دانلو روش تحقیق در مورد بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد مبتلا به بیماری میگرن

عنوان کامل : بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد مبتلا به بیماری میگرن تعداد صفحات : 98 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده : پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از: فرضیه اول : مقا...

بیشتر بخوانید...

روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره

عنوان کامل : بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تعداد صفحات : 100 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه: نیازهای اختصاصی انسان که شرحش توسط اجتماع به وجود نیامده اند ، بلکه در صحن تحول و تکامل تاریخ زندگی بشر پدیدار گشته اند. اما چگونگی برو...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله

عنوان کامل : بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران تعداد صفحات : 125 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده شهر تهران که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی و ...

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸

عنوان کامل : بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر تعداد صفحات : 110 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه: افرادی که دستخوش یک یا چند حملة افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمدة بهداشتی همر...

بیشتر بخوانید...

دانلود تحقیق در باره بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

عنوان کامل : بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری تعداد صفحات : 101 دسته : روش تحقیق توضیحات : خلاصه پژوهش: بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری از دیدگاه معلمان راهنمایی مرد و زن منطقه 15 شهر تهران در سال 78-76 موضوع این تحقیق می باشد....

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله روش تحقیق بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عنوان کامل : بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی تعداد صفحات : 88 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی است که از بین آنها دو گروه به صورت تصادفی انتخاب شد.گروهی که نحت راهن...

بیشتر بخوانید...

دانلود مقاله روش تحقیق مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی

عنوان کامل : مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی 4-5 ساله در مهد کودک منطقه 11 تهران تعداد صفحات : 95 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدو د ۵-۴ ساله منطقه ۱۱ شهر تهران است .که در فرضیه عنو...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص

عنوان کامل : مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر تعداد صفحات : 95 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های ...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در مورد مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد

عنوان کامل : مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله شهر قزوین تعداد صفحات : 80 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده: هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی ۲۲ ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماع...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق در باره مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان

عنوان کامل : مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده شهرستان رشت تعداد صفحات : 95 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده شهرستان رشت است که جامعه آماری مش...

بیشتر بخوانید...

دانلود پایان نامه بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی

 عنوان کامل : پایان نامه بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی تعداد صفحات : 98 دسته : روانشناسی و علوم تربیتی توضیحات : چکیده: این تحقیق به منظور بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر جیرفت براساس مقیاس بالینی اضطراب و افسردگی HADS در سال 1388...

بیشتر بخوانید...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط کار و مولفه های تعهد حرفه ای

 عنوان کامل : پایان نامه بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط کار و مولفه های تعهد حرفه ای در شعب بانک ملی تعداد صفحات : 153 دسته : مدیریت توضیحات :  چکیده: معنویت در محیط کار، پدیده نو ظهوری است که بسیاری از صاحب نظران مدیریت و سازمان و نیز مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است و حتی...

بیشتر بخوانید...

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

 عنوان کامل : پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل تعداد صفحات : 105 دسته : روانشناسی توضیحات : چکیده: از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است که ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند که این نویسندگان نظرات و دلایل ...

بیشتر بخوانید...

دانلود پایان نامه بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

 عنوان کامل : پایان نامه بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد صفحات : 185 دسته : اقتصاد توضیحات : چکیده: ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزاره...

بیشتر بخوانید...

دانلود روش تحقیق بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله

عنوان کامل : بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله شهرستان ابهر تعداد صفحات : 75 دسته : روش تحقیق چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری ...

بیشتر بخوانید...
بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >