دانلود روش تحقیق در مورد بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه

عنوان کامل : بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان نظر آباد تعداد صفحات : 107 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه: هر انسانی بر اساس ملاک ها و معیارهائی که در اختیار دارد ،همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کا رائی،موفقیت و ارزشمندی خو...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی

عنوان کامل : بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تعداد صفحات : 85 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی وورزش در بین دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی...

بیشتر بخوانید...

دانلو روش تحقیق در مورد بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد مبتلا به بیماری میگرن

عنوان کامل : بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد مبتلا به بیماری میگرن تعداد صفحات : 98 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده : پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از: فرضیه اول : مقا...

بیشتر بخوانید...

روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره

عنوان کامل : بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تعداد صفحات : 100 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه: نیازهای اختصاصی انسان که شرحش توسط اجتماع به وجود نیامده اند ، بلکه در صحن تحول و تکامل تاریخ زندگی بشر پدیدار گشته اند. اما چگونگی برو...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله

عنوان کامل : بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران تعداد صفحات : 125 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده شهر تهران که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی و ...

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸

عنوان کامل : بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر تعداد صفحات : 110 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه: افرادی که دستخوش یک یا چند حملة افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمدة بهداشتی همر...

بیشتر بخوانید...

دانلود تحقیق در باره بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

عنوان کامل : بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری تعداد صفحات : 101 دسته : روش تحقیق توضیحات : خلاصه پژوهش: بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری از دیدگاه معلمان راهنمایی مرد و زن منطقه 15 شهر تهران در سال 78-76 موضوع این تحقیق می باشد....

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله روش تحقیق بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عنوان کامل : بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی تعداد صفحات : 88 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی است که از بین آنها دو گروه به صورت تصادفی انتخاب شد.گروهی که نحت راهن...

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله روش تحقیق مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی

عنوان کامل : مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی 4-5 ساله در مهد کودک منطقه 11 تهران تعداد صفحات : 95 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدو د ۵-۴ ساله منطقه ۱۱ شهر تهران است .که در فرضیه عنو...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص

عنوان کامل : مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر تعداد صفحات : 95 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های ...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد

عنوان کامل : مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله شهر قزوین تعداد صفحات : 80 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده: هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی ۲۲ ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماع...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در باره مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان

عنوان کامل : مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده شهرستان رشت تعداد صفحات : 95 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده شهرستان رشت است که جامعه آماری مش...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله

عنوان کامل : بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله شهرستان ابهر تعداد صفحات : 75 دسته : روش تحقیق چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری ...

بیشتر بخوانید...

دانلود پروژه بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت - روش تحقیق

عنوان کامل : بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت تعداد صفحات : 93 دسته : روش تحقیق مقدمه «خداوند وقتی انسان را آفرید از روح خود در آن دمید.» (سوره مبارکه الحِجر، آیه ۲۸). این بدان معناست که هدف، خلقت موجودی خدا گونه بوده است که دارای صفات و خصوصیاتی باشد تا خلیفه خدا روی زمین شود و برای تربیت ا...

بیشتر بخوانید...

دانلود پایان نامه بزهکاری و علل و انگیزه های آن

عنوان کامل : پایان نامه بزهکاری و علل و انگیزه های آن تعداد صفحات : 217 دسته : روش تحقیق   مقدمه بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشا...

بیشتر بخوانید...
بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >