان کل کشور

بانک اطلاعات درب و پنجره سازان کل کشور قیمت: 38,000 تومان محتویات بانک اطلاعات فروشندگان درب و پنجره سازان کل کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 931 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 13965 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سط...

بیشتر بخوانید...

خرید بانک اطلاعات سازندگان و فروشندگان باطری خودرو

بانک اطلاعات سازندگان و فروشندگان باطری خودرو قیمت: 38,000 تومان محتویات بانک اطلاعات فروشندگان و سازندگان باطری خودرو کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 563 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 8445 واحد صنفی را شامل می شود. که ...

بیشتر بخوانید...

خرید بانک اطلاعات صافکاران اتومبیل و گلگیرسازان

بانک اطلاعات صافکاران اتومبیل و گلگیرسازان قیمت: 38,000 تومان محتویات بانک اطلاعات فروشندگان اطلاعات صافکاران اتومبیل و گلگیرسازان کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 569 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 8535 واحد صنفی را شامل...

بیشتر بخوانید...

خرید بانک اطلاعات فروشندگان ابزار و یراق ساختمانی

بانک اطلاعات فروشندگان ابزار و یراق ساختمانی قیمت: 38,000 تومان محتویات بانک اطلاعات فروشندگان ابزار و یراق ساختمانی کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 898 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند. این فایل، حدود 13470 واحد صنفی را شامل می شود. که د...

بیشتر بخوانید...
بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >