دانلود ترجمه مقاله در مورد الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل ترکیبی گاوس(همراه با دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

عنوان انگلیسی مقاله: An Efficient Routing Algorithm to Support Multiple Concurrent Applications in Networks-on-Chip عنوان فارسی مقاله: الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل ترکیبی گاوس بر مبنای شناسایی گوینده دسته: مهندسی صنایع فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9 ل...

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله ترجمه شده در مورد فشارهای سطوح قطاعی برای بررسی تابع تکین در محدوده تارک(همرا با دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

عنوان انگلیسی مقاله: On the stress singularities and boundary layer in moderately thick functionally graded sectorial plates عنوان فارسی مقاله: تابع تکین و لایه مرزی در سطوح قطاعی مدرج با ضخامت عملیاتی متوسط دسته: مهندسی صنایع فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 1...

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله ترجمه شده در مورد الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) همراه با دانلود رایگان مقاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: An Analysis of Particle Swarm Optimizers عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) دسته: مهندسی صنایع فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه ی سلیس و روان مقاله آ...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله در مورد بررسی مدل های اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ همراه با دانلود رایگان مقاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله: Duration Dependent Markov-Switching Vector Autoregression: Properties, Bayesian Inference, Software and Application عنوان فارسی مقاله: مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی دسته: مهندسی صنایع فرمت فایل ترجمه...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله در مورد طبقه بندی سری زمانی با استفاده از مدل گاوس ، همرا با دانلود رایگان مقال انگیسی

عنوان انگلیسی مقاله: Time Series Classification Using Gaussian Mixture Models of Reconstructed Phase Spaces عنوان فارسی مقاله: طبقه بندی سری های زمانی با استفاده از مدل ترکیب گاوس از فضای مراحل بازسازی شده دسته: مهندسی صنایع فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12 ...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله در مورد پروژه های صنعتی و زیرساختی در بخش های خصوصی

عنوان انگلیسی مقاله: Industrial and infrastructure projects in the private sector عنوان فارسی مقاله: پروژه های صنعتی و زیرساختی در بخش های خصوصی دسته: مهندسی صنایع فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه ی سلیس و ...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله طرح شناخت فازی (FCMs) با استفاده از شبکه عصبی

عنوان انگلیسی مقاله: Design of fuzzy cognitive maps using neural networks for predicting chaotic time series عنوان فارسی مقاله: طراحی نقشه های شناختی فازی با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی سری زمانی پر هرج و مرج دسته: مهندسی صنایع فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله در باره بررسی بخش کشاورزی و تراکم صنعتی

عنوان انگلیسی مقاله: Agricultural sector and industrial agglomeration عنوان فارسی مقاله: بخش کشاورزی و تراکم صنعتی دسته: مهندسی صنایع - کشاورزی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 3 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خر...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله روش های ترکیبی برای انتخاب تامین کننده و ارزیابی عملکرد

عنوان انگلیسی مقاله: A combined methodology for supplier selection and performance evaluation عنوان فارسی مقاله: روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده دسته: مهندسی صنایع فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 18 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دا...

بیشتر بخوانید...

دانلود ترجمه مقاله در مورد بررسی مدل ارزیابی عملکرد به روش تاپسیس فازی

عنوان انگلیسی مقاله: A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods عنوان فارسی مقاله: مدل ارزیابی عملکرد از طریق ادغام روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس دسته: مهندسی صنایع فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 23 لینک در...

بیشتر بخوانید...
بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >