دانلود روش تحقیق در مورد بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان

عنوان کامل : بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان تعداد صفحات : 76 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه یک خانواده که شامل زن وشوهر و اطفال است بطورکلی اساس طبیعی اجتماع بشری را تشکیل می‌دهد کودکان که ثمرة این ازدواجها هستند در بدو تولد دارای اجتماعات و نیازهای مختلف و متفاوت هستند ک...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی

عنوان کامل : بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز تعداد صفحات : 60 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد

عنوان کامل : مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر تعداد صفحات : 90 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده : هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی ۳۵ ساله شهرستان ابهر که...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان کامل : مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی تعداد صفحات : 70 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده: هدف اصلی این مطالعه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابه...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر

عنوان کامل : بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان ابهر تعداد صفحات : 60 دسته : روش تحقیق توضیحات :   چکیده: تحقیقی که پیش روی شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر می باشد. که در فصل اول به طرح و بررسی مسئله اهداف و ضرورت فواید ...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در باره مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد

عنوان کامل : مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد تعداد صفحات : 117 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه: تعدادی ازافراد بشر به دلایل مختلف درونی و بیرونی از مواردی استفاده می کنند که چون جنبه تخدیر یا تحریک دارد ، علیرغم مضار این موارد به اسانی قادر به ت...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش

عنوان کامل : بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش پرورش تعداد صفحات : 110 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش ...

بیشتر بخوانید...

دانلود تحقیق در مورد حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل شهربویین زهرا

عنوان کامل : حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل شهربویین زهرا تعداد صفحات : 115 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل شهربویین زهرا است که جامعه آماری زنان بویین زهرا است که کل آمار بدست آماده از زنان ۳۵-۳۰ – ۱۳۵۰ نفر...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کوکان ۷ تا ۹ ساله

عنوان کامل : تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کوکان 7 تا 9 ساله شهرستان ابهر تعداد صفحات : 160 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مهد کودک در بالا بردن هوش عملی مقاطع اول و دوم و سوم ابتدایی که قبل از ورود به مدرسه دورة مهد کودک و پیش دبستانی را طی کرده اند انجام گرفته...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

عنوان کامل : بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم تعداد صفحات : 95 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه معلولیت از جمله عوامل و نقایص مختل کننده است که می تواند در تمامی ابعاد زندگی انسان اثر گذاشته و در صورت هدایت نشدن، انسان را به پائین ترین مراحل انسانی اش نازل ...

بیشتر بخوانید...

دانلود تحقیق در مورد بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

عنوان کامل : بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر تعداد صفحات : 100 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده به دو دسته فرضیه های کلی که شامل ...

بیشتر بخوانید...

دانلود تحقیق در مورد بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان

عنوان کامل : بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان تعداد صفحات : 75 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه : شخصیت و اخلاق کودک تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلکه افراد دیگری هم وجود دارند که در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در کودک می گذارند ...

بیشتر بخوانید...

دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب

عنوان کامل : بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر ابهر تعداد صفحات : 78 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه: تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد نفس یا خود اهمیت بسزایی دارد.آنچه اهمیت زیادی دارد رابطه والد – فرزند است که می تواند نگرانیها را کاهش یا ...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه

عنوان کامل : بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان نظر آباد تعداد صفحات : 107 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه: هر انسانی بر اساس ملاک ها و معیارهائی که در اختیار دارد ،همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کا رائی،موفقیت و ارزشمندی خو...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی

عنوان کامل : بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تعداد صفحات : 85 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی وورزش در بین دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی...

بیشتر بخوانید...
بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >